Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Person Fizik
Rezultate gjithsej: 1160

Merilian Gjinaj

L64005402V
(Prodhim e tregtim paletash, kosha, amballazhe druri per fruta-perime, import-eksport. Prodhim fidanesh, pyllezime dhe shfrytezim pyjor.Prodhim,grumbullim,ruajtje,ambalazhim dhe tregtim te fruta-perime,import-ek)

Fier ALL

SAFET RRENGA

K31603014S
(Tregti pakice artikuj te ndryshem.)

Tiranë ALL

Hekuran Musta

L67828601J
(Bar-Kafe, tregtim me pakice te materialeve te ndertimit, elektrike, hidrosanitare etj. Germime transport te mallrave te ndryshem. Inerte)

Elbasan ALL

PETRIT LLESHI

K91729004M
(Grumbullim skrapi, transport mallrash. Grumbullim dhe riparim automjetesh ne ofiçina e servise.Shkaterrime dhe demolime skrapesh te ndryshme. Lavazh, parkim, peshore)

Vore ALL

Avni Boriçi

L97510602N
(Bar- Restorant, promovimi i turizmit malor.)

Elbasan ALL

Gazmir Harremi

L54521403I
(Import-eksport te paletave te perdorura, dhe prodhim tregtim te paletave, fuçia dhe arka, tregtim artikuj te ndryshem jo ushqimor. Per te bere punime ne pyje : permiresim, rehabilitim, mbjellje ne pyje, punime)

Fier ALL

RED PANDA

M12013011F
(Zhvillimi i web-it (Web Development), zhvillimi i programeve/aplikacioneve telefonike (Mobile Apps Development), zhvillimi i software (Software Developments), ofrimi i sherbimeve software per faturime (SAAS)

Tirane ALL

Alban Rrodhe

L77230801O
(Grumbullim dhe tregtim me pakice te bimeve medicinale.)

Gramsh ALL

Gazmire Rrodhe

L86323801E
(Grumbullim e tregtim me pakice te bimeve medicinale, lekura dhe transport.)

Gramsh ALL

Rasim Troshku

L87518602G
(Grumbullim tregtim bime medicinale, mjeksore, si dhe prodhime bujqesore dhe frutore.)

Elbasan ALL

Juli Tosku

L53227802U
(Grumbullim hekurishte.)

Rrogozhine ALL

Lindita Metolli

K61806512K
(Tregti Konfeksioni, qeradhenie ambjentesh per zyra etj.)

Shijak ALL

ROBERT KURTI

K31608510S
(Bar-bufe. Qeradhenie e ambjenteve per zyra)

Shijak ALL

Nexhmi Topalli

L93716204K
(Prodhim e tregtim me pakice bime medicionale)

Durrës ALL

MIKLO CONSTRUKSION

L41708001R
(Ndertime civile, industriale, tregti import export. Transport i mallrave per te trete me qira dhe per llogari te vet brenda dhe jashte vendit. Ndertime specifike rruge, ura. Ngritje rrjetesh pa fije dhe me fij)

Tiranë -9737447 ALL

ILIR TREBICKA

L81413013O
(Financim per konsulence ne fushen e ndertimit. Investitor ne ndertim)

Tiranë ALL

Teodor Goga

L61605009T
(Transport ne lartesi me vinxh elektrik.)

Tiranë ALL

Olti Peçini

L61319032A
(Aktivitete Spitalore, shërbime shëndetsore)

Tirane ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

ALMIRO GURAKUQI

K31823027R
(Stomatolog. Laborator dentar.)

Tirane 1006706 ALL

Andrea Xharkanji

L02401035B
(Tregti me pakice dhe shumice te artikujve ushqimore)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni