Skip to content

SIGAL UNIQA Group AUSTRIA (Ish SIGAL)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-12-14 15:14:38
JSON

NIPT: J91809007H
Administrator: Avni Ponari
Objekti i Veprimtarisë: Sigurimin ndaj dëmeve dhe risigurimet, në përputhje me ligjin “Për veprimtaritë e sigurimit, të risigurimit dhe ndërmjetësimit në sigurime dhe risigurime” si dhe çdo objekt tjetër te lejuar nga legjislacioni dhe që nuk vjen në kundërshtim me aktet ligjore dhe nënligjore ne fushen e sigurimeve.Shoqëria nuk do të ushtrojë veprimtari në lidhje me sigurimin e jetës.
Emërtime të tjera Tregtare: SIGAL UNIQA Group AUSTRIA
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 22/02/1999
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi, Austri
Kapitali Themeltar(Lekë): 2 232 909 184,00
Numri i pjesëve: 551 608
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: UNIQA Osterreich Versicherungen AG, nje shoqeri me zyre te regjistruar ne Vjene. Zona gjeografike e ushtrimit te biznesit te shoqerise shtrihet ne territoret e Republikes se Austrise dhe shtetet e tjera kontraktuese te Marreveshjes per Zonen Ekonomike Evropiane (Sipas statutit te shoqerise, date 21.07.2020, te dorezuar ne QKB)
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: I. JUSTICIA, nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 31.01.2006 dhe me numer identifkimi ne regjistrin tregtar NIPT K62316013C, me adrese ne Tirane, SAMI FRASHERI PALL 24/1, me administrator Halit Lleshi. SIGAL UNIQA Group AUSTRIA sha zoteron 25% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri ne daten 02.08.2021).

II. SIGAL LIFE UNIQA Group AUSTRIA, nje shoqeri aksionare, e themeluar me date 30.08.2004 dhe qe funksionojne sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi ne regjistrin tregtar NIPT K51423801Q, me adrese ne Tirane, Njesia Bashkiake Nr. 9, Bulevardi Zog i I Nr. 1, Qendra e Biznesit SIGAL, me administrator Edvin Hoxhaj. SIGAL UNIQA Group AUSTRIA sha zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri ne daten 02.08.2021).
Lloji i pronësisë: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Erhard Dr Busek, Andreas Brandstetter, Gerald Mag. Muller, Georgios Bartzis, Wolfgang Kindl
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: Shoqeri sigurimi jo - jete -
Çështje Ligjore: I. Me date 02.06.2010, u hartua projekt-marreveshja per bashkimin me perthithje ndermjet shoqerise " SIGAL UNIQA Group AUSTRIA” SHA me NUIS (nipt J91809007H) (shoqeria perthithese) me shoqerine " SIGAL Holding " SHA me NUIS ( nipt K72114010J) (shoqeria e perthithur). Te gjitha te drejtat dhe detyrimet e shoqerise se perthithur "SIGAL Holding " SHA i kalojne shoqerise perthithese " SIGAL UNIQA Group AUSTRIA” SHA. Shoqeria qe perthithet "SIGAL Holding" SHA vleresohet e prishur pa likuidim duke kaluar ne statusin "Çregjistruar".
Qellimi i bashkimit te shoqerive eshte perqendrimi i kapitalit dhe fuqise punetore ne shoqerine “SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA” SHA per te rritur eficencen dhe per te ulur kostot. Zmadhimi i kapitalit te shoqerise SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA SH.A do te behet nepermjet:
- 369.999 aksioneve te SIGAL LIFE UNIQA GROUP AUSTRIA sha, filial i shoqerise se perthithur, me nje vlere prej 369.999.000 (treqind e gjashtedhjete e nente milion e nenteqind e nentedhjete e nente mije) leke.
- likuiditeteve te shoqerise se perthithur ne shumen prej 344 leke.
Si rezultat, kapitali i shoqerise perthithese behet 1.258.790.368 (nje miliard e dyqind e pesedhjete e tete milion e shtateqind e nentedhjete mije e treqind e gjashtedhjete e tete) leke.
Pas bashkimit te shoqerive dhe zmadhimit te kapitalit te nenshkruar te shoqerise perthithese, struktura aksionare e shoqerise perthithese do te jete si vijon: UNIQA Int.Bet.Ver (68.64%) dhe Avni Ponari (14.99%), Edvin Hoxhaj (3.07%) dhe FSHAN (13.3%).

II. Me date 18.10.2013, me ane te urdherit Nr.102/6 Prot, Nr.872 Dosje, lëshuar nga Shoqeria Permbaruese Private “E.P.S.A” sh.p.k, u urdherua vendosja e menjehershme e mases se sekuestros mbi kuotat /aksionet dhe te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i kuotave prane cdo subjekti tregtar te dorezanesit Avni Rexhep Ponari deri ne nje urdher te dyte nga permbaruesi gjyqesor. Nga momenti i vendosjes se sekuestros ndalohet debitori te tjetersoje, disponoje mbi kuotat/aksionet e sekuestruara si dhe te ushtroje te drejtat qe rrjedhin nga keto kuota/aksione.”

III. Me date 05.02.2014, me ane te urdhërit Nr.729 Prot, Nr.Dosje 872, lëshuar nga Shoqeria Permbaruese Private “E.P.S.A” sh.p.k, u urdherua heqja e masës së sekuestros mbi kuotat që debitori Z.Avni Rexhep Ponari zotëron në çdo shoqëri tregtare, e kërkuar nga ana jonë me shkresën Nr.102/6 Prot., datë 18.10.2013.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Bulevardi Zogu I, Nr. 1

Adresa:
Lezhe, Mamurras, Lagjja Zef Hoti, Godina Shala, Kati 1, Nr. 3, Qender Mamurras
Fier, Lagjja Apollonia, Bulevardi Jakov Xoxa, Pallati 1, Shkalla 4
Gjirokaster, Blloku i Furrave, Lagjia Pllake
Kukes, Rruga Nacionale Kukes-Krume, Ndertesa Nr.1, Zona Industriale prane DRSHTRR
Tirane, Bulevardi Gjergj Fishta, Kompleksi Delijorgji, prane Ures se Re, Objekti D, Shkalla A, Kati perdhe
Fier, Lushnje,''Bulevardi Kongresi'' perballe Fondit Besa, Lagjja Xh.Nepravishta, pallati 134 4
Durres, Lagjja 3, Rruga Skenderbeu, Qendra e Biznesit Monun
Lezhe, Lac, Lagjja nr.3, Rruga Kryesore, Pallati 8 - katesh, Kati 1
Shkoder, Lagjia Skenderbeg, Rruga Adem Jashari, Godina Nr. 1, Kati 1
Tirane, Dajt, Linze, Zona Kadastrale Nr. 2460, numri i pasurise 203/28+1-N1
Tirane, Elbasan, Lagjia 5 Maj, Rruga Kasem Sejdini, Ndertese 1 - kateshe, prane Ndermarrjes se Sherbimit te Automjeteve.
Gjirokaster, Lagjja 18 Shtatori, ne krah te Gjykates se Rrethit Gjorokaster.
Durres, Kruje, Lagjia Nr. 1, Sheshi Mustafa Kruja, Ndertesa 3-kateshe, kati 1, perballe Postes Qendrore.
Lezhe, Rreshen, Ne qender te Sheshit Abat Doci
Shkoder, Lagjia Vasil Shanto, Rruga Studenti, Pallati Fishta 2, Kati 1
Korce, Pogradec, Rruga "Reshit Çollaku", Lagjja nr.2, P.60, Sh.3, K.1, Ap.1, Pogradec
Fier, Lagjia "1 Maji", Rruga Jani Bakalli, Tek Kupola Center, Perballe Poliklinikes.
Korce, Lagjja Nr.12, Blv. Sheshi i Teatrit, P.9, H.7, Zona Kadastrale Nr.8561, numri i pasurise 2/41- N14
Elbasan, Lagjja Kongresi i Elbasanit, Rruga Baki Kongoli, Kati Perdhe, Zona Kadastrale 8521, Nr Pasurie 3/173
Vlore, Sarande, Lagjja 1, Rruga e Flamurit, prane Albtelekom, ngjitur me Muzeun Arkeologjik
Diber, Peshkopi, Lagjja Nazmi Rushiti, perballe Shkolles 8 vjecare Demir Gashi
Gjirokaster, Tepelene, Lagjja Mustafa Matohiti, rruga Ali Pashe Tepelena, zona kadastrale 3574, pasuria nr. 10/76, godine 2-kateshe, kati-,Tepelene, Gjirokaster
Berat, Lagjja Mangalem, Rruga Kostaq Stefa, perballe Galerise se Arteve EDWARD LEAR
Kukes, Lagjja Nr.2, Rruga Dituria, Pallati 67 (pallati gjashtekatesh), Kati 1, nr.2
Berat, Lagjja Çlirim, Rruga "Baki Gjebrea", Prane DRSHTRR.
Tirane, Në afërsi të rrugës interurbane Vorë Fushë Prezë,,pranë mobileri "Kaziu" dhe pikës së kolaudimit
Tirane, Rruga Muhamet Gjollesha, pallati 4, shkalla 4, apartamenti 19
Vlore, Lagjia Pavarsia, Qendra Tregtare 5 Riviera
Shkoder, Rruga Pal Engjelli, prane Drejtorise Rajonale te Transportit Rrugor, dyqan ne Godinen A, nr. 2, me siperfaqe 16 m2, nga siperfaqja totale e nderteses ne Zonen kadastrale Nr. 8593 . Nr. Pasurie 8/633, Volum 47 Fq 39, Shkoder
Fier, Lushnje, Lagjja Loni Dhamo, prane ish Hotel Myzeqeja
Tirane, Kashar, Autostrada Tirane-Durres, Km 5, Rruga Monun, Nr.58.
Korce, Bulevardi Republika, perbri Kinema Millenium
Durres Maminas MAMINAS Prane karburant Kastrati, Vellezerit Osmani
Tirane, Kavaje, Bulevardi Kryesor, Lagjja nr.5, Rruga Indrit Cara, ndertese 2-kateshe perballe Gjykates se Vjeter, nr.12/04 04 0001, ngjitur me Neptunin
Tirane, Rruga e Elbasanit, Godine 2 kate, kati 1, numer 45, Zona Kadastrale Nr.8160, numri i pasurise ND-3/990
Lezhe, Lagjja Beslidhja, Sheshi Beslidhja, perballe Hotel Turizmit
Durres, Rruga Tregtare, Nr. 42, Bulevardi kryesor.
Tirane, Bulevardi Bajram Curri, Pallati 1 Maji, Shk. 8, Kati I, Ap. 7
Tirane, Bulevardi Zogu I, Pallati i Diplomateve, nr.57
Durres, Kruje, Kioske brenda ambjenteve te Aeroportit "Nene Tereza", Rinas
Tirane, Njesia Bashkiake Nr. 7, Bulevardi Gjergj Fishta, Rruga Irfan Tomini, prane kolaudimit te automjeteve, Godine 1 kateshe, Nr. 3
Korce, Pogradec, Rruga Rinia, Lagjja 2, Pallati 80, prane Raiffeisen Bank
Shkoder, Lagjja Vojo Kushi, Rruga Qemal Draçini, Godina 9-kateshe prane Teatrit Migjeni, kati i dyte
Berat, Lagjja ''10 Korriku'', Rruga Antipatrea, p.76, shk.2. k.2, ap.2
Gjirokaster, Permet, Lagjja Varosh, Rruga Meleq Gosniqti, perballe Gjykates
Tirane, Rruga Donika Kastrioti, pas Kullave binjake, ndermjet Ambasades se Kosoves dhe asaj Zvicerane (Pallat i Ri Teknoprojekt), objekti 16-katesh, kati perdhe
Tirane, Kashar, Unaza e Re,Rruga Teodor 6 Keko,Kati 0 teknik.
Diber, Bulqize, Lagjja Minatori, Rruga 18 Shkurti, ndertesa perballe Bashkise, Kati 1, Nr. 1
Tirane, Kavaje, Lagjja 1, Sallbeg, Bulevardi kryesor, ndertesa nr. 4165, kati 1
Shkoder, Kelmend, VERMOSH Kioske prane pikes se kalimit kufitar Vermosh , Kelmend, Malesi e Madh
Shkoder, Elbasan, Lagjja 28 Nentori. Rruga 11 Nentori, pallati 109\1, kati i dyte
Diber, Burrel, Lagjja Partizani, prane Hotel Turizmit

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 02.08.2021
Akti i themelimit
Kontrate transferimi aksionesh date 25.04.2007
Kontrate shitje aksionesh date 27.10.2006
Marreveshje per shit-blerjen e aksioneve date 09.10.2003
Vendimi per miratimin e pjesemarrjes influencuese te shoqerise "Sigal Holding sha" date 10.05.2007
Dokumenta te ndryshme
Statuti i shoqerise
Statuti i ndryshuar date 21.07.2020
Procesverbal i asamblese se pergjithshme per zmadhimin e kapitalit date 03.12.2010
Marreveshje transferte kuotash date 12.07.2007
Raportet e bashkimit me perthithje date 02.06.2010
Vendimi i asamblese se aksionareve per largimin e aksionarit Aleksandro Shtylla date 20.03.2000
Vendimi i Autoritetit te Mbikqyrjes financiare per miratimin e pjesemarrjes influencuese ne shoqerine "Sigal Uniqa Group Austria' sha, date 29.07.2020
Vendimi i Autoritetit te Mbikqyrjes financiare dhe Kontratat e transferimit te aksioneve date 20.08.2015
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 557 720 546,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 163 882 566,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 204 953 768,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 306 289 358,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 457 529 988,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 358 608 563,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 353 312 529,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 226 057,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 278 207,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:3 347 639 921,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:3 585 211 477,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:3 461 765 982,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:3 403 098 801,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:3 298 971 124,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:2 951 235 425,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 2 281 706 926,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 5 331 770,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 4 919 909,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala