Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Subjekti eshte person fizik
Rezultate gjithsej: 1177

Kadri Buçpapaj

L89226601K
(Mobileri, prodhim, montim dhe tregtim. Punime ne ndertesa administrative dhe private. Tregtim artikuj te ndryshem. Shitje te materialeve te ndertimit dhe te mirmbajtjes te ndertesave. Arredim zyrash dhe ndertes)

Tropoje ALL

Alessia Vogli

L89601101F
(Veprimtari Radio Televizive.)

Peqin ALL

ENTELA VELIU

L91304024F
(Tregti me pakice dhe shumice te artikujve industriale, kancelari, artikuj bujqesore, detergjente. Sherbime rifiniture. Import eksport.Printim, Desing . Punime industriale, etj. Bojra te ndryshme per perdorim fa)

Tirane ALL

Gentian Trenova

L91309056V
(Zyre avokatie.)

Tiranë ALL

Bashkim Dedja

L91311040A
(Zyre avokatie.)

Tiranë ALL

Arsiva Subashi

L91317507S
(Import-Eksport të imputeve bujqësore. Prodhim, tregtim, fara dhe fidane, perime dhe pemë frutore, lule, tregtim plehrash kimike e organike, insekticide dhe fugnicide, shërbime bujqësore. Makineri dhe vegla)

Durrës ALL

Ostrovica Qose

L91321009B
(Sherbime imobiliare, import-eksport me shumice te pakice te produkteve te ndryshme ushqimore dhe industriale, kozmetike, parfumeri, elektroshtepiake, etj. Shitje dhe blerje automjetesh. Bar-kafe, restorant. Pun)

Tiranë ALL

Aida Tiko

L91322051A
(Agjensi Turistike.)

Tiranë ALL

Enio Ymeri

L91328026D
(Tregti me shumicë dhe pakicë të materialeve elektrike, hidraulike, të ndërtimit, të pastrimit, detergjentëve të ndryshëm. Tregti me shumicë dhe pakicë të produkteve bujqësore dhe blegtorale, të pj)

Tiranë ALL

Aleksander Harizi

L91401023I
(Import-export të mallrave të ndryshëm. Projektim, zbatim në impiante elektrike, mekanike civile etj. Tregtim, instalim dhe shërbim në impiante elektrike civile dhe industriale, kabina elektrike TM/TU, gru)

Tiranë ALL

Elvis Fama

L91413501A
(Import-eksport të pajisjeve elektronike, riparime të pajisjeve elektronike dhe informatike. Krijimi dhe instalimi i programeve software, krijimi dhe instalimi i pajisjeve elektronike hardware, instalime elekt)

Durrës ALL

Emanuela Kapxhiu

L91506020M
(Kancelari, sherbim fotokopje dhe printim, tregtim me pakice dhe shumice i materialeve elektrike, hidraulike, materiale pastrimi, ndertimi, vegla pune, sherbime pastrimi, dezinfektimi, tregtim i ujit, kafes etj.)

Tiranë ALL

Adriatik Cama

L91512015G
(Avokat ne fushen e te drejtes penale, civile, administrative, tregtare, familjare etj.)

Tirane ALL

Zana Rruplli

L91519030P
(Shërbime ndërhyrëse higjeno-shëndetësore (dezinfektim, deratizim, dezinsektim, DDD), shërbime kundër dëmtuesve të ndryshëm në fushën e shëndetit publik, veterinarisë, bimëve, mjedisit, etj në am)

Tirane ALL

Artan Lazaj

L91526001O
(Avokati, konsulence juridike. Perkthime zyrtare dhe menaxhime sportive.)

Tirane ALL

Indrit Xhumra

L91610504O
(Shtypje shkrimesh te ndryshme)

Durrës ALL

Armalind Rrokaj

L91703017G
(Tregti me pakicë të materialeve të ndërtimit, hidraulike, elektronike, elektrike, industriale. Punime ndërtimi, suvatime, lyerje me bojë vaj e hidromat, instalime elektrike, hidraulike, hidroizolime, inst)

Tiranë ALL

Arben Nela

L91707012J
(Zyre avokatie.)

Tirane ALL

Petrit Fusha

L91713014J
(Avokati, konsulence, interpretime ligjore dhe perkthime. Hotel, Bar, Restorant, turizem dentar, agjensi turistike, organizim konferencash dhe eventesh. Administrim i pronave te familjes, etj. Marrje dhenie me q)

Tirane ALL

Lorena Çadri

L91715006F
(Import- eksport, tregti me shumicë e pakicë të makinerive dhe materialeve që lidhen me fushën e industrisë, konfeksione, materiale dekori, hidrosanitare, hidraulike, elektrike, ndërtimore, bujqësore, pl)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni