Skip to content

ALB - STAR Zotëruese e disa koncesioneve Më shumë Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-06-01 13:07:13
JSON

NIPT: J62903512W
Administrator: Edmond Spahiu
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtime civile, industriale, tregti import export. Transport i mallrave për të tretë me qira dhe për llogari të vet brenda vendit. Tregti me shumicë e ujit të pijshëm dhe e ujit industrial. Transport me mjete jashtë norme për llogari të vet dhe të tretë brenda dhe jashtë vendit. Menaxhim i mbetjeve jo të rrezikshme (aktivitet grumbullim dhe transport i mbetjeve jo të rrezikshme). Hapja dhe menaxhimi i hoteleve "Strukture Akomoduese 4 ose 5 yje", e godinave dhe ambjenteve ne te cilat ushtrohet aktivitet hotelier. Hapja dhe menaxhimi i sallave te konferencave ne kuader te aktivitetit hotelier. Hapja,menaxhimi dhe fuksionimi i qendrave te rekreacionit, fitness dhe pishina. Aktivitet ne fushen e qiradhenies te zyrave, ambjenteve tregtare dhe/ose pasurive te tjera te paluajtshme qe i perkasin hotelit. Kryerja e tregtimit, prodhimit dhe perpunimit te mallrave, qe kane te bejne me aktivitetin e hotelerise. Hapja e menaxhimi i bareve dhe restoranteve brenda struktures hoteliere si dhe ushtrimi i aktivitetit ne fushen e kembimit valutor dhe te mallrave te cmuar, bizhuteri, apo sende me vlere te kuotuara ne burse dhe cdo gje tjeter qe perfshijne fushat e mesiperme, te lejuara nga ligji.
Emërtime të tjera Tregtare: ALB - STAR
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 15/02/1995
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 85 000 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: FINMAN, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 24.11.2016 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar L62405030K, me adresë në Tiranë, Sheshi Italia, Arena Center, Seksioni D, Kati 5, me administrator Fesbian Myftari dhe ortake: Rajmonda Agalliu - 14.5%, Jonuz Ismailaj - 19.5%, MOTUS - 57%, Sadik Ismailaj - 9% (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 19.03.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 08.03.2022, terhequr nga QKB ne daten 19.03.2022, Pronar perfitues i shoqerise eshte:

Idajet Ismailaj, shtetas shqiptar, i datelindjes 1963, pronar perfitues per 57% te pronesise pasi zoteron 100% te kapitalit te MOTUS – shoqeri zoteruese e FINMAN – ortak i vetem i ALB - STAR. Data e percaktimit si pronar perfitues: 07.02.2022.
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: I. SHUSHICA HYDROPOWER, një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 17.05.2017 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L71729019M, me adresë në Tiranë, Njësia Bashkiake nr. 5, Rruga Sami Frashëri, Ndërtesa 19, Hyrja 8, me administrator Ermira Pepaj. ALB - STAR sh.p.k zotëron 34% të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 19.03.2022).

II. Space+, një shoqëri aksionare, e themeluar më datë 18.06.2021 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjitrin tregtar NIPT L72122043D, me adresë në Tiranë, Hotel Marriott Tirana, Kati 0-3, Pasuria Nr. pas. 7/5, Sheshi “Italia”, me administrator Ledion Vukaj. ALB - STAR sh.p.k zotëron 99% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 19.03.2022).

III. ECOCLEAN, një shoqëri aksionare, e themeluar më datë 29.05.2015 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L53003402I, me adresë në Fier, Patos, Zona Industriale, Patos Fier, Nr. Pasurie 69/29, Zona Kadastrale 2890, Pranë Kompleksit AlbStar, me administrator Elgerti Bixha, me status aktiv. ALB - STAR sh.p.k zotëron 50% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 19.03.2022).

IV. ALBRAIL, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 13.01.2016 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L61314003H, me adresë në Tiranë, Sheshi Italia, Arena Center, Shkalla C, Kati 5, Tirane, me administrator Dritan Spahiu. ALB - STAR sh.p.k zotëron 66.3% të kapitalit të shoqërisë (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 19.03.2022).
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Fier, Patos, Mjet i tipit MAN TGS 1844, Targë AA 641 HE
Fier, Patos, Mjet i tipit MAN 4x4, Targë AA 563 JN
Fier, Patos, Mjet i tipit Nursan (gjysëm rimorkio), Targë ABR 895
Korçë, Trebinjë, Potgozhan, Kontenier pranë ish minierës së Qymyr-gurit, fshati Potgozhan, Zona administrative Trebinjë, Zona kadastrale 30/36, Numri pasurisë 630/2, rrethi Pogradec
Fier, Patos, Mjet i tipit Nursan (gjysëm rimorkio) Targë ABR 891
Fier, Patos, Mjet i tipit MAN TGS 1844, Targë AA 691 GZ
Fier, Patos, Kamion i Tipit Scania, Targë AA 185 IY
Fier, Patos, Mjet i tipit Nursan (gjysëm rimorkio), Targë ABR 892
Fier, Kontenier, Sheshi Nënë Tereza, zona kadastrale 8532, nr i pasurisë 6/498, pranë Hotel Fieri Fier, Patos, Mjet i tipit MAN TGS 1844, Targë AA 648 HE
Shkodër, Temal, TELUM, Njësia Administrative Temal, Tunelet e turbinave, HEC , Koman.
Fier, Patos, Mjet i tipit MAN TGS 2644, Targë AA 643 HE
Fier, Patos, Mjet i tipit Nursan (gjysëm rimorkio), Targë ABR 890
Fier, Patos, Mjet i tipit Nursan (gjysëm rimorkio), Targë ABR 893
Fier, Patos, Mjet i tipit Nursan (gjysëm rimorkio), Targë ABR 894
Fier, Patos, Mjet i tipit MAN TGS 1844, Targë AA 647 HE
Fier, Patos, Kamion i Tipit Nissan Atleon 140, Targë AA 603 DY
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
IV.1.B.2 - Leje Shfrytëzimi
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
XII.5 - Leje mjedisore
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
I.2.A - Shërbime ekspertize
Çështje Ligjore: Investitor strategjik

Sipas Vendimit NR. 8/6 DATË 02 / 12 / 2021 te Komitetit te Investimeve Strategjike, u miratua statusi “Investim/Investitor Strategjik Procedurë e Asistuar” për projektin e investimit “Manastir Resort - Resort Turistik 2, 3 dhe 4 kate me parkime nëntokë”. Projekti i investimit strategjik “Manastir Resort - Resort Turistik 2, 3 dhe 4 kate me parkime nëntokë” do të zhvillohet nga subjekti "Alb Star" sh.p.k. NIPT J62903512W. Subjekti aplikues propozon zhvillimin e një investimi i cili synon ndërtimin e një resorti, që do të ketë në përbërje hotel dhe struktura akomoduese me rreth 33 njësi të ndara me kapacitet total që variojnë nga 83-100 shtretër, restorant, bar, pishinë e jashtme etj.

a) Vlera e investimit të projektit të investimit “Manastir Resort - Resort Turistik 2, 3 dhe 4 kate me parkime nëntokë” i plotëson kriteret e parashikuara nga legjislacioni per investimet strategjike dhe parashikohet të jetë 28.000.000 (njëzet e tetë milion) Euro.

b) Statusi “Investim/Investitor Strategjik Procedurë e Asistuar” i jepet projektit të investimit “Manastir Resort - Resort Turistik 2, 3 dhe 4 kate me parkime nëntokë”, për një periudhë 4 (katër) vjeçare

c) Projekti i plotëson kriteret e punësimit të kërkuara nga legjislacioni për investimet strategjike, duke parashikuar të punësojë 180 persona.

d) Në zbatim të nenit 29 të Ligjit Nr.55/2015, i ndryshuar, miratohet në parim masa mbështetëse e lejimit të përdorimit të brigjeve të detit si dhe zonës përkatëse të plazhit, por në asnjë rast për një afat më të gjatë se 30 (tridhjetë) vjet.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Sheshi Italia, Arena Center, Seksioni D, Kati 5

Adresa:
• Vlore, Himare, Fshati Kuc, zona kadastrale nr. 2306 ne pasurine nr 41 dhe pasurine nr 27
• Tiranë, Kantier ndërtimi, pranë kompleksit të ri të stadiumit Kombëtar, në pronën me Nr. pasurie 7/5, zona kadastrale 8160, Blv Bajram Curri, me leje ndërtimi Nr. 25949/13, datë 03.10.2016
• Tiranë, Sheshi Italia, Arena Center, Seksioni D, Kati 5.
• Fier, Shesh parkimi mjetesh pranë rrugës së fshatit Marinëz, 200 m pranë ish- Ndërrmarjes së 3 Dekantimit të Naftës Albpetrol, Zona Kadastrale 2599, Marinez, rrethi FIER.
• Tirane, Kantier ndertimi me vendndodhje, Rruga "Liman Kaba", Zona Kadastrale nr.8270, Numri i pasurise 8/941
• Berat, Poliçan, Shesh depozitimi në Zonën Kadastrale 3019, me numër pasurie Nr. 136, volum 1, faqja 171
• Berat, Zyra me vendodhje ne pasurine Nr.Pasurie 3/6, ndodhur ne Zonen Kadastrale Nr.8501, vol 22, faqe 31, Lagjia « Barikade » Rruga Antipatrea, Terminali lnterurban i Autobuzave Berat
• Korce, POGRADEC, Bucimas; TUSHEMISHT, Pasuria nr. 4/87-N6, ndodhur ne Zonen Kadastrale Nr. 3664
• Vlore; SARANDE, Ksamil, Gjiri i Manastirit, Ksamil, Sarande, ne pasurine nr. 1/172, ndodhur ne zonen kadastrale nr. 2297

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 01.06.2022
Dokumenta te ndryshem ne vite
Vendimi per kalimin e kuotave ne shoqerine FINMAN shpk 24.11.2016
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 19.03.2022
VENDIM NR. 8/6 DATË 02 / 12 / 2021 PËR MIRATIMIN E STATUSIT “INVESTIM/INVESTITOR STRATEGJIK PROCEDURË E ASISTUAR” PËR PROJEKTIN E INVESTIMIT “MANASTIR RESORT - RESORT TURISTIK 2, 3 DHE 4 KATE ME PARKIME NËNTOKË”, ME SUBJEKT "ALB STAR" SH.P.K
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2008
Pasqyrat Financiare 2010
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyrat Financiare 2014
Pasqyrat Financiare 2015
Pasqyrat Financiare 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyrat Financiare 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 1 597 554 706,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 1 624 760 170,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 506 695 808,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 116 835 218,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 767 890 437,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 607 140 774,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 339 056 442,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 1 501 350 146,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 1 144 634 134,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 1 405 177 788,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 864 784 409,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 834 743 243,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: 650 302 734,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: 441 645 796,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:6 065 242 570,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:8 534 539 705,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:7 601 747 193,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:7 410 825 320,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:6 942 191 419,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:6 062 917 948,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 3 492 960 221,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 5 575 341 678,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 5 459 871 549,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 6 420 992 421,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 3 710 488 781,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 2 699 218 184,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 1 936 500 749,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 1 543 681 165,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala