Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Subjekti eshte person fizik
Rezultate gjithsej: 1792

Avdul Gjoni

M18929501J
(Import-eksport,tregti me shumice e pakice te materialeve me perdorim mjekesor,materiale mjekimi,aparaturave mjekesore,materiale konsumi per laboratore kimik e bakterologjik,kite dhe reagent per laboratoret f)

Tepelene ALL

Bujar Brahaj

M19021601T
(Tregeti me pakice, veshmbathje, uniforma te tjera, sherbime hidraulike, sherbime ndertimore, kancelari dhe shtypshshkrime.)

Tropoje ALL

SADIK XHELILI

M19305501L
(Tregtim me shumice dhe pakice.te artikujve te pergjithshem,kryesisht ushqimore.Tregti e pergjithshme impor -eksport per cdo lloj malli dhe materiale,artikuj elektronike,elektrik.mjete didaktike dhe mjete la)

Memaliaj ALL

Dashnor Spahiu

M19830201S
(Shërbime; auditimi, financiare, kontabilitet, tatime, TIK, pastrim ambientesh , recepsioni ,sekretari ne sektorin publik dhe private, agjenci udhëtimi, shërbime restoranti dhe hotelerie. Shitje me shumice)

Kelcyre ALL

Bazjon Tragaj

M21317021R
(Shitje me pakicë artikuj të ndryshëm industriale si dhe Detergjente te ndryshem. etj Tregtim te gjitha llojeve te materialeve. Tregtim te tuba rekordi te te gjitha dimesioneve.Elektropompa te llojeve te n)

Tirane ALL

Lisard Kameri

M21318003B
(Pajisje elektronike hardware dhe software TIK. Importim, blerje, shitje, riparim, mirembajtje te pajisjeve elektronike dhe te zyres. Organizim eventesh dhe festash te ndryshme. Tregtim me pakice dhe shumice )

Tirane ALL

Benart Pasha

M21320035C
(Shitje- Blerje pjese kembimi te reja dhe te perdorura, import - export i pjesve te kembimit, sherbime servisi, etj.)

Tirane ALL

Evana Gaxho

M21321001A
(Auditime ligjore te pasqyrave financiare, rishikime, angazhime me procedura te rena dakord, sherbime kontabiliteti, hartimi i pasqyrave financiare, pergatitja e deklaratave tatimore, konsulence fiskale. Sher)

Tirane ALL

Jurgen Cama

M21408013H
(Instalime, konfigurime dhe mirëmbajtje në IT, telekomunikacion, informatikë dhe elektronikë, në hardware, software apo rrjeta kompjuterike. Ndërtim dhe mirëmbajtje faqesh interneti, aplikacionesh dhe )

Tirane ALL

MARIANO BELLOMARE

M21415010S
(Marketing online, strategji tregtimi online dhe furnizimi i sherbimeve te mesimdhenies ne distance.)

Tiranë ALL

Emerlinda Gjana

M21421010C
(Shitje kancelarie dhe paisje kompjuterike dhe elektronike)

Tirane ALL

Florin Ahmetaj

M21424001S
(Rimbushje elektronike, sherbime dhe riparime per celulare . Shitje celulare dhe aksesore per celulare si kufje, bateri, kovera, xhama, e tj. Tabako shop. Furnizime dhe riparime te sisitemit te ngrohjes dhe f)

Tirane ALL

Elona Kosova

M21503007K
(Agjensi Turistike)

Tiranë ALL

Baftjar Roçi

M21503507R
(Sherbim Karotreci)

Durres ALL

Xhulio Dako

M21509503P
(Konsulence tregtare dhe juridike)

Shijak ALL

Naldi Alia

M21515014H
(Veprimtari ne fushen e sherbimeve kancelarike dhe fotografike; Dhenie me qira i automjeteve; Veprimtari Imobiliare (Shitje - Blerje Apartamentesh); Veprimtari ne fushen e prerjes se biletave te udhetimit dhe)

Tirane ALL

Telma Celibashi

M21517041O
(Sherbime dhe konsulence ligjore.Perfaqesim ligjor dhe nogocim e ndermjetesim midis subjekteve te ndryshem vendas dhe te huaj per lidhjen e marreveshjeve tregtare.)

Tirane ALL

Melisa Llapanji

M21529042N
(Kancelari, sherbim fotokopje dhe printim, tregtim me pakice dhe shumice i materialeve elektrike, hidraulike, materiale pastrimi, ndertimi, vegla pune, sherbime pastrimi, dezinfektimi, tregtim i ujit, kafes e)

Tirane ALL

Grenald Bani

M21611012U
(Shërbime dhe Punime si: Suvatim, stukim, patinim dhe lyerje ndërtesash brenda dhe jashtë saj, si dhe lyerje konstruksionesh metalike. Punime me dru dhe materiale druri, gips, elektrike, elektronike, hidra)

Tirane ALL

Fitore Beci

M21709029H
(Apartamente me qira, konsulence, e te tjera.)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni