Skip to content

ALBANIA MARKETING SERVICE
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-10-16 13:38:41
JSON

NIPT: K91425027V
Administrator: Diego Pisa, Migena Merkoçi
Objekti i Veprimtarisë: Dhenie e sherbimeve te marketingut shoqerive te administrimit publike per t"i lejuar ato te ndertojne e te ruajne marredhenie personale me klientet e tyre permes perdorimit te llojeve te komunikimit gjate ciklit te jetes se klientit.Sigurimi i kuotave te reja te tregut(sig. i klientit).Ruajtja e klienteles ekzistuese.Zhvillimin e vleres baze te klientit. .Formacioni marketing.Figuracioni i sherbimeve,apikime statistikore,ekonometrike, informatike me treg.te software-ve e hardware-ve. Organizimi dhe realizimi i kurseve te trajnimit ne lidhje me gjuhen italiane dhe angleze te kandidateve per punesim per shoqerine.
Emërtime të tjera Tregtare: ALBANIA MARKETING SERVICE
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 20/02/2009
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: France
Kapitali Themeltar(Lekë): 12 300 000,00
Numri i pjesëve: 12 300
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: Teleperformance SE, nje shoqeri e Republikes se Frances, me seli ligjore ne adresen 21/2S rue Balzac 75008, Paris, regjistruar ne 03.10.1989, ne regjistrin tregtar francez, me nr. 301292702 R.C.S Paris, perfaqesuar ne kete kontrate nga Z. Olivier Rigaudy ( Sipas kontrates se shit-blerjes se kuotave te kapitalit, date 20.02.2018)
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: Service 800 Albania, një shoqëri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar më datë 14/07/2009 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K91920007U, me adresë në Tirane, Rruga "Abdyl Frasheri", pallati "Hekla", perballe Librit Universitar, me administrator Diego Pisa dhe ortak te vetem ALBANIA MARKETING SERVICE (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 16.10.2023)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: 1 F/1 M
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: X.2.B - Formim profesional
Çështje Ligjore: Sipas urdherit Nr.3068 Prot., date 09.08.2022, leshuar nga Permbaruesi Gjyqesor Ensola KUCI, u vendos masa e sekuestros mbi aksionet/kuotat e pales debitore, shoqeria " ALBANIA MARKETING SERVICE " sh.p.k. me NIPT- K91425027V, ne menyre qe te mos kryhet asnje veprim tjetersimi apo disponimi." Objekti i sekuestros eshte Pagim detyrimi ndaj kreditorit Tonin Preci.

Sipas Urdhrit Nr. 3092/Prot., datë 11.08.2022, lëshuar nga Përmbaruese Gjyqësore Private Ensola Kuçi, protokolluar nga QKB me Nr. 21083 Prot., datë 12.08.2022, u urdherua heqja e masës së sekuestros mbi aktivet/kuotat e palës debitore “ALBANIA MARKETING SERVICE ” shpk me NUIS (NIPT) K91425027V.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë Rruga Abdyl Frasheri, Nr.31, Pallati Hekla, Kati 10

Adresa:
Durres Lagjia Nr.3, Rruga Egnatia, Kristal Tower, Durres
Tirane Njesia Bashkiake Nr.5, Rruga 349, Pallati me Nr.Pasurie 3/132+1-37, ZK 8270, Apartamenti Nr.37
Tirane Blvd. Deshmoret e Kombit, Godina Kullat Binjake, kati 3, Pasuri nr. 3/239+2-N31/2, ZK 8270, V. 84, F. 227
Tirane Kashar Rruga Iliria, Km. 12.6, Ndertesa Nr. 32
Shkoder Rr.Gjuhadol, pasuri Nr.4/500, Vol 20, Faqe 186, dhe pasuri Nr. 4/501, Vol 20, Faqe 187
Tirane Njesia Bashkiake nr. 7, Rr. E Kavajes, Godina polifunksionale (qender tregtare, kinema, ambiente administrative) (ish kinema Millenium), kati i 2, 3, 4 dhe 5
Tirane Njesia Bashkiake nr.8, Rruga 28 Nentori, Godina TID Tower

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 16.10.2023
Statuti i shoqerise
Kontrate shitblerje kuotash date 20.02.2018
Urdher vendosje sekuestro konservative date 09.02.2022
Ekstrakt historik i regjistrit te pronareve perfitues date 16.10.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2011
Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyrat financiare 2021
Pasqyrat financiare 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 1 725 808 306,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 2 007 365 812,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 1 769 723 926,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 944 684 270,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 595 661 837,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 665 405 330,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 679 466 733,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 518 456 013,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 225 199 083,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 247 455 367,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 266 182 796,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 264 584 933,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 158 593 222,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:7 074 191 064,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:7 379 202 779,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:6 624 524 237,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:4 519 527 221,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:3 831 334 376,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:3 612 374 464,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:3 605 673 887,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:2 738 944 125,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 1 743 609 421,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 1 579 810 864,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 1 416 835 630,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 1 241 681 518,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 947 044 675,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala