Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Person Fizik
Rezultate gjithsej: 917

Elsa Hajdari

M03714401D
(Konsulence financiare dhe kontabiliteti.)

Lushnje ALL

Markel Zeqo

L74812005M
(Tregti me pakice artikuj industriale ( dhurata, lule ), organizim eventesh, animatore.)

Korçe ALL

ALKETA LAZO

L63627601N
(Kancelari, shitje e pajisjeve elektronike . Sherbime rrjeti dhe mirembajtje e pajisjeve elektronike.)

Gjirokaster ALL

Spiro Koti

K64521001O
(Projektim dhe supervizion;)

Korce ALL

Hekuran Xhina

K32625210S
(Zbatim e projektim, punime ne ndertim e kancelari dhe mbikqyrje, kolaudim. Vlersim te pasurive te paluajtshme.)

Elbasan ALL

Gzim Likaj

K67330001N
(Supervizor, kolaudator, punime ndertimi, projektim)

Shkoder ALL

Eva Zoto

L92218013N
(Tregtim pajisje zyre, kancelarie, kompjutera, tonera, fotokopje, shitje kompjuterash, pjese per printera dhe fotokopje, servis kompjutera, printera, fotokopje, prodhim vulash. Tregtim i lendes drusore biomase p)

Tiranë ALL

Ilir Blloshmi

L13203801D
(Tregtim me pakice te artikujve hidraulike dhe sistemeve te ngrohjes.Tregetim i lendeve djegese , per sistemet e ngrohjes , per kaldaja dhe soba me pelet . Import-eksport koshere blete. Tregtim, montim dhe certi)

Kavajë ALL

Pavlin Marku

K81407504O
(Tregetim me pakice lende druri. Perpunim lende drusore . Tregtim materiale ndertimi. Transport mallrash per vete dhe te trete.Transport rrugor Nderkombetar Mallrash per te trete e me qera.)

Durrës ALL

Eralda Mazreku

L42410027N
(Studio dizenjimi. Prodhim reklamash. Brendime. Sende kancelarike, promocionale, printime digitale, import eksport, tregti me shumce dhe pakice te te gjitha mallrave industrial, si makineri, pajisje elektrike dh)

Tirane ALL

Bojan Ajkoviq

L62105042B
(Ndërmjetesime tregtare, promocion, marketing. Import eksport, tregti me shumice dhe pakice te mallrave te ndryshem industriale, bujqesore, materiale ndertimi, hidraulike, elektrike , hidrosanitare, produkte, s)

Tiranë ALL

Preng Cara

L08003301A
(Bar-Kafe, Tregtim me Pakicë e shumicë te artikujve te ndryshëm, Biletari, agjensi udhëtimesh dhe ndërmjetësim siguracionesh.Aktivitete ne fushen e veprimtaris buqesore mbjelljeve te bimeve te ndryshme,tre)

Kurbin ALL

YLLI MUÇA

L31311008G
(Disenjim dhe zhvillim sistemesh te sigurise kibernetike. Analizim i kerkesave te sigurise se klientit, projektimi i arkitekturès, instalimet dhe konfigurimet e komponenteve, vendosja ne pune, testimet e siguri)

Tiranë ALL

GJON LEKA

K41717010O
(Studime gjeologo-inxhinierike, gjeoteknike, hidrogjeologjike, ambientale, vleresim i ndikimit ne mjedis, ekspertiza, konsulence, shpime autosonde per uje, pilotime, etj.)

Tirane ALL

Bujar Nezaj

L92014020Q
(Prodhime brumi)

Tirane ALL

Le Xu

L31806005S
(Bar-Restorant. Sherbime Catering dhe cdo lloj aktiviteti festiv. Kurse gjuhe dhe shkembime kulturore.)

Tirane 428372 ALL

Marius Tusha

L71402037E
(Tregti me pakice e mishit dhe nenprodukteve te tij.)

Tirane ALL

Abdyl Hoxha

L53523802J
(Tregtim me pakice mielli dhe ushqim blegtoral.)

Kavaje ALL

ILIR SUBASHI

L42507802S
(Import eksport i paletave te drurit te perdoruara, import eksport i kafese dhe aksesoreve qe sherbejne per perpunimin e kafese , si dhe tregtimi me shumice dhe pakice i tyre. Import - Eksport kafe krudo, Pjekje)

Rrogozhine ALL

Meropi Rushiti

L52102341S
(Tregti me pakice te artikujve ushqimore)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni