Skip to content
Projektim, financim, ndërtim, vënien në operim, administrim dhe mirëmbajtjen e portit të jahteve “Marina Rodon”

Shoqëria Koncesionare Marina Rodon
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-05 12:58:40

Tax Registration Number: M12027005I
Administrator: Roland Ziu
Scope: Ndertim, financim, operim dhe transferim i Portit Turistik '' Marina Rodoni'' dhe aktiviteteve te tjera ndihmese
Other Trade Names: Shoqëria Koncesionare Marina Rodon
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 25/08/2021
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 1 000 000,00
Shares: 1
Parent Company / Owner: PRASLIN INVESTMENT, nje shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 15/11/2001 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K52113007F, me adresë në Tiranë, NIKOLLA TUPE PLL 5/9, me administrator Roland Ziu dhe Elton Bojaxhi. Ortak i vetem i shoqerise eshte Roland Ziu (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 10.04.2023)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 14.09.2021, terhequr nga QKB ne daten 10.04.2023, Pronar perfitues te shoqerise me 25% te kapitalit e me teper jane:

Roland Ziu, shtetas shqiptar, i datelindjes 1968, pronar perfitues per 70% te pronesise pasi zoteron 100% te kapitalit te PRASLIN INVESTMENT. Data e percaktimit si pronar perfitues: 25.08.2021.

Renis Tërshana, shtetas shqiptar, i datelindjes 1971, pronar perfitues per 30% te pronesise pasi zoteron 100% te kapitalit te R & T. Data e percaktimit si pronar perfitues: 25.08.2021 (Te dhenat ne Regjistrin e Pronareve Perfitues nuk jane perditesuar me ndryshimet e fundit te ortakeve ne QKB, ku shoqeria R & T shpk eshte larguar nga ortakeria)
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Date of Acceptance: 07-10-2019
Contract Duration: 35
Term of Contract: Kontrate pune publike
Type of Activity: Infrastrukture
Value of Investment: 883.461.666 (Oferta fituese Leke pa TVSH)
Shënime: I. Ne daten 06.08.2019, u njoftua kontrata per Dhënie me koncesion/partneritet publik privat të portit të jahteve “Marina Rodon”, propozim i kërkuar, dhe lloji i kontratës është “Punë”.
Objekti i kontratës: “Dhënia me koncesion/partneritet publik privat të portit të jahteve “Marina Rodon”, propozim i kërkuar”.
Forma e kontratës: B.O.T (Ndërtim – Operim – Transferim) .
Burimi i financimit: Investim privat.
Porti është projektuar të ndërtohet në vijën bregdetare jugore të Gjirit të Drinit, rreth 7 km larg Kepit te Rodonit Porti është projektuar të ndërtohet në vijën bregdetare jugore të Gjirit të Drinit, rreth 7 km larg Kepit te Rodonit, në koordinatat gjeografike:
- Gjerësi Gjeografike 41º34' 16” Veri
- Gjatësi Gjeografike 19º 31’ 58” Lindje.
Porti i jahteve "Marina Rodon" është parashikuar të ndërtohet në bregun lindor të Adriatikut të Jugut, në Gjirin e Rodonit i cili bën pjesë ne Gjirin e Drinit si njësia fiziografike me e madhe e bregdetit shqiptar. Përgjatë vijës bregdetare të kësaj Njësie, rreth 83 km e gjatë, që kufizohet në veri me Kepin Mendre (Ulqin) dhe ne jug me Kepin e Rodonit, ndodhen edhe grykëderdhjet e lumenjve Drin i Lezhës, Mat e Ishem si dhe lagunat e Vilunit, Kune-Vainit e Patogut.
Ref Nr: 32773-08-05-2019

II. Ne daten 07.10.2019, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë lajmëron Bashkimin e Përkohshëm të Shoqërive “Praslin Investment” sh.p.k. / NUIS K52113007F dhe “R&T” sh.p.k. / NUIS J61901094G, me adresë: Rruga “Nikolla Tupe”, Pallati 5/9, Tiranë, se oferta e paraqitur më datë 6 Shtator 2019, për marrjen me koncesion/PPP të portit të jahteve “Marina Rodon”, është pranuar.
Contracting Authority: Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga Nikolla Tupe, nr. 5, kati 10, njësia administrative nr. 5

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 10.04.2023
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 10.04.2023
Akti i themelimit dhe statuti i shoqerise koncesionare
Kontrate shitje kuotash date 23.02.2022
VENDIM Nr. 497, datë 30.7.2021 PËR MIRATIMIN E KLAUZOLAVE TË STABILITETIT PËR KONTRATËN E KONCESIONIT/PARTNERITETIT PUBLIK PRIVAT, PËR DHËNIEN ME KONCESION/PPP TË PORTIT TË JAHTEVE “MARINA RODON
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 05.04.2024
Financial Documents: Pasqyra e pozicionit financiar 2021
Shenimet shpjeguese te PF 2021
Pasqyrat Financiare 2022
Public Procurement Notices: Njoftimi i kontrates
Njoftimi i fituesit
DPK Porti i Jahteve Marina Rodon (Formulari)
Financial Information

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

Other Concessions


Worked By : A.Lala/ A.Baja / P. Nikolli