Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Subjekti eshte person fizik
Rezultate gjithsej: 407

Vjollca Osmani

L61418009J
(Tregti shumice-pakice e mallrave dhe materialeve te ndryshme: ndertimit, riparim-sherbim ashensore e gjeneratore, sherbime te ndryshme.Transport. Tregtim pjese kembimi per automjetet,vajra lubrifikante, hidroka)

Tiranë ALL

Dhorela Lamçe

L61429015Q
(Punim e te specializuara te ndertimeve, kancelari, tregtim mallrash dhe materiale, transport mallrash, tregtim pjese kembimi per automjete, vajra lubrifikante dhe materiale te tjera per automjete. Transport udh)

Tiranë ALL

Malvina Visoka

L61608005C
(detergjente, materiale dezinfektimi dhe higjenizimi, termometer infrared, xhel disinfektant, materiale mbrojtese ndaj Covid-19 , klor pluhur, klor leng, klor per uje te pijshem, sherbime pastrimi, materiale ele)

Tiranë ALL

Bojan Ajkoviq

L62105042B
(Ndërmjetesime tregtare, promocion, marketing. Import eksport, tregti me shumice dhe pakice te mallrave te ndryshem industriale, bujqesore, materiale ndertimi, hidraulike, elektrike , hidrosanitare, produkte, s)

Tiranë ALL

Azbi Lamaj

L62203039U
(Tregti me pakice dhe shumice te artikujve te ndryshem.Shitje me pakice dhe shumice te mallrave industriale, materiale pastrimi, elektroshtepiake, te materialeve te ndertimit, te lendeve te para per ndertim dhe )

Tirane ALL

Julinda Boçi

L62401004B
(Kancelari)

Tirane ALL

Klodjan Kamberi

L62401020G
(Tregti me pakice per bojra printeri, kancelari, servis printerash dhe fotokopje.)

Tiranë ALL

Ilir Kaso

L62420034C
(Import-eksport dhe tregtim te varkave, motorreve, aksesoreve te ndryshem, etj.Veprimtari ne fushen e tregtimit te mobiljeve te ndryshme,tregtim i artikujve te ndryshem te konsumit te gjere, industriale,e ushqim)

Tirane ALL

Indrit Gorçe

L62423002D
(Aktivitete te ndryshme ndertimi, sherbime hidraulike, elektrike etj. Shitje me shumice dhe pakice, import eksport te mallrave te ndryshme industriale, ushqimore, bojera vaji, hidromate, konfeksione, tekstile, e)

Tiranë ALL

ALTIN RUKAJ

L62814401J
(Import - eksport. Tregtimi me pakice e shumice i paisjeve elektrike, paisje ndricimi, materiale ndertimi, punime te ndryshme ne ndertim, vendosje shtylla elektrike per ndricim, lubrifikante, pajisje dhe pjese k)

Fier ALL

Gazmend Malaj

L63022402M
(Tregtia me pakice i detergjenteve per pastrim dhe tregtimi i materialeve te ndryshme. Tregtimi me pakice i artikujve ushqimore, elektrike, hidraulike, materialeve te ndertimit, kancelari etj. Tregtimi me pakice)

Roskovec ALL

Elta Velçani

L63313403H
(Zhvillimi dhe publikimi i mesazheve publicitare në përmbajtje dhe formë për audiencë të medias së shkruar, radiotelefonike dhe vizive dhe medias sociale. Krijimi, administrimi dhe publikimi i materialeve)

Fier ALL

ALKETA LAZO

L63627601N
(Kancelari, shitje e pajisjeve elektronike . Sherbime rrjeti dhe mirembajtje e pajisjeve elektronike.)

Gjirokaster ALL

Ylli Myteveli

L64506003C
(Sherbime ne pyje: mbareshtim, hartim e projektim. Shfrytezim, pyllezim, mirembajtje me zbatim punimesh. Import-eksport, tregtim te materialeve drusore, qymyr druri.)

Korce ALL

Selvije Abasllari

L64704601S
(Tregëtimi i ushqimit për peshk, vezë peshku, rasat peshku, materialeve të ndryshme (ndërtimi, elektrike, vegla pune, hidraulike, higjeno-sanitare, detergjentë, dezinfektantë,soba, dru, materiale mekanike)

Korçë ALL

Paulin Firza

L66311007L
(Transport rrugor kombetar dhe nderkombetar per te trete dhe me qera. Import-eksport dhe tregtim artikuj te ndryshem industrial dhe elektroshtepiak. Shitje dhe blerje automjetesh.)

Shkoder ALL

Lulzim Ahmetaga

L66402009I
(Tregti e artikujve te ndryshem. Studime, kerkime, perpunime te dhenash.)

Shkoder ALL

Fatjon Saliu

L66703005N
(Projektim ndertimesh civile, industriale dhe spitalore. Konsulence, projektim dhe zbatim ne projektet dhe objektet monumente te kultures. Supervizion ne restaurimin e monumenteve te kultures.)

Tiranë ALL

Gjergj Leqejza

L66906001C
(Bar kafe, Restoran)

Shkoder ALL

Bledar Lilo

L67505001K
(Mbareshtim gjedhi.)

Korçe ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni