Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Origjina Kapitalit: egjipt Viti Themelimit: 2020
Rezultate gjithsej: 105

ABOBAKR CONSTRUCTION

M01316512S
(Punime në fushën e ndërtimit.)

Durrës ALL

ALYAAH CONTRUCTION

M01316509V
(Punime në fushën e ndërtimit.)

Durrës ALL

GHOBRIAL CONSTRUCTION

M01320503Q
(Punime në fushën e ndërtimit.)

Durrës ALL

ELHANA CONSTRUCTION

M01320501A
(Punime në fushën e ndërtimit.)

Durrës ALL

AL HASHEM CONSTRUCTION

M01322502S
(Shoqëri e konsulencës dhe shërbimeve ndaj shoqërive në Republikën e Shqipërisë dhe në territoret e tjera dhe ka si objekt të veprimtarisë së saj; Punime në fushën e ndërtimit. Me qëllim arritjen)

Durrës ALL

MAICHAEL CONSTRUCTION

M01322501K
(Punime në fushën e ndërtimit.)

Durrës ALL

ROAA COMPANY

M01323509K
(Punime në fushën e ndërtimit.)

Durrës ALL

BASIOUNY

M01323043G
(Tregti të mallrave të ndryshme. Me qëllim arritjen e objektit të saj, shoqëria me vendim të organit kompetent, mund të zotërojë në mënyrë të drejtpërdrejtë apo të tërthortë pjesëmarrje në sh)

Tiranë ALL

ALBIH EGYPT GERMAN TRADE

M01323507R
(Punime ne fushen e ndertimit. Aktivitetet per persona ose ne emer te te treteve Call-Center, qender te sherbimeve te telekomunikacionit; Sherbime Telefonie te te gjitha llojeve; Shitje dhe sherbime te telekomun)

Durrës ALL

EL-BERRI

M01323019K
(Shërbime në fushën e ndërtimit (si suvatime, shtrim pllakash etj) dhe shërbime në fushën industriale.)

Tiranë ALL

AWADIN

M01323018C
(Shërbime në fushën e ndërtimit (si suvatime, shtrim pllakash etj) dhe shërbime në fushën industriale.)

Tiranë ALL

AL-HAMDI

M01323017R
(Në fushën e ndërtimit (si suvatime, shtrim pllakash etj) dhe shërbime në fushën industriale.)

Tiranë ALL

SOBHI

M01324004O
(Tregti të mallrave të ndryshme. Me qëllim arritjen e objektit të saj, shoqëria me vendim të organit kompetent, mund të zotërojë në mënyrë të drejtpërdrejtë apo të tërthortë pjesëmarrje në sh)

Tiranë ALL

AL HADDAD CONCRETE REPAIRS

M01331009U
()

Tiranë ALL

AL-AZAIZA

M01412023J
(Tregti të mallrave të ndryshme.Me qëllim arritjen e objektit të saj, shoqëria me vendim të organit kompetent, mund të zotërojë në mënyrë të drejtpërdrejtë apo të tërthortë pjesëmarrje në sho)

Tiranë ALL

SOLIMAN GLOBAL

M01414502E
(Bujqësi)

Durrës ALL

MOFA INTERNATIONAL

M01414501T
(Prodhimi i veshjeve.)

Durrës ALL

IMAD & CO

M01420014E
(Prodhim produkte kartoni.)

Tiranë ALL

AL-MAHMOUD

M01405012F
(Tregti të mallrave të ndryshme.Me qëllim arritjen e objektit të saj, shoqëria me vendim të organit kompetent, mund të zotërojë në mënyrë të drejtpërdrejtë apo të tërthortë pjesëmarrje në sho)

Tiranë ALL

LSP DIGITAL

M01817007S
(Dixhital Marketing. Tregti me pakicë dhe shumicë të aksesorëve kompjuterike, pajisjeve dixhitale kompjuterike. Tregti me shumicë dhe pakicë të artikujve të ndryshëm. Import- eksport të mallrave të nd)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni