Skip to content

InfoSoft Office
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2017-09-13 12:08:23
JSON

NIPT: J62426002Q
Administrator: Gëzim Dobi
Objekti i Veprimtarisë: Import eksport dhe tregtim të artikujve kancelarike, konsumablave etj. Krijim paketa programesh për fushë atë ndryshme, animacion i kompjuterizuar dhe shërbime të tjera software. Studime, informime, këshillime për probleme të informatikës, të drejtimit ekonomiko financiar dhe administrimit për ndërmarrje, banka, institucione etj. Import eksport sistemesh për përpunimin e të dhënave, grupe vazhdueshmërie periferike, pajisje dhe mobilie për zyra e të tjera për rregullimin e zyrave me çelësa në dore. Asistence teknike, riparime, instalime dhe konfigurime të sistemeve të përpunimit të te dhënave, grupe vazhdueshmërie periferike. Përfaqësim ndërmjetësim, lidhje kontratash në emër dhe për llogari të firmave të tjera, vendase ose të huaja. Operacione tregtare komisionere. Veprime Faktoring(kreditime) dhe Leasing ( blerje të kushtëzuara). Import-eksport dhe tregtim me shumice dhe pakice të mallrave industriale, ushqimore dhe të tjera. Zbatues i punimeve, projektues dhe dhe kolaudues në fushën e ndërtimit. Import-eksport dhe tregti letre të formateve të ndryshme dhe shtypshkrimesh. Veprimtari të dhënies me qira të pasurive të paluajtshme.
Emërtime të tjera Tregtare: InfoSoft Office
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 29.07.1994
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 50 500 000,00
Numri i pjesëve: 50 500
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
KASHAR Koder Kashar, Autostrada TiranëDurrës, Km 8

Adresa:
Tiranë Tiranë Tiranë Njesia Administrative Nr.2, Rruga "Murat Toptani", Godina Gjergji Center Tiranë Tiranë Tiranë MIHAL DURI 36/1Tiranë Tiranë Tiranë Njesia Bashkiake Nr. 2, Rruga Abdi Toptani, Toptani Shopping Center, Kati 1

Telefoni:
42251180

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 46 618 787,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 83 180 882,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 89 483 155,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 74 367 037,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:1 060 209 608,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 83 180 882,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015