Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Status: Pezulluar
Rezultate gjithsej: 2721

BUSINESS - IMPORT

L63809202F
(Import dhe eksport, shitjes me shumicë në llogari të vet dhe/ose palëve të treta, marrjes përsipër të porosive të agjencisë dhe/ose përfaqësimi të: produkte të freskëta ushqimorë dhe gjithashtu )

Durrës ALL

SCONTO

L61410034T
(Tregti me pakicë të mjeteve dhe pajisjeve të përdorura: biçikleta, motorra, pajisjeve elektrike, elektronike, mediatike etj. tregti me pakicë dhe shumicë, import- eksport të artikujve të ndryshëm të )

Tiranë ALL

SMART FRIENDS

L62610403A
(Bar Bufe.)

Fier ALL

GENTI & SILVA - 2016

L61410007A
(Hapje deposh farmaceutike dhe të artikujve kozmetik, brenda dhe jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë. Hapje farmacish për shitjen me shumicë dhe pakicë të artikujve të përmendur me lartë )

Tiranë ALL

ITALIA DOLCIARIA

L66410002P
(Prodhim tregtim me shumicë dhe pakicë, import export çokollate, torrona, biskota, buke, derivate të miellit dhe lloje të tjera prodhimesh ushqimorë. Shitblerje pasuri të paluajtshme troje, ndërtesa, shi)

Shkodër ALL

MIMI'S CLEANING SERVICE

L61411033Q
(Administrim dhe pastrim ambientesh. Tregti produktesh pastrimi. Shoqëria mund të ndermirë të gjitha operacionet tregtare, industrial dhe financiare të cilat i konsideronte nevojshme dhe të dobishme për a)

Tiranë ALL

LEMAEB

L61411023J
(Objekti i veprimtarisë së shoqërisë do të jetë: tregti me pakicë dhe shumicë, import - eksport të artikujve farmaceutike, parafarmaceutike dhe artikujve të afërt e të ngjashëm me to. (FARMACI). tre)

Tiranë ALL

Europe Air4Service

L61412027A
(Agjenci në mundësimin e transportit ajror shëndetësor, për qëllime kurimi në destinacione të ndryshme dhe transport për fluturime charter me porosi, si dhe çdo aktivitet tjetër që lejohet me ligj.)

Tiranë ALL

Palazzo Italia

L61412022G
(Blerje, shitje, ndërtim objektesh për llogari të vet ose për llogari të të tjerëve, troje, hyrje, shitje dhe menaxhim i firmave në fushën e restoranteve, kryerje të shërbimeve publike, bar, restorant)

Tiranë ALL

M-OIL ALBANIA

L67612502R
(Import-eksport dhe tregti me shumicë dhe pakicë të vajrave lubrifikante, naftës, gazit dhe nen-produkteve të tyre; magazinimi, prodhimi, marketingu, transporti dhe përdorimi, e çdo lloj benzine, naftë, )

Lezhë ALL

TPN DEVELOPMENT

L61415023G
(Veprimtari në fushën e organizimit, krijimit, menaxhimit, promovimit, zhvillimit, konsultimit, projektimit, kërkimit, marketingut, logjistikës, shpërndarjes, asistencës teknike dhe organizative për shër)

Tiranë ALL

BRACCO GS

L66416002A
(Shitje i peleteve. Prodhimi i briketave. Për importim dhe eksportim të prodhimit të tij të pellet, për importim dhe eksportim të makinerive të përdorura për prodhim, për shitjen e pellet dhe stufave, )

Shkodër ALL

Skela Kassel

L61417035Q
(Shërbime skelerie për vepra në formën me të gjërë dhe në të gjitha fushat, civile, industriale tregtare, publike dhe private, në rikonstruksione, restaurime, fasada etj. Veprimtari tregtare, dhënie m)

Tiranë ALL

SOLAR ENERGY

L63818202E
(Aktivitet në fushën e ndërmjetësimit, marketingut për produktet dhe nënproduktet e karburanteve të rafinuara dhe grexo, import-eksport, shërbime konsulence dhe imobilare, turizëm, shërbime të ndryshm)

Durrës ALL

NORDSTERN

L61419043R
(a)Shërbime kreative, b)shërbime dizajni grafik, c)Web faqe dizajni, d)Multimedia grafike, e)Fushata për produkte promocionale, f)Planifikim të fushatave shoqërore dhe ngjarjeve, g)Paketim, h)Reklamim, i)Pr)

Tiranë ALL

Pennelli - AL

L61424513F
(Shërbim, shitje, qira, shitje pjesësh këmbimi, makina e makineri teknologjike. Prodhim, mbështjellje, montim, transformim, tregtim të elektromotorëve, pompave të të gjitha llojeve, importimi dhe eksport)

Durrës ALL

SVERINT

L63824203T
()

Durrës ALL

EASY INVEST

L61424017H
(Ushtrim aktiviteti te subjekti financiar jobankar per veprimtari financiare te licensuar nga Banka e Shqiperise. Te gjitha format e kredidhenies, faktoringut, qirase financiare, sherbimet e pagesave dhe te t)

Tirane ALL

Autoshkolla Tosi

L61424507H
(Autoshkollë për pajisjen e përsonave me dëshmi aftësie për automjete të ndryshme si dhe import-eksport të gjithçkaje që ka lidhje me ketë aktivitet.)

Durrës ALL

B.E.E CALL

L61424504G
(Call center. Tregtim me shumicë dhe pakicë. Ndërtime civile e industriale. Mundet gjithashtu të kryejë të gjitha operacionet tregtare, financiare, mobiliare e imobiliare që eventualisht konsiderohen të )

Durrës ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni