Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Subjekti eshte person fizik
Rezultate gjithsej: 1747

Flor Ahmetaj

L52207504I
(Import, riparime dhe bobinazhe te ndryshme elektromekanike. Projektime elektrike dhe mekanike. Instalime elektrike. Tregti me pakice e shumice te materialeve elektronike, hidraulike, ndertimi dhe riparimin e ty)

Durrës ALL

Elvis Hajdëraj

L52208070A
(Shitje pajisje kompjuterike,Eksport-lmport si dhe tregti me shumice dhe pakice te pajisjeve elektronike/informatike, telekomunikacionit,sisteme vezhgimi, akses kontrolli,sisteme kunder zjarri,UPS , pjese te ndr)

Tiranë ALL

Elton Logu

L52209028L
(Tregtim fikse zjarri dhe cdo lloji mjetesh per mbrojtjen nga zjarri. Rimbushje dhe mirembajtja e tyre.)

Tirane ALL

Ilirjan Dume

L52212509E
(Kancelari, internet, fotokopje. Libra, biblioteke, shtypshkrime, shtepi botuese, printime, sherbime grafike dhe publicitare, lidhese fashikujsh. Tregti materiale ndertimi, pjese hidraulike, elektrike, akseso)

Durres ALL

Mandelinë Beaj

L52214041R
(Tregti me pakice dhe me shumice materiale hidraulike, elektrike, detergjente, Kancelari, metrazhe, elektronike, mobilim etj.)

Tirane ALL

Adenis Pashaj

L52221018S
(Agjent udhetimesh. Agjent ne sigurime. Shitje te paketave te udhetimit cdo gje perfshire, transport dhe akomodimin e programeve turistike e sherbime ne to. Shitje te biletave ajrore dhe detare pervete dhe per l)

Tiranë ALL

Vebian Muçaj

L52222034F
(Organizime eventesh, montime të skenave)

Tiranë ALL

Mevlude Rrokaj

L52327030B
(Tregti me pakicë dhe shumice materiale ndërtimi, elektrike, hidraulike. Istalime dhe riparime elektrike , hidraulike ,punime te specializuara ndertimi. Shitje dhe riparime te pompave te ujit, te pajisjeve te )

Tirane ALL

Skender Buzi

L52407004H
(Punime në fushën e ndërtimit. Tregti me pakicë e materialeve të ndërtimit, veshje mbrojtëse në punë etj.)

Tiranë ALL

Leonard Hala

L52407024V
(Klinike Veterinare, import-eksport te produkteve te veterinarise. Mbareshtim bletesh.)

Tirane ALL

Ylli Koka

L52506002M
(Tregti me pakicë artikuj të ndryshëm hidraulike, elektrike, vegla pune etj.)

Berat ALL

Ollga Paguna

L52509601J
(Dekore ambjentesh, fustane nuserie dhe tregtim i artikujve zbukurues.)

Gjirokaster ALL

Daut Gjolleshi

L52523601K
(Veprimtari në fushën e ndërtimit.)

Gjirokastër ALL

Elion Zani

L52604001U
(Tregti me pakicë të kompjuterave. Shërbime kompjuterike.Kancelari.Internet.)

Berat ALL

Behije Kuminja

L52605601P
(Shpërdarje interneti, shërbime, riparime, instalime informatike, shitje kompjuterash dhe paisje per zyra. BarKafe. Agjent I shoqerise EasyPay (institucion I parase elektronike ) per kryerjen e sherbimeve qe p)

Gjirokaster ALL

Enea Paheshti

L52703207J
(Kontabilist i Miratuar, konsulence fiskale, hartim planesh biznesi, hartim i pasqyrave financiare. Agjent sigurimesh. Ndermjetesime ne shit-blerje apo dhenie me qera te objekteve te ndryshme, pasurive te pal)

Elbasan ALL

Jorgo Xhumba

L52723603J
(Tregtim dhe riparim bicikletash. Sherbime Dezifektimi, Deratizimi dhe Dezisektimi. Tregim me pakice te P.M.B-ve dhe fara dhe fidaneve.)

Gjirokaster ALL

Bledar Lilo

L52727405K
(Specialist per betonin, formimin e armaturave, suvatimeve, murature)

Fier ALL

Elton Guranjaku

L53017202U
(Servis automjetesh, tregti me pakice pjese kembimi.)

Elbasan ALL

RAMAZAN SHTYLLA

L53116203D
(Librari, BAR KAFE, Kancelari,Sherbim Arredimi)

Elbasan ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni