Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Elona Çaushi
Rezultate gjithsej: 6

Mbi 1000000 Fitim 2015

Albania Duty Free Distribution

J91914004L
(Ushtrimi i aktivitetit privat ne fushen e biznesit "Duty Free Shops",nepermjet importit te mallrave qe tregtohen ne kete rrafsh si parfume,kozmetike,aksesore te ndryshem,paisje elektronike,likerna dhe pije te n)

Tiranë 21872754 ALL

BIO GOURMET

L02214025H
(Import - eksport te artikujve te ndryshem ushqimore dhe industriale, pije te ndryshme alkolike, kryesisht vererash, artikujve te konsumit te gjere, produkteve te gatshem dhe gjysem te gatshem, tregetim i mallra)

Tiranë ALL

Best Buy Drug Store

L12421012S
(Import-eksport,tregtimi dhe shitja me shumice e pakice e nje game te gjere produktesh,shendeti,kozmetik,bukurie,tekstile si dhe produkte te tjera dytesore te kesaj kategorie.Furnizimin(ofrimin) e sherbimeve sho)

Tiranë -5042732 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

ALBCOS - Albanian Cosmetics

L21309006C
(Import eksport tregtimi dhe shitja me shumice e pakice e nje game te gjere produktesh shendeti, kozmetike, bukurie, tekstile si dhe produkte te tjera dytesore te kesaj kategorie. Furnizimin (ofrimin e sherbimev)

Tiranë 3808548 ALL

Prestige Group

L21309007K
(Import eksport tregtimi dhe shitja me shumice e pakice e nje game te gjere produktesh shendeti, kozmetike, bukurie, tekstile si dhe produkte te tjera dytesore te kesaj kategorie. Furnizimin (ofrimin e sherbimev)

Tiranë -4789710 ALL

Vintage Second-Hand e Neë

L22126013U
(Tregtimi dhe shitja me shumice e pakice e nje game rrobash dhe aksesoresh te cilet jane te cilesuar te perdorur.Shoqeria mund te kryeje te gjitha ato aktivitete tregtare,financiare me pasuri te luajtshme dhe te)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni