Skip to content

ATOM
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-02-16 09:27:20
JSON

NIPT: L22203042N
Administrator: Luan Basha
Objekti i Veprimtarisë: Import dhe eksport, tregti me pakicë dhe shumicë, konsulencë teknike, instalim, mirëmbajtje, asemblim pjesë të veçanta dhe krijim produkt të ri dhe sisteme komplekse për: kompjuterike, kancelari, telefoni, elektronike, mekanike, të telekomunikacionit, elektrike, hidraulike, i sistemeve të fonisë, sistemeve të alarmit kundra vjedhjes, sistemeve të alarmit kundra zjarrit, sistemeve të rrufepritjes, sistemeve të kamerave të survejimit dhe vëzhgimit CCTV, sistemeve të akses kontrollit, sisteme UPS, stabilizatorë, gjeneratore, radio ndërlidhje, sisteme me fibër optike etj. Tregti me pakicë dhe shumicë për kondicionera tokësor dhe mural, sisteme multisplit dhe inverter, riparime kondicionera dhe shërbime mbushje me gaz kondicioneri. Konsulencë teknike, riparim dhe servis për paisje kompjuterike dhe elektronike. Shërbime dixhitalizimi të dhënash audio dhe video. Shërbime informatike dhe telefonike. Shpërndarje interneti. Krijim dhe mirëmbajtje faqesh interneti. Programim, krijim dhe shpërndarje programe software të bëra me porosi për klientin. Mirëmbajtje dhe instalime software për liçensa dhe software egzistues. Shërbime IT për software në Cloud, Rrjeta online dhe Cybersecurity. Shërbime transferim software ose teknologjive nëpërmjet rrugëve elektronike përfshirë përmes faksit, telefonit, postës elektronike apo përmes çdo mjeti tjetër elektronik në një destinacion jashtë territorit shqiptar ose te një person i huaj që ndodhet në territorin shqiptar. Shërbime operator për hedhje dhe rregjistrim të dhënash të ndryshme. Tregtim, servis, kalibrim, mirëmbajtje për enë, pajisje dhe aparatura laboratorike. Shitje, riparime dhe mirëmbajtje ashensorësh. Tregtim me shumicë dhe/ose pakicë të pajisjeve Mjekësore. Tregti me pakicë dhe shumicë për paisje laboratorike për ruajtjen dhe restaurimin e pasurive kulturore dhe artistike si dhe servis dhe mirëmbajtje për këto paisje. Pajisje të ndryshme të fonisë, zërit, riparim, montim, tregtim të pajisjeve dhe sistemeve audio dhe ndriçimit profesional. Vegla muzikore, aksesorë muzikorë si dhe riparimi i tyre. Trajnime dhe çertifikime profesionale në fushën e Teknologjisë Informatike, teknikave të shitjes, marketingut, Mirëmbajtje dhe Servis. Shitje – blerje librash mësimore dhe artistike, botime të ndryshme. Ndërtim linjash elektrike mbitokësore, ajrore, nëntokësore, kabllore për energjinë elektrike, linja fuqie dhe telekomunikacioni, nënstacione elektrike të larta e të mesme.
Emërtime të tjera Tregtare: ATOM Computers; ATOM Security; ATOM Business; ATOM Progamming; ATOM Consulting
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 01/10/2012
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 17 390 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njesia Bashkiake Nr.10, Rruga Islam Alla, Pallati Nr.56, Kati i 1

Adresa:
1. Tirane, Njesia Bashkiake nr.10, Rruga Myslym Shyri, Pallati 46/1, Kati 1

2. Tirane, Njesia Bashkiake nr.10, Rruga e Durresit, pallati 136, kati 1, (perballe me Ministrine e Arsimit), zona kadastrale 8350, nr pasurie 3/34-N1, V.13, F.60

Faqja Web:
www.atom.al

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 08.06.2022
Statuti i shoqerise
Kontrate shitje kuotash date 12.07.2013
Vendimi i asamblese se pergjithshme per zmadhimin e kapitalit date 10.06.2016
Vendimi i asamblese per zmadhimin e kapitalit date 03.08.2021
Kontrate shit-blerje pjesesh kapitali date 25.11.2020
Vendimi i asamblese per zmadhimin e kapitalit date 25.08.2021
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 16.02.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 93 228 825,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 24 157 489,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 18 847 710,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 14 103 660,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 8 649 663,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 12 602 655,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 10 459 061,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 6 790 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 5 448 783,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 3 268 051,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -140,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:673 005 289,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:561 128 454,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:490 599 876,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:254 418 779,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:250 282 508,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:252 649 488,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:265 522 628,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:246 472 329,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 140 935 995,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 75 703 849,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja / P. Nikolli