Skip to content

BANKA E BASHKUAR E SHQIPERISE (Ish Banka Arabe Shqiptare Islamike)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-12-12 10:27:56
JSON

NIPT: J91811004Q
Administrator: Orfea Dhuci
Objekti i Veprimtarisë: Veprimtari Financiare dhe Bankare
Emërtime të tjera Tregtare: BANKA E BASHKUAR E SHQIPERISE
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 13/05/1993
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi, Arabi Saudite
Kapitali Themeltar(Lekë): 2 973 569 845,00
Numri i pjesëve: 1 730 682
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I. EUROSIG SHA është një shoqëri aksionare, e themeluar më datë 16/07/2004 dhe që funksionon sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K41926801W, me adresë në Tiranë, Rruga Papa Gjon Pali II, Vila nr. 5, me administrator Xhevdet Kopani. Aksionarët e shoqërisë janë: Kadri Morinaj (58.21%), Xhevdet Morina (15.82%), Ylli Merkaj (0.28%) dhe shoqeria "EURO-ALBA-EA" (25.69%). (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 21.02.2023)

II. Islamic Development Bank (Banka Islamike Për Zhvillim), një institucion financiar ndërkombëtar, i themeluar sipas “Agreement Establishing dhe Islamic Development Bank” (Marrëveshjes së Themelimit të Bankës Islamike për Zhvillim) të hartuar më datë 12 gusht 1974 në Jeddah, Mbretëria e Arabisë Saudite, e bazuar në principet e Islamit, e ratifikuar nga Republika e Shqipërisë sipas Ligjit nr. 7740, datë 21.07.1993 “Për ratifikimin e Marrëveshjes së Anëtarësisë të Republikës të Shqipërisë në Bankën Islamike për Zhvillim”, e përfaqësuar rregullisht nga Dr. Ahmed Mohamed Ali, në cilësinë e Presidentit të Bankës Islamike për Zhvillim. (Sipas kontratës për shitblerjen e aksioneve Nr. 1618 Rep, Nr. 630 Kol, datë 30.03.2009, të dorëzuar në QKB)

III. Saudi Brothers Commercials Co, një shoqëri e themeluar në Arabinë Saudite. (Sipas statutit të Bankës së Bashkuar së Shqipërisë, datë 13.05.1993, të dorëzuar në QKB)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 04.01.2023, terhequr nga QKB date 21.02.2023, Pronaret perfitues te subjektit "BANKA E BASHKUAR E SHQIPERISE", zoterues te 25% te kapitalit e me teper, jane:

Kadri Morinaj, shtetas shqiptar, i datelindjes 1964, pronar perfitues prej 38.57% te kapitalit, pasi zoteron 58.21% te kapitalit te shoqerise “EUROSIG SHA” dhe “EUROSIG SHA” zoteron 66.26% te kapitalit te “BANKA E BASHKUAR E SHQIPERISE”. Data e percaktimit si pronar perfitues 14.07.2022.

Gazmen Neza, shtetas shqiptar, i datelindjes 1972, pronar perfitues prej 17% te kapitalit, pasi zoteron 100% te kapitalit te shoqerise “EURO-ALBA-EA”, e cila zotëron 25.69% te kapitalit të shoqërisë “EUROSIG SHA” dhe “EUROSIG SHA” zoteron 66.26% te kapitalit te “BANKA E BASHKUAR E SHQIPERISE”. Data e percaktimit si pronar perfitues 14.07.2022.

Lloji i pronësisë: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Mateo Spaho, Emina Sisic, Mohamad Al-Midani,Jemin Gjana, Ilir Çekiri, Muhammed Furkan Unal, Orfea Dhuci
Të punësuar: Më 31 dhjetor 2022, Banka ka të punësuar 95 punonjës (2021: 91 punonjës).
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: Nr. 3, datë 11.01.1999 - Liçencë “Për të ushtruar veprimtari bankare dhe financiare në Republikën e Shqipërisë”. -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 7, Rruga Dritan Hoxha, Ndërtesa Nr. 11, Hyrja 3, Kodi Postar 1023

Adresa:
1) Fier, Lagjia 11 Janari, Rruga Ramiz Aranitasi, Objekti Nr. 53
2) Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 3, Rruga Arkitekt Kasemi, Ndërtesa Nr. 92, Hyrja 6, Kodi Postar 1005
3) Shkodër, Njësia Administrative Nr. 3, Rruga Qemal Dracini, Objekti Nr. 20.
4) Durrës, Rruga Bulevardi Dyrrah (Kryesor), Pasuria me nr.2/361, Zona Kadastrale 8514
5) Tiranë, Rr. Emin Duraku, Pasuria me Nr. 2/881 dhe Nr. 2/229+N6, ZK 8270

Faqja Web:
https://www.uba.com.al/sq/

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 10.09.2022
Statuti I Bankes se Bashkuar se Shqiperise
Kontrate per transferim pronesie te aksioneve 30.03.2000
Raport mbi uljen dhe rritjen e kapitalit 02.08.2011
Vendimi i asamblese per rritjen e kapitalit 27.02.2012
Kontrate per shitblerjen e aksioneve 30.03.2009
Transfferim kapitali tek trashegimtaret 21.05.2009
Kontrate per shitblerjen e aksioneve 01.08.2019
Vendimi i asamblese se aksionareve per rritjen e kapitalit 08.02.2020
Kontrate shitje aksionesh 09.12.2020
Kontrate shit-blerje aksionesh 13.11.2020
Kontrate per shitblerjen e aksioneve 20.04.2020
Kontrate per Shitblerje Kuotash date 07.07.2021
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues 10.09.2022
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 21.02.2023
Marrëveshje për Shitjen e Aksioneve date 03.10.2022
Vendim i Asamblesë së Aksionarëve, Zmadhim Kapitali date 31.08.2022
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 21.02.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 12.07.2023
Vendim i Asamblesë së Aksionerëve, Zmadhim Kapitali datë 30.06.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 09.08.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 12.12.2023
Raporti i Ekspertit Kontabël, Zmadhimi i Kapitalit datë 21.08.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyrat Financiare 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: -337 779 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -51 709 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -356 654 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 8 778 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 30 791 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -163 246 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 42 353 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 39 782 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 32 678 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -60 116 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -2 174 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:670 450 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:572 666 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:249 665 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:281 306 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:214 672 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:111 268 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:252 864 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:344 086 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 396 708 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 66 893 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 115 737 000,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja / P.Nikolli