Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Subjekti eshte person fizik
Rezultate gjithsej: 1170

SOPOT GERXHOLLI

K32513736B
(Magazimin çimentoje, prodhime betoni e tregtim te materialeve te ndertimit. Germime dhe transporte dherash.)

Gjirokaster ALL

KOSTA MAJKO

K32513750N
(Tregtim me pakice te velgave te punes, materialeve te ndertimit, paisje elektrike dhe hidraulike. Servis per vegla pune. Sherbime, riparime dyer dhe dritare. Radio nderlidhje.)

Gjirokastër ALL

SHERIF NASUFI

K32513806J
(Transport udhetaresh.)

Kavajë ALL

SHYQYRI MADHAJ

K32513818J
(Bar- kafe, mëmgjezore)

Kavaje ALL

JANAQ CINGA

K32514753T
(TRANSPORT UDHETARESH.)

Gjirokaster ALL

ALQI RUCI

K32514771R
(Bar-Restorant)

Dropull ALL

SHABAN MERKAJ

K32515057O
(Televizion kabllor, shërbime interneti.)

Berat ALL

VASIL KUMARAKU

K32515157U
(Prodhim,perpunim artikuj te ndryshem plasmasi.Tregtim me shumice dhe pakice,import-eksport per mallra te ndryshme industriale,ushqimore,pije,konfeksione,hidrosanitare,hidrauli ke,fruta-perime,elektroshtepiake,p)

Berat ALL

ANDON ZHIDRO

K32521213T
(Furre buke, prodhim, tregti, shperndarje. Transport per nevoja te aktivitetit.)

Elbasan 46003 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

DURIM ÇOBO

K32530408R
(Tregtim pjese kembimi.)

Fier 2251187 ALL

ILIR HOXHA

K32617219E
(Hotel, bar-kafe, restorant)

Elbasan ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

EDMOND KUSHOVA

K32621406F
(Tregti artikuj te ndryshem industriale. Tregtimi me pakice dhe shumice i makinerive dhe paisjeve bujqesore, rafte me konstruksion druri dhe metalike, elektrike, hidraulike, mekanike, materiale te ndryshme ndert)

Fier 2031797 ALL

Hekuran Xhina

K32625210S
(Zbatim e projektim, punime ne ndertim e kancelari dhe mbikqyrje, kolaudim. Vlersim te pasurive te paluajtshme.)

Elbasan ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

PETRIT LIKA

K32628215E
(Prodhim, perpunim dhe tregtim druri. Tregtim i te gjitha llojeve te mallrave, materialeve, automjeteve me goma dhe zinxhire te tipeve te ndryshme, makinerive, pajisjeve dhe impjanteve te ndryshme te karakterit )

Elbasan 1066813 ALL

AUREL LUTAJ

K32719402M
(Kancelari, shtypshkrime, fotokopje.)

Fier 238233 ALL

KRISTAQ SKENDERI

K32720203N
(Klinike veterinare. Tregtimi i materialit racor. Import dhe tregtim lende te pare me shumice dhe pakice per ushqimoe blegtorie. Sherbime D.D.D, tregtim me shumice e pakice te produkteve te shendetsimit, per te )

Elbasan ALL

NAXHIE PANGO

K32726407S
(Tregtimi me pakice i artikujve ushqimore e te perzier, detergjente, artikuj kozmetik etj.)

Fier ALL

ARTAN LLOZANA

K32731239W
(Veprimtari private per tregtimin e paisjeve elektronike, kancelari te ndryshme si dhe mesimdhenien e kompjuterit. Shitje dhe servis, kancelari, fotokopje, printera, kompjutera, aksesore dhe pajisje elektronike,)

Elbasan 820029 ALL

ALTIN KARARI

K32731459C
(Tregtim pjese nderrimi makinash. Riparim automjetesh, saldime, lyerje me boje i Automjeteve.)

Patos ALL

LEONARD PRIFTI

K32802216D
()

Elbasan ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni