Skip to content

DAJTI PARK 2007 (ish Vllaznia sh.p.k, ish Qefalia)
Last change(based on NBC extract ) made on: 2021-06-25 14:40:44
JSON

Tax Registration Number: K11507003S
Administrators: Lulzim Qefalia
Scope: Tregtim artikujve të ndryshëm ushqimore, industriale, barbufe, ndërtime civile, etj. Restorant, hoteleri, shërbime katering, përpunim, prodhim, tregtim i lëndës se pare ushqimore dhe shpërndarjes se saj. në fushën e ndërtimeve, punimeve të asfaltit, transport mallrash dhe udhëtarësh, tregtim karburanti, prodhim buke, tregtim brumërash, tregtim kasafortash, material elektrike, elektronike, grumbullim mbeturina skrapi, lavazho dhe pike servisi. Import-eksport dhe ndërtime civile. Grumbullim, ruajte, transport të mbetjeve urbane.
Other Trade Names: DAJTI PARK 2007
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 04.01.1999
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 170 100 000,00
Shares: 2
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Assets: 1) Tiranë, Dajt, VOLKSWAGEN CADDY me targë AA830XC, shasi WV1ZZZ2ICZ5X106904
2) Tiranë, Dajt, Furgon tip DAIMLER me targe AA572NX, shasi WDB9036621R185503
3) Tiranë, Dajt, Furgon tip OPEL me targe AA698VA, shasi W0LJ7UHA67V653874
4) Tiranë, Dajt, Furgon tip DAIMLER me targe AA758PS, shasi WDB9026621R774401
5) Tiranë, Dajt, Furgon tip MERCEDEZ BENZ me targë AA769LX, shasi WDB 9016611R231696
6) Tiranë, Dajt, Kamioncine tip MERCEDES BENZ me targë AA543RU, shasi WDB67404215276056
7) Tiranë, Dajt, Kamion tip MERCEDES BENZ me targë TR4185T, shasi VVDB67604015734248
8) Tiranë, Dajt, Kamion tip MERCEDES BENZ me targë AA841KJ, shasi WDB67404215276056
Status: Aktiv
License(s): II.1.C - Prodhimi primar me shumicë
II.1.A - Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
II.1.B - Shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerez)
Legal Cases: I. Më datë 10.12.2014, u lidh marrëveshja për bashkimin me përthithje ndërmjet shoqërisë përthithese Vllaznia sh.p.k. dhe shoqërive të përthithura Desart sh.p.k. dhe Ortaku sh.p.k. Shoqëria Vllaznia sh.p.k do të marrë mbi vete të gjitha të drejtat dhe detyrimet e shoqërisë Desart dhe Ortaku shpk. Aksionerët e shoqërive të përthithura do të bëhen ortakë në shoqërinë përthithëse Vllaznia shpk. Pas realizimit të bashkimit, shoqëria përthithëse do të ketë dy ortakë Ylber Kalaja me 99% të kapitalit dhe Aqif Qefalia me 1% të kapitalit. Në përfundim të bashkimit me përthithje, kapitali i shoqërisë përthithëse do të jetë sa shuma e kapitaleve të tre shoqërive 130.000.000+40.000.000+100.000, në total 170.100.000 (njëqind e shtatëdhjetë milion e njëqind mijë) lekë.

II. Më datë 11.01.2018, me anë të Urdhrit Nr.68 /Extra Prot, protokolluar nga QKB me Nr.343 Prot, lëshuar nga Shërbimi Përmbarimor Jus, u urdhërua vendosja e sekuestros mbi kuotat dhe të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i kuotave në favor të kreditorit Volalba sh.p.k për shoqërinë DAJTI PARK 2007 sh.p.k me NUIS (NIPT) K11507003S në shumën prej 178.821 lekë.

III. Më datë 07.02.2018, me anë të Urdhrit Nr. 1062/10 Prot, lëshuar nga shoqëria përmbarimore "JUS" Shpk, u hoq sekuestro nga kuota/aksione/aktive dhe biznese të regjistruara në emër të debitorit DAJTI PARK 2007 Shpk me NUIS (NNIPT) K11507003S.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga Bardhok Biba, Pallati TREMA, Hyrja C, KODI POSTAR 1016

Address:
Tiranë, Dajt, PRISKE E MADHE, DAJTI PARK

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 25.06.2021
Akti i themelimit dhe statuti i shoqerise
Kontrate shitblerje 30.01.2007
Kontrate dhurimi kuotash 19.12.2018
Marreveshje per bashkim te shoqerive 10.12.2014
Kontrate dhurimi kuotash 01.08.2015
Vendimi per zmadhimin e kapitalit 16.09.2012
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenime shpjeguese te PF 2020
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 15 278 253,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 21 400 256,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 25 445 780,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -105 105 010,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 14 777 291,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 54 794 693,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 13 434 229,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 66 167 193,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 10 312 858,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:305 197 917,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:290 192 976,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:224 450 346,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:344 377 167,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:399 535 127,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:444 801 090,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 227 709 585,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 334 316 027,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 155 820 190,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Worked By : A.Lala