Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Subjekti eshte person fizik
Rezultate gjithsej: 1747

Aurel Karemanaj

L53213414S
(Tregtim materiale ndertimi me pakice.)

Fier ALL

Polizoi Qirjako

L53219602O
(Lavazho)

Gjirokaster ALL

Juli Tosku

L53227802U
(Grumbullim hekurishte.)

Rrogozhine ALL

Elton Lilaj.

L53302406V
(Riparim dhe sherbimi i automjeteve, sherbime me karroatrec, shitje - blerje automjetesh. Dhenie makinash me qera. Mbledhja, depozitimi, shkaterrimi i mjeteve ose pjeseve te tyre te dala jashte perdorimit apo)

Fier ALL

Erion Sina

L53303228V
(Sherbim dhe tregeti me pakice i pjeseve dhe aksesoreve te automjeteve.)

Elbasan ALL

Artur Shermadhi

L53303232D
(Tregti dhe riparime kodicioneresh)

Elbasan ALL

Sokol Tola

L53304230P
(Servis per auotmjete. Tregti me pakice e pjeseve te kembimit te perdorura per automjete. Dhenia me qera e automjeteve.Lyerje Makinash,Tregti me pakice makinash)

Elbasan ALL

Orgesa Beqari

L53308425L
(Farmaci veterinare, Klinike veterinare, Sherbime dhe Konsulence Veterinare. Sherbime nderhyrese higjeno sanitare 3D (Deratizim, Dezinfektim, Dezinsektim). Import dhe tregti per lende te para per ushqim blektori)

Fier ALL

Erland Tata

L53316205C
(Shërbime për mirëmbajtjen e mjeteve (servis))

Elbasan ALL

Bledar Nasi

L53316602C
(Punime druri)

Gjirokaster ALL

Rozeta Xhoni

L53406808P
(Tregti me pakicë e mallrave industriale, kancelari.)

Elbasan ALL

Lutfi Xhika

L53413211L
(Punime ndërtimi, transport për nevojat e aktivitetit.)

Elbasan ALL

Engjëll Kita

L53413406K
(Lavazho)

Patos ALL

Ilir Rrapaj

L53416405R
(Transporti me mjet i mallrave te ndryshem per te trete.Dhe Import -Eksport)

Fier ALL

Abdyl Hoxha

L53523802J
(Tregtim me pakice mielli dhe ushqim blegtoral.)

Kavaje ALL

ALFRED SHAMETAJ

L53604601M
(Tregtim me pakice te paisjeve elektroshtepiake. Sherbime riparimi te pajisjeve elektroshtepiake. Bar-kefe, minimarket.)

Gjirokaster ALL

Bledar Qose

L53820401R
(Tregtim i luleve natyrale.)

Lushnje ALL

Vilson Prifti

L53912402L
(Tregti artikuj ushqimore dhe të ndryshëm.)

Fier 417368 ALL

Suela Hyseni

L53913801J
(Transport udhetaresh.)

Konispol ALL

Qemal Mulla

L53918802T
(Servis makinash, shitje dhe pjese kembimi. Pergjegjes teknik te veprimtarise se autoriparimit.)

Konispol ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni