Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Origjina Kapitalit: itali Viti Themelimit: 2020
Rezultate gjithsej: 343

ALFA Albanian Food Agency

M06502001L
(Menaxhimi dhe sigurimi i sherbimeve te integruara per shoqerite, organet private dhe/ose publike, autoritetet lokale ne forme te drejtperdrejte dhe te terthorte dhe ne vecanti: sherbimet menaxheriale, organi)

Shkoder ALL

B.F.B.-Balcan Food&Beverage

M01504006F
(Hapja, themelimi, administrimi per llogari te vet, drejtimi, shitja, blerja dhe qiramarrja e restoranteve, fast food, aktivitete te shperndarjes se pijeve duke perfshire dhe ato alkoolike te cdo lloj gradaci)

Tirane ALL

Amatec S.p.A Zyrë Përfaqësimi (ish "Ama SH.A. Zyre Perfaqesimi")

M01509023U
(kryerjen e aktiviteteve te meposhtme: ndertimin dhe tregtimin e serbatoreve, kontejnereve dhe furnizuesve te karburanteve dhe lengjeve ne pergjithesi, kontejnerg te pajisur. gjithashtu edhe per perdorim ne b)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni