Skip to content

Tirana Factoring & Lease

JSON

NIPT: L21811017T
Administrator: Endrit Beqaj
Objekti i Veprimtarisë: Shoqëria ka si objekt të veprimtarisë së saj vetëm faktoringun vendas dhe/ose ndërkombëtar me ose pa garanci, mbajtja dhe/ose mbledhja e llogarive klient si dhe çdo veprimtari tjetër që lidhet me transaksionet e faktoring. Ushtrim i qirasë financiare të njohur si Leasing Financiar dhe Leasing Operacional. Objekti i shoqërisë do të përfshijë shërbime këshilluese, ndërmjetëse dhe shërbime të tjera ndihmëse për aktivitetin kryesor. Import Eksport i artikujve industrial dhe ushqimore, Importi i pasurive të luajtshme ( Makineri, Pajisje. Automjete), këmbime Valutore. Shoqëria mund të themelojë, zotërojë pjesëmarrje a kontrollojë shoqëri të tjera 2 tregtare, apo të bashkëpunojë, të lidhë marrëveshje jonit-venture a marrëveshje të ngjashme me shoqëri të tjera që kanë objekt të njëjtë apo të ngjashëm me objektin e shoqërisë. Shoqëria mund të kryejë transaksione financiare, transaksione me pasuritë e luajtshme dhe të paluajtshme si dhe të garantojë detyrimet e veta apo të palëve të treta duke vendosur mbi pasuritë e saj garanci të ndryshme sipas parashikimeve ligjore. Objekt tjetër i shoqërisë të jetë krijimi dhe/ose administrimi i sipërmarrjeve të investimeve kolektive bazuar në ligjin 10198 dt.10.12.2009 'Për sipërmarrjet e investimeve kolektive". Veprimtare të tjera siç parashikohet në ligjin 10198 dt.10.12.2009 "Për sipërmarrjet e investimeve kolektive". Shoqëria në ushtrimin e aktivitetit të saj do të marrë të gjitha autorizimet licencat e lejet e nevojshme pranë Institucioneve publike Shqiptare dhe do të mbështetet në rregullat dhe normat në fuqi në lidhje me ushtrimin e veprimtarisë së saj të rregullt ekonomike.
Emërtime të tjera Tregtare: Tirana Factoring & Lease
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 29.05.2012
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 58 380 000,00
Numri i pjesëve: 58 380
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Rolandi Manushi, Ervin Aliaj, Saimir Hasaj
Statusi: Aktive
Leje/Licensa: Nr. 27 -
Dt: 28.03.2013 -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
TIRANE Njesia Bashkiake Nr..9, Bulevardi Zogu i Pare, Pallati Kirchberger Nr.6, Kati 8, Ap.29 prane Cirkut

Faqja Web:
www.profactoring.al

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 24 037 838,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 8 245 837,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 343 397,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -386 267,00