Skip to content

BANKA E BASHKUAR E SHQIPËRISË (Ish Banka Arabe Shqiptare Islamike)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-01-08 15:59:11
JSON

NIPT: J91811004Q
Administrator: Amel Kovacevic
Objekti i Veprimtarisë: Veprimtari Financiare dhe Bankare
Emërtime të tjera Tregtare: BANKA E BASHKUAR E SHQIPËRISË
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 13.05.1993
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi, Arabi Saudite
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 896 828 374,00
Numri i pjesëve: 589 070
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I. EUROSIG SHA është një shoqëri aksionare, e themeluar më datë 16.07.2004 dhe që funksionon sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K41926801W, me adresë në Tiranë, Rruga Papa Gjon Pali II, Vila nr. 5, me administrator Xhevdet Kopani (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 20.02.2020)

II. Islamic Development Bank (Banka Islamike Për Zhvillim), një institucion financiar ndërkombëtar, i themeluar sipas “Agreement Establishing dhe Islamic Development Bank” (Marrëveshjes së Themelimit të Bankës Islamike për Zhvillim) të hartuar më datë 12 gusht 1974 në Jeddah, Mbretëria e Arabisë Saudite, e bazuar në principet e Islamit, e ratifikuar nga Republika e Shqipërisë sipas Ligjit nr. 7740, datë 21.07.1993 “Për ratifikimin e Marrëveshjes së Anëtarësisë të Republikës të Shqipërisë në Bankën Islamike për Zhvillim”, e përfaqësuar rregullisht nga Dr. Ahmed Mohamed Ali, në cilësinë e Presidentit të Bankës Islamike për Zhvillim. (Sipas kontratës për shitblerjen e aksioneve Nr. 1618 Rep, Nr. 630 Kol, datë 30.03.2009, të dorëzuar në QKB)

III. Saudi Brothers Commercials Co, një shoqëri e themeluar në Arabinë Saudite (Sipas statutit të Bankës së Bashkuar së Shqipërisë, datë 13.05.1993, të dorëzuar në QKB)
Lloji i pronësisë: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Mateo Spaho, Areef Suleman, Emina Sisic, Mohamad Al-Midani, Amer Bukvic
Të punësuar: Më 31 dhjetor 2019, Banka ka të punësuar 75 punonjës
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: Nr. 3, datë 11.01.1999 - Liçencë “Për të ushtruar veprimtari bankare dhe financiare në Republikën e Shqipërisë”. -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 7, Rruga Dritan Hoxha, Ndërtesa Nr. 11, Hyrja 3, Kodi Postar 1023

Adresa:
1) Fier, Lagjia 11 Janari, Rruga Ramiz Aranitasi, Objekti Nr. 53
2) Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 3, Rruga Arkitekt Kasemi, Ndërtesa Nr. 92, Hyrja 6, Kodi Postar 1005
3) Shkodër, Njësia Administrative Nr. 3, Rruga Qemal Dracini, Objekti Nr. 20. 7
4) Durrës, Rruga Bulevardi Dyrrah (Kryesor), Pasuria me nr.2/361, Zona Kadastrale 8514
5) Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 5, Rruga Donika Kastrioti, Ndërtesa Nr. 3, Hyrja 3, Kodi Postar 1019

Faqja Web:
https://www.uba.com.al/sq/

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 08.01.2021
Statuti I Bankes se Bashkuar se Shqiperise
Kontrate per transferim pronesie te aksioneve 30.03.2000
Raport mbi uljen dhe rritjen e kapitalit 02.08.2011
Vendimi i asamblese per rritjen e kapitalit 27.02.2012
Kontrate per shitblerjen e aksioneve 30.03.2009
Transfferim kapitali tek trashegimtaret 21.05.2009
Kontrate per shitblerjen e aksioneve 01.08.2019
Vendimi i asamblese se aksionareve per rritjen e kapitalit 08.02.2020
Kontrate shitje aksionesh 09.12.2020
Kontrate shit-blerje aksionesh 13.11.2020
Kontrate per shitblerjen e aksioneve 20.04.2020
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 8 778 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 30 791 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -163 246 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 42 353 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 39 782 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 32 678 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -60 116 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -2 174 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:281 306 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:214 672 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:111 268 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:252 864 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:344 086 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 396 708 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 66 893 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 115 737 000,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala