Skip to content

InfoSoft Office
Last change(based on NBC extract ) made on: 2017-09-13 12:08:23
JSON

Tax Registration Number: J62426002Q
Administrators: Gëzim Dobi
Scope: Import eksport dhe tregtim të artikujve kancelarike, konsumablave etj. Krijim paketa programesh për fushë atë ndryshme, animacion i kompjuterizuar dhe shërbime të tjera software. Studime, informime, këshillime për probleme të informatikës, të drejtimit ekonomiko financiar dhe administrimit për ndërmarrje, banka, institucione etj. Import eksport sistemesh për përpunimin e të dhënave, grupe vazhdueshmërie periferike, pajisje dhe mobilie për zyra e të tjera për rregullimin e zyrave me çelësa në dore. Asistence teknike, riparime, instalime dhe konfigurime të sistemeve të përpunimit të te dhënave, grupe vazhdueshmërie periferike. Përfaqësim ndërmjetësim, lidhje kontratash në emër dhe për llogari të firmave të tjera, vendase ose të huaja. Operacione tregtare komisionere. Veprime Faktoring(kreditime) dhe Leasing ( blerje të kushtëzuara). Import-eksport dhe tregtim me shumice dhe pakice të mallrave industriale, ushqimore dhe të tjera. Zbatues i punimeve, projektues dhe dhe kolaudues në fushën e ndërtimit. Import-eksport dhe tregti letre të formateve të ndryshme dhe shtypshkrimesh. Veprimtari të dhënies me qira të pasurive të paluajtshme.
Other Trade Names: InfoSoft Office
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 29.07.1994
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Initial Capital: 50 500 000,00
Shares: 50 500
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
Changes
Address:

Seat:
KASHAR Koder Kashar, Autostrada TiranëDurrës, Km 8

Address:
Tiranë Tiranë Tiranë Njesia Administrative Nr.2, Rruga "Murat Toptani", Godina Gjergji Center Tiranë Tiranë Tiranë MIHAL DURI 36/1Tiranë Tiranë Tiranë Njesia Bashkiake Nr. 2, Rruga Abdi Toptani, Toptani Shopping Center, Kati 1

Telephone:
42251180

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 46 618 787,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 83 180 882,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 89 483 155,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 74 367 037,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:1 060 209 608,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 83 180 882,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015