Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Subjekti eshte person fizik
Rezultate gjithsej: 416

Shehat Elezi

K36313783O
(Tregti me pakicë për artikuj të përzier (Miell, Hime).Tregti me pakicë profile çeliku, çimento, rrjeta teli, hekur betoni, materiale dhe aksesorë ndërtimi e të ngjashëm.Import mallrash ushqimore dhe )

Dibër ALL

Ajet Çemalli

K36315706P
(Tregti me pakice dhe shumice e materialeve hidraulike, elektrike, hidrosanitare, termosanitare, material ndertimi, pllaka dhe artikuj te ndryshem. Bojra te ndryshme dhe sherbim lyerje dhe dekore te te gjitha ll)

Dibër ALL

PELLUMB PEKA

K36315929T
(Furre buke.Shitje me pakice te artikujve ushqimore .)

Kukës ALL

ZIHNI MUÇAJ

K36526262K
(Tregtimi i materialeve te ndryshme per ujesjellsa, si edhe kryerja e punimeve ne kete fushe. Tregtim i materialeve elektrike industriale, civile, elektronike dhe ndriçues, si dhe realizimi i punimeve ne kete f)

Vlorë 830735 ALL

ALTIN DJEPAXHIJA

K37314018Q
(Librari.)

Shkoder ALL

Vitor Deçaj

K37408024K
(Riparim dhe sherbim automjete transporti rrugor, pike servisi. Transport mallrash dhe automjetesh. Tregtim artikuj te ndryshem, industrial, pjese kembimi, shit-blerje automjete transportit.)

Shkoder ALL

Lulzim Hasballa

K37506670T
(Tregtim te artikujve te ndryshem ushqimore dhe industriale.)

Librazhd -487434 ALL

Kastriot Zotaj

K37506850R
()

Fier 854538 ALL

LUIGJ NARKAJ

K37507735T
(Shërbime servisi automjete. Tregtim vegla auto.)

Shkodër ALL

Ilir Dedolli

K37508925G
(Tregti me pakicë artikuj elektrike, hidraulike dhe elektroshtëpiake.)

Klos ALL

ENGJELLUSHE HYSA

K37508978T
(Tregtim me pakice te artikujve te ndryshem kancelarie, konfeksione, tregtim te kompjuterave, fotokopjeve, printerave, bojrave si dhe sherbimet e tyre. Punime ndertimi, rikonstruksione, ujesjellesa, kanalizime, )

Diber ALL

Abas Dajko

K37509184U
(Piktor dekorator. Shërbimi i dekorit në mjedise urbane.)

Berat ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

NAZMI DIDA

K37509245G
(Tregtim artikuj ndertimi.Shitje me pakice e shumice te artikujve hidrosanitare ,elektrike dhe mobileri.Transport mallrash.Punime ndertimi,kancelari.Sherbime pastrimi. Lavanteri. Prodhim, tregtim,montim,eksport )

Kukës 1332483 ALL

Bardhyl Sopaj

K37509280R
(Tregtim dhe Transportim mallrash te ndryshme.)

Kukes ALL

LEFTERI RIRA

K37509643O
(Tregtimin e artikujve te ndryshem industriale dhe ene guzhine. Detergjente, kozmetike. Punime ndertimesh, rikonstruksion i godinave, fasadave, te gjitha llojeve, patinime dhe lyerje. Tregtim dhe montim kaldajas)

Perrenjas ALL

NATASHA MYRTAJ

K37509823M
(Projektuese,mbikqyrese punimesh,kolaudatore punimesh per objekte ndertimi industriale, civile, ujesjellsa, gazsjellsa, vajsjellsa, rruge, ura, shpim puse uji, etj. Tregtim materiale ndertimi. Vleresuese pasuris)

Fier ALL

IMERR MILKURTI

K37721967G
(Pike servisi,shitje pjese kembimi,shitje gazi,tregti,importexport,shitje mallrash te ndryshem,Bar-Bufe.Gomisteri. Grumbullim, perpunim e tregtim te bulmetit ( qumesht, kos, djath e gjithe nenproduktet e tyre).I)

Diber ALL

KASTRIOT BASHA

K37810313M
(Sherbim, mbledhje depozitim ose shkaterrimin e mjeteve rrugore, Import te pjeseve te kembimit.Parkegj, lavazh, Kontrolle Teknike te Automjeteve.Ndryshim Konstruktiv, Autoshkolle.)

Kurbin ALL

Fatmir Kalluçi

K38708435O
(Tregtim të artikujve të ndryshëm ushqimore, inpute bujqësore, ushqimeve për blegtorinë dhe materiale ndërtimi.)

Berat 606480 ALL

Fatos Xhani

K38710214N
(Shërbime mekanike. Shërbime elektroaut dhe gomisterie, transport mallrash me pakicë për vete dhe për të tretë.)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni