Skip to content

ATOM
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-06-08 14:02:50
JSON

NIPT: L22203042N
Administrator: Luan Basha
Objekti i Veprimtarisë: Import dhe eksport, tregti me pakice dhe shumice, konsulence teknike, instalim, mirembajtje per: paisje kompjuterike, kancelarie,telefonie, elektronike, mekanike, te telekomunikacionit, elektrike, hidraulike, i sistemeve te fonise, sistemeve te alarmit kundra vjedhjes, sistemeve te alarmit kundra zjarrit, sistemeve te rrufepritjes, sistemeve te kamerave te survejimit dhe vezhgimit CCTV, sistemeve te akses kontrollit, sisteme UPS,stabilizatore, gjeneratore, radio nderlidhje, sisteme me fiber optike etj. Tregti me pakice dhe shumice per paisje laboratorike per ruajtjen dhe restaurimin e pasurive kulturore dhe artistike di dhe servis dhe mirembajtje per keto paisje. Konsulence teknike, riparim dhe servis per paisje kompjuterike dhe elektronike. Ndertim linjash elektrike mbitokesore, ajrore, nentokesore,kabllore per energjine elektrike, linja fuqie dhe telekomunikacioni, nenstacione elektrike te larta e te mesme. Sherbime informatike dhe telefonike. Shperndarje interneti. Krijim dhe mirembajtje faqesh interneti. Programim, krijim dhe shperndarje programe kompjuterike. Sherbime operator per hedhje dhe rregjistrim te dhenash te ndryshme. Tregtim, servis, kalibrim, mirembajtje per ene, pajisje dhe aparatura laboratorike. Shitje, riparime dhe mirembajtje ashensoresh. Tregtim me shumice dhe/ose pakice te pajisjeve Mjekesore. Trajnime dhe certifikime profesionale ne fushen e Teknologjise Informatike, teknikave te shitjes, marketingut. Shit blerje librash, botimete ndryshme.
Emërtime të tjera Tregtare: ATOM Computers; ATOM Security; ATOM Business; ATOM Progamming; ATOM Consulting
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 01/10/2012
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 17 390 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njesia Bashkiake Nr.10, Rruga Islam Alla, Pallati Nr.56, Kati i 1

Adresa:
1. Tirane, Njesia Bashkiake nr.10, Rruga Myslym Shyri, Pallati 46/1, Kati 1

2. Tirane, Njesia Bashkiake nr.10, Rruga e Durresit, pallati 136, kati 1, (perballe me Ministrine e Arsimit), zona kadastrale 8350, nr pasurie 3/34-N1, V.13, F.60

Faqja Web:
www.atom.al

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 08.06.2022
Statuti i shoqerise
Kontrate shitje kuotash date 12.07.2013
Vendimi i asamblese se pergjithshme per zmadhimin e kapitalit date 10.06.2016
Vendimi i asamblese per zmadhimin e kapitalit date 03.08.2021
Kontrate shit-blerje pjesesh kapitali date 25.11.2020
Vendimi i asamblese per zmadhimin e kapitalit date 25.08.2021
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 18 847 710,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 14 103 660,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 8 649 663,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 12 602 655,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 10 459 061,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 6 790 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 5 448 783,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 3 268 051,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -140,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:490 599 876,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:254 418 779,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:250 282 508,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:252 649 488,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:265 522 628,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:246 472 329,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 140 935 995,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 75 703 849,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja