Skip to content

ATOM
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-06-08 14:02:50
JSON

Tax Registration Number: L22203042N
Administrators: Luan Basha
Scope: Import dhe eksport, tregti me pakice dhe shumice, konsulence teknike, instalim, mirembajtje per: paisje kompjuterike, kancelarie,telefonie, elektronike, mekanike, te telekomunikacionit, elektrike, hidraulike, i sistemeve te fonise, sistemeve te alarmit kundra vjedhjes, sistemeve te alarmit kundra zjarrit, sistemeve te rrufepritjes, sistemeve te kamerave te survejimit dhe vezhgimit CCTV, sistemeve te akses kontrollit, sisteme UPS,stabilizatore, gjeneratore, radio nderlidhje, sisteme me fiber optike etj. Tregti me pakice dhe shumice per paisje laboratorike per ruajtjen dhe restaurimin e pasurive kulturore dhe artistike di dhe servis dhe mirembajtje per keto paisje. Konsulence teknike, riparim dhe servis per paisje kompjuterike dhe elektronike. Ndertim linjash elektrike mbitokesore, ajrore, nentokesore,kabllore per energjine elektrike, linja fuqie dhe telekomunikacioni, nenstacione elektrike te larta e te mesme. Sherbime informatike dhe telefonike. Shperndarje interneti. Krijim dhe mirembajtje faqesh interneti. Programim, krijim dhe shperndarje programe kompjuterike. Sherbime operator per hedhje dhe rregjistrim te dhenash te ndryshme. Tregtim, servis, kalibrim, mirembajtje per ene, pajisje dhe aparatura laboratorike. Shitje, riparime dhe mirembajtje ashensoresh. Tregtim me shumice dhe/ose pakice te pajisjeve Mjekesore. Trajnime dhe certifikime profesionale ne fushen e Teknologjise Informatike, teknikave te shitjes, marketingut. Shit blerje librash, botimete ndryshme.
Other Trade Names: ATOM Computers; ATOM Security; ATOM Business; ATOM Progamming; ATOM Consulting
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 01/10/2012
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 17 390 000,00
Shares: 2
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Njesia Bashkiake Nr.10, Rruga Islam Alla, Pallati Nr.56, Kati i 1

Address:
1. Tirane, Njesia Bashkiake nr.10, Rruga Myslym Shyri, Pallati 46/1, Kati 1

2. Tirane, Njesia Bashkiake nr.10, Rruga e Durresit, pallati 136, kati 1, (perballe me Ministrine e Arsimit), zona kadastrale 8350, nr pasurie 3/34-N1, V.13, F.60

Website:
www.atom.al

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 08.06.2022
Statuti i shoqerise
Kontrate shitje kuotash date 12.07.2013
Vendimi i asamblese se pergjithshme per zmadhimin e kapitalit date 10.06.2016
Vendimi i asamblese per zmadhimin e kapitalit date 03.08.2021
Kontrate shit-blerje pjesesh kapitali date 25.11.2020
Vendimi i asamblese per zmadhimin e kapitalit date 25.08.2021
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 18 847 710,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 14 103 660,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 8 649 663,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 12 602 655,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 10 459 061,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 6 790 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 5 448 783,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 3 268 051,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: -140,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:490 599 876,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:254 418 779,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:250 282 508,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:252 649 488,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:265 522 628,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:246 472 329,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 140 935 995,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 75 703 849,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Worked By : A.Lala/ A.Baja