Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Rezultate gjithsej: 78

SH.A. VESHJE 3

K22231501I
(Prodhim e tregtim konfeksione me material porositësi.)

Durrës ALL

TRANSNAFTA 

K22627401R
(Kryerja e shërbimeve të transportit për sektorin e naftës e për të tretët si dhe kryerja e shërbimeve të ndryshme për mirëmbajtjen e riparimin e çdo lloji automjeti apo makinerie.)

Patos ALL

UZINA MEKANIKE

K23108401B
(Kryerje e projektimeve, e punimeve dhe shërbimeve mekanike për industrinë e naftës si dhe e çdo lloj punimi e shërbimi mekanik për të tretë.)

Patos ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

QENDRA E RREGJISTRIMIT TE AKSIONEVE

K31422103G
(Mbajtjen në mënyrë të rregullt dhe të sigurt të regjistrit të aksioneve të shoqërive aksionare; transferimin e saktë dhe në kohë të pronësisë dhe përpunimin e të dhënave të tjera të nevojshm)

Tiranë 8385288 ALL

DISKO - BAR LUX 

K31802081V
(Veprimtari kulturore e tregtare, import eksport të mallrave industriale, ushqimore dhe materiale ndërtimi. Veprimtari ekonomike, tregtare dhe sociale që do të përfshijë: aktivitete shërbimi si restorant-)

Tiranë -1581156 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Trikotazhi (Perthithur nga Prodhim Kepuca Korce -J61403024S)

K54105005W
(Prodhim i produktit të gatshëm konfeksione, thurje zbardhje prerje qepje etiketim, ambalazhim.)

Korçë 5003655 ALL

"S-SARANDA"

K54208810J
(Perpunimin dhe konservimin e peshkut dhe midhjes; Magazinimin dhe shperndarjen e prodhimeve te detit te perpunuara, ose te fresketa; Eksportimin, importimin, blerjen, shitjen, ruajtjen, tregtimin dhe transpo)

Sarandë ALL

''Trajtimi i Studenteve''

K54320001C
(Furnizim dhe trajtim i studentëve me ushqim, fjetje dhe shërbime të tjera.)

Korçë -15199420 ALL

SHA. NPV (e perthithur nga J61827055V)

K71309502E
()

Durrës -3650639 ALL

ALBMINIERA sh.a.

K72120014C
(Prodhim, tregtim mineralesh.)

Tiranë -13476679 ALL

TEKSTILI BERAT

K72526001N
(Prodhim, tregtim tekstilesh pambuku, prodhim filli, batanie, etj)

Berat ALL

PETROL ALBA (Perthithur shoqerite Nimeks, Berateks, Kombinati Energjitik, Bursa e Tiranes, Shperndarja e Librit Shkollor)

K81706017T
(Magazinimi, tregtim me shumicë dhe pakicë i karburanteve dhe nënprodukteve të tyre etj.)

Tiranë ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

"Agrokredit.sha" (Ish -SHOQËRIA E PARË FINANCIARE E ZHVILLIMIT-FAF Sh.a)

K82431002V
(Të gjitha format e kredi-dhënies duke përfshirë kredinë hipotekare e konsumatore. Ofrimin e garancive, marrjen e angazhimeve. Shërbime Këshilluese, ndërmjetëse dhe shërbime të tjera ndihmëse për ve)

Tiranë 41893075 ALL

BERATEKS (Perthithur nga Petrol Alba - K81706017T)

K82607001O
(Import-eksport dhe shitblerje me shumicë dhe pakicë të mallrave të ndryshme të industrisë tekstile, mekanike, etj.)

Berat ALL

"GATIC"

K92801601E
(Prodhimi i rrobave të gatshme me çdo lloj lënde të parë dhe tregtimi i tyre, import eksport.)

Gjirokastër 775651 ALL

Qendra e Panaireve dhe Ekspozitave Tregtare (QPET)

K94613201P
(Organizim i panaireve të përgjithshme, panaire kombëtare, ndërkombëtare dhe të specializuara, si dhe ekspozita tregtare. Shoqëria do të kryejë gjithashtu çdo aktivitet ndihmës të aktivitetit kryesor)

Kruje ALL

QENDRA SPORTIVE KUQ E ZI

L11705012O
(Projekim dhe ndërtimi i modernizuar i Stadiumit Kombëtar "Qemal Stafa" të ketë një destinacion të dyfishtë. Pjesa qendrore e projektit dhe ndertimit të ketë destinacion sportiv, publik, të pandryshues)

Tiranë -70491103 ALL

FRIGORIFERI DVORAN KORÇE

L34015002V
(Ruajtje mallrash me fason, Import-eksport me shumicë dhe pakicë, parking, dhoma, ambiente me qira.)

Korçë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni