Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Subjekti eshte person fizik
Rezultate gjithsej: 1790

Mbi 1000000 Fitim 2015

FATMIR XHAFERI

K32104003S
(Shitje librash, revista, broshura, kancelari etj. Botime të ndryshme me karakter letrar, shkencor, periodik, broshura dhe të gjitha produktet që lidhen me botimin, revista të ndryshme, materiale të printua)

Tiranë 2628695 ALL

MAJLINDA XHAKOLLI

K32202001S
(Tregti me pakice veshmbathje)

Tirane ALL

SILVANA GJIKDHIMA

K32202008F
(Eksperte Kontabël e Autorizuar)

Tirane ALL

Kujtim Drizari 

K32409020T
(Botime, tipografi, redaktime, përkthime. Hapje dhe botim Gazete, Media Online, Studio Grafike-Dizajn, ideim, konceptim, realizime dekorative. Printime, shtypshkrime, broshura, katalogë, publikime. Stampime, d)

Tiranë ALL

Zia Mahmutaj

K32506634N
(Ne fushen e tregtise se pergjithshme ,brenda dhe jashte vendit,import-export.Riparime elektroshtepiake,elektronike,kancerai,riparim kompjuterash,printerash etj. Ndertime dhe mirembajtje faqe interneti. Ripa)

Gjirokaster ALL

ELDA ZEKAJ

K32506641T
(Librari)

Gjirokaster ALL

Hikmet Abazaj ( ish "HYQMET ABAZI" )

K32506865I
(Bar-Bufe)

Rrogozhine ALL

GJINOVEFA IKONOMI

K32508023S
(Tregtim me shumice e pakice dhe import eksport te; mallrave industriale, ushqimore, pije, veshmbathje e konfeksione, hidro sanitare, hidraulike, elektrike, elektroshtepiake, materiale ndertimi. Produkte bujqe)

Berat ALL

LUAN NORRA ( ish "LUAN MORA")

K32508616C
(Ne fushen e tregetis e pjese kembimi per automjete.)

Gjirokaster ALL

ALIQI KICAQI

K32508643W
(Tregti ne njesi.)

Gjirokastër ALL

KOSTANDIN KOLLA

K32508664V
(Sherbime restorant.Hotel)

Gjirokaster ALL

ILIR SULAJ

K32509042G
(Bar bufe.Restorant,hotel.)

Berat 169381 ALL

HËNË HILAJ

K32509674K
(Tregtim te mallrave te ndryshem ushqimore dhe industriale. Tregtim te fishekzjarreve. Materiale per dekor, materiale te buta. Lodra dhe libra per femije, materiale sportive.)

Gjirokastër ALL

ORAN FESKO

K32510152B
(Tregti artikuj të ndryshëm industriale dhe elektrike)

Berat 902568 ALL

SOKRAT BARUTA

K32510675A
(Punime hekuri.)

Gjirokaster ALL

FLORESHA MIMANI

K32513045E
(Tregtim artikuj te ndryshem. Farmaci veterinare dhe sherbime veterinare. Dezinfektim, deratizim, dezinsektim te objekteve te ndryshme. Klinike veterinare dhe analiza laboratorike te materialeve te ndryshem p)

Berat ALL

BARJAM HOXHA

K32513105F
(Siguracione te te gjitha llojeve, tregti makinash dhe mjete bujqesore, pjese ndërrimi, lubrifikimi, servise dhe lavazho, tregti mallrash industriale, ushqimore, veshmbathje, hidraulike, pajisje shtepie, pom)

Berat ALL

Ilirjan Manka 

K32513150A
(Shtypshkrime, tregti artikuj të ndryshëm, botime librash.)

Berat 244408 ALL

SOPOT GERXHOLLI

K32513736B
(Magazimin çimentoje, prodhime betoni e tregtim te materialeve te ndertimit. Germime dhe transporte dherash.)

Gjirokaster ALL

KOSTA MAJKO

K32513750N
(Tregtim me pakice te velgave te punes, materialeve te ndertimit, paisje elektrike dhe hidraulike. Servis per vegla pune. Sherbime, riparime dyer dhe dritare. Radio nderlidhje.)

Gjirokastër ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni