Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Subjekti eshte person fizik
Rezultate gjithsej: 1364

Vehap Dragjoshi

L72015006H
(Shërbime dhe aktivitete në fushën e ndërtimit si: lyerje, punime gipsi, shtrim pllakash. Punime e instalime elektrike, hidraulike, etj. Tregti me pakice te pjeseve te kembimit per automjete. Prodhim dhe tre)

Kamez ALL

Marjeta Koçi

L72105047T
(Riparim rrobaqepsie, prodhim veshje te ndryshme, tregtim me shumice dhe pakice te artikujve industrial, konfeksione e veshje te ndryshme te trupit, kembes dhe kokes, artikuj elektrike, hidraulike, elektroshtepi)

Tirane ALL

Burhan Kaloti

L72106054H
(Administrator pallatesh.)

Tiranë ALL

SHAHIN HYSI

L72122017O
(Hekur punues, punime hekuri. Punime te ndryshme ndertimi.)

Tiranë ALL

Serxhio Fejzo

L72127036A
(Tregti me shumice pjese këmbimi mjetesh fluturuese, lundruese, automjetesh, gjeneratorësh, makinerive bujqësore si dhe shërbimi dhe riparimi i tyre. Pike servisi. Tregti Hidrokarburesh, vajrash lubrikant, g)

Tiranë ALL

Valter Bardhi

L72202052U
(Tregtim lende drusore vendi dhe te huaj, dru zjarri, qymyr, pelet. Import dhe eksport te tyre. Rikonstruksion te cative, tavaneve, blerje dhe vendosje e ulluqeve per shi dhe debore, sistemim i kanalizimeve, sis)

Tiranë ALL

Etjen Canaj

L72213048B
(Montim dhe mirëmbajtje e ashensorëve.)

Tiranë ALL

Shkëlzen Bushgjokaj

L72216031A
(Kancelari dhe sherbime interneti.Import-eksport, tregtim me shumice e pakice te mallrave te ndryshme industriale, ushqimore, artikuj bujqesor dhe blegtorale, paisje elektronike, elektrike, informatike, elektros)

Tirane ALL

Natalina Nokaj

L72217044M
(Administratore pallati)

Tiranë ALL

Emiljan Kau

L72230502R
(Import - Eksport, tregtim, montim, prodhim te dyerve, dritare, vetrata, kangjella, profileve e aksesoreve te tyre prej alumini, plastike, druri, hekuri, xhami etj)

Durrës ALL

Taulant Grabova

L72302010C
(Shitblerje te materialve elektrike, hidraulike, ndertimi dhe zbatim te projekteve te ndryshme ne lidhje me keto fusha, mirembajtje elektrike, ndertimore, hidraulike te objekteve te ndryshme. Shitblerje artikuj )

Tirane ALL

Sevalgon Berisha

L72302072O
(Tregti me pakice te arikujve te ndryshem kancelarie, detergjente, elektrike, pajisje zyrash, bojra printerash dhe pajisjeve hidraulike.Mirembajtje faqe interneti. Tregti me pakice te pjeseve hidraulike, elektri)

Tiranë ALL

Melida Shaholli

L72308017T
(Sherbime nderhyrese higjeno - sanitore. Dezinfektim, deratizim, dezinsektim te magazinave, anijeve, aeroporteve, hotel-restorante, konvikte etj. Pastrim e dizinfektim (DDD) te ambienteve te brendshme e te jasht)

Tiranë ALL

Emiliano Mone

L72506403A
(Tregtimi me pakice i aspiratoreve, gjenerator, kondicioner, sherbime dhe asistent teknike. Dhenie me qira te veglave te punes, makineri, gjenerator, konsulence teknike, sherbime mirembajtje per teknologji dhe p)

Fier ALL

Mehmet Lami

L72510403U
(Servis, Lavaxho, Gomisteri. Tregtia ma pakicë e pjesëve të këmbimit për automjete.)

Fier ALL

Klaudio Alisinanaj

L72526401P
(Bar - Kafe.)

Fier ALL

Erjo Llupi

L72602008A
(Punime ndërtimi ( lyerje, patinime, suvatime, shtrese me pllaka). Riparime hidraulike dhe elektrike. Punime muri ( gur, tull ). Punime betonarme. Punime zgare hekuri dekorative. Punime te ndryshme druri. Germi)

Berat ALL

Sokol Morina

L72805404M
(Tregtimi me pakice e shumice i artikujve industriale, elektrike, materialeve te ndertimit, pjese hidraulike, paisje elektronike, artikuj ushqimore, kancelari, pjese kembimi per automjete, detergjente, sisteme k)

Fier ALL

Sulejman Debrova (Ish Sulejman Bezati)

L72821202S
(Bar-kafe.)

Elbasan ALL

Emiljano Hoxhaj

L73020001R
(Transmetime televizive lokale)

Berat ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni