Skip to content

SIGAL LIFE UNIQA Group AUSTRIA (Ish SIGAL LIFE)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-12-14 15:47:20
JSON

NIPT: K51423801Q
Administrator: Edvin Hoxhaj
Objekti i Veprimtarisë: Sigurimi i jetes
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 30/08/2004
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Austri
Kapitali Themeltar(Lekë): 370 000 000,00
Numri i pjesëve: 370 000
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: SIGAL UNIQA Group AUSTRIA, nje shoqeri aksionare, e themeluar me date 22/02/1999 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT J91809007H, me adrese ne Tirane, Bulevardi Zogu I, Nr. 1, me administrator Avni Ponari. Aksioneret e shoqerise jane: Avni Ponari (10%), Edvin Hoxhaj (3.07%) dhe UNIQA Osterrich Versicherungen (86.93%) (Sipas te dhenave te QKB deri me date 14.12.2021)

UNIQA Osterrich Versicherungen, nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, shoqeri austriake, me seli ne Viene, e perfaqesuar nga Z. Thomas Kulnigg ne cilesine e avokatit (Sipas marreveshjes se transfertes se kuotave, date 12.07.2007)
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: SH.A.F.P SIGAL LIFE UNIQA GROUP AUSTRIA, nje shoqeri aksionare, e themeluar me date 21/01/2006 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K61423001P, me adrese ne Tirane, Rruga "Donika Kastrioti", pas Kullave Binjake, ndermiet Ambasades se Kosoves dhe asaj Zvicerane (Pallati i Ri Teknoproiekt), obiekti 16-katesh, kati perdhe, Tirane, me administrator Elvis Ponari. SIGAL LIFE UNIQA Group AUSTRIA sha zoteron 51% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 14.12.2021)
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: GEORGIOS BARTZIS, Erhard Busek, Andreas Brandstetter, Gerald Mag. Muller, Wolfgang Kindl
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: Shoqeri sigurimi jete -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Njesia Bashkiake Nr. 9, Bulevardi Zog i I Nr. 1, Qendra e Biznesit SIGAL

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 14.12.2021
Akti i themelimit
Kontrate shitje aksionesh date 27.10.2006
Kontrate transferimi aksionesh date 25.04.2007
Ekstrakt nga Regjistri Tregtar, Republika e Austrise, date 11.02.2021
Marreveshje transferte kuotash date 12.07.2007
Vendimi i asamblese se pergjithshme per miratimin e llogarive vjetore te vitit 2007 dhe shperndarjen e fitimit, date 28.06.2008
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 143 397 548,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 119 332 865,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 131 154 084,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 168 822 243,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 147 351 693,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 230 576 325,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 138 269 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 164 648 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 102 315 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:678 749 568,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:771 928 290,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:680 173 169,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:719 210 568,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:673 724 923,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:687 087 462,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 678 429 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 578 852 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 494 514 000,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala