Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Status: Ç’regjistruar
Rezultate gjithsej: 559

ELVIRA GOGA

K62724407L
(Shitës artikuj të ndryshëm, kancelari, shtypshkrime, materiale pastrimi, dezinfektimi, materiale të buta, elektrike, hidraulike etj. Shërbime dhe riparime të ndryshme. Pjesë këmbimi, riparime dhe mate)

Tiranë ALL

ESTI SECURITY

K53003806R
(Ruajtja dhe sigurimi i objekteve publike e private ne pronsi ose ne perdorim te personave fizik e juridik, qe ushtrojn veprimtarin e tyre ne Republiken e Shqiperise.)

Tiranë 866062 ALL

Evjola Çelaj

L57206221I
(Agjensi eventesh, organizim dhe menaxhim eventesh.Organizim udhëtimesh turistike.Shërbime të ndryshme.)

Vlore ALL

Indrit Gorçe

L62423002D
(Aktivitete te ndryshme ndertimi, sherbime hidraulike, elektrike etj. Shitje me shumice dhe pakice, import eksport te mallrave te ndryshme industriale, ushqimore, bojera vaji, hidromate, konfeksione, tekstile, e)

Tiranë ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

ITRAVEL-ALBANIA EXPRESS ( ish "ALBANIA EXPRESS")

J61821074U
(Ne fushen e aktivitetit si agjensi e transportit te udhetareve per shitjen e biletave ne transportit nderkombetar ajror, detar, brenda dhe jashte territorit te Shqiperise.Ne fushen e turizmit si agjensi turisti)

Tirane 1145915 ALL

PAVLO DANIL JAKOJA

K66521017E
(1. Farmaci, 2. Avokati)

Shkodër ALL

Raimonda Zoto

L62231503G
(Punime te specializuara te ndertimit, kancelari, fotokopje, tregtim mallrash dhe materjale, tregetim mobiljesh, dyer, dritare, transport mallrash, transport udhetaresh, tregtim pjese kembimi per automjete si va)

Durres ALL

Zenel Hoxhaj

K57527715P
(Transmetues televiziv të TV Koplikut, "Jehona e malësisë")

Shkodër ALL

PERIKA TOTOJANI

L11404013I
(Mbikëqyrje, kolaudim, projektim punimesh ndërtimi.)

Tiranë ALL

Mentor Koliçaj

L11408012U
(Shërbime, dhënie me qira, shitje të autovinçave dhe platformave të ndryshme për punime në lartësi. Shërbime transporti mallrash, makinerish etj. Shërbime profesionale pastrimi në ambiente publike, pr)

Tiranë ALL

Hysen Muçollari

L03823001D
(Sharre,(sharrimi i drurit).)

Maliq ALL

Judmir Shurdhi

L03825401O
(Bufe dhe restorant.)

Fier ALL

AHMET DILAVER ABEDINI

K38706598H
(Tregtar artikuj te ndryshem)

Tepelene ALL

ZYMBIL TROTA

K37508251W
(Shofer dhe tregtim artikujsh. Bar-Kafe.)

Kukës ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

RINA-3

K23116611O
(Tregeti e pergjitheshme,perpunim,prodhim dhe shperndarje te produkteve ushqimore me pakice e shumice me origjine shtazore,bimore,blektorale,etj.)

Gjirokaster 8071723 ALL

THEOMIL ERXHINI

K23325401A
(Import eksport dhe tregetim me shumice e pakice te mallrave te ndyshem industriale.Transport i mallrave te mesiperme me mjtet e veta si per vete dhe per llogari te te tjereve.Bashkengjitje e lidhje per prodhim )

Fier ALL

Maringlen Hitaj 

L06318201E
(Bar- kafe. Restorant.)

Vlorë ALL

LEONARD MATA

K41810003W
(Sherbime grafike (te te gjitha llojeve e dekoracioneve, te riprodhimeve artistike, stampimeve te ndryshme, parulla te thjeshta e plastike), si dhe te tregtimit me shumice dhe me pakice te ketyre materialeve.)

Tirane ALL

LORENC LAZO 

K42611741I
(Ne fushen e çeljes se kursit per kompjutera, shitje dhe servis te aparateve elektronike, ndertim rrjete kompjuterie, kanceleri e paisje zyrash.)

Gjirokastër ALL

PANDELI GJEKA

K43317402Q
(Projektim, supervizim, kolaudim, vleresim, zbatim punimesh ndertimore dhe sherbime i imobilar.Tregtim artikuj kancelarie. Ekspert privat zjarrfikës. Bërja e aktevetë ekspertizës teknike për zjarret e rëna)

Fier ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni