Skip to content

DAJTI PARK 2007 (ish Vllaznia sh.p.k, ish Qefalia)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-08-11 07:55:48
JSON

NIPT: K11507003S
Administrator: Lulzim Qefalia
Objekti i Veprimtarisë: Tregtim artikujve të ndryshëm ushqimore, industriale, barbufe, ndërtime civile, etj. Restorant, hoteleri, shërbime katering, përpunim, prodhim, tregtim i lëndës se pare ushqimore dhe shpërndarjes se saj. në fushën e ndërtimeve, punimeve të asfaltit, transport mallrash dhe udhëtarësh, tregtim karburanti, prodhim buke, tregtim brumërash, tregtim kasafortash, material elektrike, elektronike, grumbullim mbeturina skrapi, lavazho dhe pike servisi. Import-eksport dhe ndërtime civile. Grumbullim, ruajte, transport të mbetjeve urbane.
Emërtime të tjera Tregtare: DAJTI PARK 2007
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 04/01/1999
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 170 100 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1) Tiranë, Dajt, VOLKSWAGEN CADDY me targë AA830XC, shasi WV1ZZZ2ICZ5X106904

2) Tiranë, Dajt, Furgon tip DAIMLER me targe AA572NX, shasi WDB9036621R185503

3) Tiranë, Dajt, Furgon tip OPEL me targe AA698VA, shasi W0LJ7UHA67V653874

4) Tiranë, Dajt, Furgon tip DAIMLER me targe AA758PS, shasi WDB9026621R774401

5) Tiranë, Dajt, Furgon tip MERCEDEZ BENZ me targë AA769LX, shasi WDB 9016611R231696

6) Tiranë, Dajt, Kamioncine tip MERCEDES BENZ me targë AA543RU, shasi WDB67404215276056

7) Tiranë, Dajt, Kamion tip MERCEDES BENZ me targë TR4185T, shasi VVDB67604015734248

8) Tiranë, Dajt, Kamion tip MERCEDES BENZ me targë AA841KJ, shasi WDB67404215276056

9) Tirane, Dajt, Automjet ATV Furgon Frigorifer me Targa AB769BB

10) Tirane, Dajt, Automjet ATP Furgon me Targa AB247AP

11) Tirane, Dajt, Automjet ATV Furgon Frigorifer me Targa AB681BB
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.1.C - Prodhimi primar me shumicë
II.1.A - Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
II.1.B - Shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerez)
Çështje Ligjore: I. Më datë 10.12.2014, u lidh marrëveshja për bashkimin me përthithje ndërmjet shoqërisë përthithese Vllaznia sh.p.k. dhe shoqërive të përthithura Desart sh.p.k. dhe Ortaku sh.p.k. Shoqëria Vllaznia sh.p.k do të marrë mbi vete të gjitha të drejtat dhe detyrimet e shoqërisë Desart dhe Ortaku shpk. Aksionerët e shoqërive të përthithura do të bëhen ortakë në shoqërinë përthithëse Vllaznia shpk. Pas realizimit të bashkimit, shoqëria përthithëse do të ketë dy ortakë Ylber Kalaja me 99% të kapitalit dhe Aqif Qefalia me 1% të kapitalit. Në përfundim të bashkimit me përthithje, kapitali i shoqërisë përthithëse do të jetë sa shuma e kapitaleve të tre shoqërive 130.000.000+40.000.000+100.000, në total 170.100.000 (njëqind e shtatëdhjetë milion e njëqind mijë) lekë.

II. Më datë 11.01.2018, me anë të Urdhrit Nr.68 /Extra Prot, protokolluar nga QKB me Nr.343 Prot, lëshuar nga Shërbimi Përmbarimor Jus, u urdhërua vendosja e sekuestros mbi kuotat dhe të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i kuotave në favor të kreditorit Volalba sh.p.k për shoqërinë DAJTI PARK 2007 sh.p.k me NUIS (NIPT) K11507003S në shumën prej 178.821 lekë.

III. Më datë 07.02.2018, me anë të Urdhrit Nr. 1062/10 Prot, lëshuar nga shoqëria përmbarimore "JUS" Shpk, u hoq sekuestro nga kuota/aksione/aktive dhe biznese të regjistruara në emër të debitorit DAJTI PARK 2007 Shpk me NUIS (NNIPT) K11507003S.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Bardhok Biba, Pallati Trema, Hyrja C, Kodi Postar 1016

Adresa:
1. Tirane, Godinë banimi dhe shërbime 9 dhe 11 kate me 3 kate parkim nën tokë dhe Hotel 4,5 dhe 6 kate me 3 kate parkim nën toke, Rruga Mahmut Fortuzi, sipas Leje Ndërtimi me nr.prot. A-26268/8 miratuar me vendimin e Kryetarit te Bashkise Tirane, nr.A-26268/6

2. Tirane, Laprakë, Në ambientet e Spitalit Universitar të Traumës, Ruga ”Lord Bajron”

3. Tirane, Dajt, Linze, Rruga "Muhamet Deliu" Linze, Tirane, Zona Kadastrale 2460, Vol.43, faqe 81, Nr.Pasurie 505/305-N3

4. Tirane, Kashar, Yzberisht, ''Kuzhine-Mense" te Repartit RENEA me destinacion "Gatim Ushqimi" me vendodhje adresa: Yzberisht

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 25.06.2021
Akti i themelimit dhe statuti i shoqerise
Kontrate shitblerje 30.01.2007
Kontrate dhurimi kuotash 19.12.2018
Marreveshje per bashkim te shoqerive 10.12.2014
Kontrate dhurimi kuotash 01.08.2015
Vendimi per zmadhimin e kapitalit 16.09.2012
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 05.04.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 11.08.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenime shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenime shpjeguese te PF 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 29 437 300,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 36 517 161,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 15 278 253,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 21 400 256,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 25 445 780,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -105 105 010,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 14 777 291,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 54 794 693,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 13 434 229,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 66 167 193,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 10 312 858,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:628 941 408,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:503 276 905,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:305 197 917,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:290 192 976,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:224 450 346,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:344 377 167,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:399 535 127,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:444 801 090,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 227 709 585,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 334 316 027,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 155 820 190,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala/A.Baja/L.Kanani