Skip to content

MAT - EDIL (shoqeria e perthithur "Dian - Tir")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-06-11 11:44:02
JSON

NIPT: J82302001C
Administrator: Resul Çarçani
Objekti i Veprimtarisë: Import, ekport, tregti me pakice, shumice i materialeve te ndertimit,kozmetike, farmaceutike.Kryerja e ndertimeve civile,industriale,turistike dhe godinash te çfaredo madhesie,ndertim rrugesh,kanalesh ujitese-vaditese ose rezervuareve,konstruksione metalike,kryerje te instalimeve elektrike,hidraulike,izolimeve si dhe çdo lloj ndertimi tjeter sipas kerkesave te veçanta.
Emërtime të tjera Tregtare: MAT - EDIL
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 02/11/1998
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 201 000 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tirane Mercedes Benz Sprinter me targe AA 741 US
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Bashkimi me Përthithje

I. Me datë 15.12.2002, me vendim të ortakut të vetëm, u miratua fillimi i operacionit për bashkimin e shoqërisë "Dian - Tir" me shoqërinë "Mat - Edil" në formën e përthithjes nga shoqëria "Mat - Edil".

II. Me datë 15.12.2002, u nënshkrua Projekti për Bashkimin e Shoqërive "Dian - Tir" shpk dhe "Mat - Edil" shpk, sipas së cilës pas përthithjes së shoqërisë "Dian - Tir" shpk, kjo e fundit do ti kalojë të gjithë të drejtat dhe detyrimet në favor të shoqërisë përthithëse "Mat - Edil", si dhe kapitali i kësaj të fundit do të jetë i barabartë me bashkimin e kapitalit të të dy shoqërive. Pas bashkimit shoqëria e përthithur "Dian - Tir" do të pushoj së ekzistuari dhe do të çregjistrohet nga QKB.
Ndryshime
Shënime: Listohet nga DPT si Subjekt - Procesi i Rindërtimit, Përjashtuar nga TVSH-ja në zbatim të VKM Nr. 143, datë 13.02.2020.
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane Vore Sharge Rruga Vore-Rinas, Km. 2, Zona kadastrale Nr. 3319, Nr. Pasurise 180/27, Volumi 2, Faqe 227

Adresa:
Tirane Kashar Autostrada Tirane-Durres, 600 M rruga dytesore

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 11.06.2024
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Dokumente të Ndryshme
Kontratë Shitblerje datë 03.05.2000
Vendim të Ortakut të Vetëm, Bashkimi i shoqërive "Dian - Tir" shpk dhe "Mat - Edil" shpk datë 15.12.2002
Projekt Bashkimi me Përthithje midis Shoqërive "Dian - Tir" shpk dhe "Mat - Edil" shpk datë 15.12.2005
Vendim i Asamblesë së Ortakëve, Zmadhim Kapitali datë 18.07.2005
Vendim i Asamblesë së Ortakëve, Zmadhim Kapitali datë 22.07.2007
Akt Ekspertimi për Zmadhimin e Kapitalit datë 22.07.2007
Vendim i Asamblesë së Ortakëve, Zmadhim Kapitali datë 14.10.2009
Vendim i Asamblesë së Ortakëve, Zmadhim Kapitali datë 26.10.2010
Vendim i Asamblesë së Ortakëve, Zmadhim Kapitali datë 26.09.2012
Vendim i Asamblesë së Ortakëve, Zmadhim Kapitali datë 04.09.2015
Vendim i Asambles së Ortakëve, Zmadhim Kapitali datë 01.06.2017
Dëshmi e trashëgimisë Ligjore për trashëgimlënësin Roberto Gjani datë 12.06.2018
Kontratë Shitblerje Kuotash Kapitali datë 23.06.2018
Kontratë Shitblerje Kuotash Kapitali datë 25.06.2018
Kontratë Shitblerje Kuotash Kapitali datë 26.06.2018
Kontratë Shitblerje Kuotash Kapitali datë 26.06.2018 (1)
Kontratë Shitblerje Kuotash Kapitali datë 04.07.2018
Kontratë Shitblerje Kuotash Kapitali datë 20.07.2018
Kontratë Shitblerje Kuotash Kapitali datë 24.07.2018
Kontratë Shitblerje Kuotash Kapitali datë 31.07.2018
Kontratë Shitblerje Kuotash Kapitali datë 06.11.2018
Vendim i Asamblesë së Ortakut të Vetëm, Zvogëlim Kapitali datë 12.11.2018
Vendim i Ortakut të Vetëm, Zmadhim Kapitali datë 24.09.2020
Vendim i Ortakut të Vetëm, Zvogëlim Kapitali datë 24.12.2021
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2010
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyrat Financiare 2014
Pasqyrat Financiare 2015
Pasqyrat Financiare 2016
Pasqyrat Financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2023
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2023: 121 236 670,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 104 145 505,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 93 629 883,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 100 749 491,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 58 016 828,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 40 196 139,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 46 096 200,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 74 804 350,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 82 909 241,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 44 146 568,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 12 900 677,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 13 854 346,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 11 796 893,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 11 432 822,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 9 600 569,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2023:760 544 175,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:711 558 090,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:995 539 523,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:622 641 071,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:664 116 439,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:672 697 401,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:533 769 783,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:592 385 560,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:565 976 040,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 479 863 521,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 444 016 403,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 471 458 712,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 493 479 795,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 534 291 185,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 485 953 953,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

Punuar Nga : P. Nikolli