Skip to content

EGNATIA TELEVIZION
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-10-25 12:39:00
JSON

NIPT: K21803001P
Administrator: Ibrahim Rrançi
Objekti i Veprimtarisë: Drejtim i televizionit dhe rrjetit televiziv, administrimi i tyre, sherbime reklame, prodhim i posterave botime te tjera.
Emërtime të tjera Tregtare: EGNATIA TELEVIZION
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 17/06/2000
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 25 030 000,00
Numri i pjesëve: 25 030
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Xhevdet Spahiu; Gresilda Spahiu (Kryetare); Hatem Bregu
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Shënime: 1.Ne date 07.10.2019: Ne baze te Vendimit te Asamblese Nr.05 date 17.09.2019 eshte miratuar Shperndarja si Dividente te Fitimeve te Akumuluara deri ne vitin 2017. Vlera e shperndare eshte 4,000.000 Leke (bruto) nga te cilat 8% jane tatim mbi dividentin. Dividenti qe ka marre secili ortak sipas kuotave zoteruese eshte Gazmend Leçini -1.472.000 Leke neto (40%), Hatem Bregu -1.472.000 Leke (neto -40% zoterim) dhe ortaku Xhevdet Spahiu ne vleren neto 736.000 Leke (20 zoterim).
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Rruga e Bogdaneve, Vila 22, Apartamenti 2, Njesia Bashkiake Nr.10, Tirane.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 24.09.2022
Ndryshimi i Administratorit & Anetareve te Keshillit
Ndryshimi i Aksionarit
Akti i themelimit dhe statuti
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 16.08.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 25.10.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyra Financiare 2007
Pasqyra Financiare 2009
Pasqyra Financiare 2010
Pasqyra Financiare 2011
Pasqyra Financiare 2012
Pasqyra Financiare 2013
Pasqyra Financiare 2014
Pasqyra Financiare 2015
Pasqyra Financiare 2016
Pasqyra Financiare 2017
Vendimi i Asamblese - Shperndarje Dividenti
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyrat financiare 2021
Pasqyrat Financiare 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 200 912,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -2 412 275,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -4 046 177,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -2 037 713,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -630 946,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 317 365,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 213 036,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 1 328 399,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 1 317 474,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 5 132 776,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 2 016 687,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 3 893 094,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 1 868 279,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 2 450 696,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: 837 750,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: 561 585,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2006: 127 113,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:11 307 650,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:13 675 974,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:8 533 262,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:9 711 418,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:4 368 691,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:9 362 412,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:9 106 942,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:12 658 779,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 17 722 544,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 27 258 462,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 28 803 137,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 26 502 631,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 16 554 196,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 12 485 581,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 7 694 754,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 6 413 315,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2006: 6 329 633,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.B / A. Lala / P. Nikolli