Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Origjina Kapitalit: gjerm Viti Themelimit: 2020
Rezultate gjithsej: 25

Denk Pharma zyra përfaqësuese

M02317008N
(Objekti i aktivitetit të Zyrës Perfaqesuese në Shqiperi eshte të japë informacion, promovojë dhe reklamoje produktet e shoqerise sone.)

Tiranë ALL

OneFor Albania

M02323010J
(Sherbimet e pagesave dhe te transferimit te parave. Emetimin dhe administrimin e te gjitha instrumenteve te pageses perfshire emetimin e parase elektronike. Publikimi i softuereve te tjere. Aktivitetet e teleko)

Tiranë ALL

Toni Frischmarkt

M08616701P
(Frigorifer, mbajtjen, grumbullimin, tregtimin, e frutave, perimeve, artikuj te ndryshem ushqimore dhe industrial. Ne fushen e ndertimit duke perfshire Ndertimin e Godinave Civile, Komplete me Impiante per pune )

Malësi e Madhe ALL

PRIME INVESTMENT GROUP

M11308002L
(Ne fushen e ndertimit, punime ndertimi, projektime, prodhim material, ndertimi, mbikqyrje, kolaudim,etj; Ndertime civile, industriale, turistike, bujqesore deri ne 5 kate. Rikonstruksione. Ndertim banese me ske)

Tirane ALL

EDEL MODEN

M01803040M
(Konsulence mediatike.)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni