Skip to content
Projektim, financim, ndërtim, vënien në operim, administrim dhe mirëmbajtjen e portit të jahteve “Marina Rodon”

Shoqëria Koncesionare Marina Rodon
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-05 12:58:40

NIPT: M12027005I
Administrator: Roland Ziu
Objekti i Veprimtarisë: Ndertim, financim, operim dhe transferim i Portit Turistik '' Marina Rodoni'' dhe aktiviteteve te tjera ndihmese
Emërtime të tjera Tregtare: Shoqëria Koncesionare Marina Rodon
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 25/08/2021
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: PRASLIN INVESTMENT, nje shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 15/11/2001 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K52113007F, me adresë në Tiranë, NIKOLLA TUPE PLL 5/9, me administrator Roland Ziu dhe Elton Bojaxhi. Ortak i vetem i shoqerise eshte Roland Ziu (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 10.04.2023)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 14.09.2021, terhequr nga QKB ne daten 10.04.2023, Pronar perfitues te shoqerise me 25% te kapitalit e me teper jane:

Roland Ziu, shtetas shqiptar, i datelindjes 1968, pronar perfitues per 70% te pronesise pasi zoteron 100% te kapitalit te PRASLIN INVESTMENT. Data e percaktimit si pronar perfitues: 25.08.2021.

Renis Tërshana, shtetas shqiptar, i datelindjes 1971, pronar perfitues per 30% te pronesise pasi zoteron 100% te kapitalit te R & T. Data e percaktimit si pronar perfitues: 25.08.2021 (Te dhenat ne Regjistrin e Pronareve Perfitues nuk jane perditesuar me ndryshimet e fundit te ortakeve ne QKB, ku shoqeria R & T shpk eshte larguar nga ortakeria)
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Data e Pranimit: 07-10-2019
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontrate pune publike
Fusha e Veprimtarisë: Infrastrukture
Vlera e Investimit(Lekë): 883.461.666 (Oferta fituese Leke pa TVSH)
Shënime: I. Ne daten 06.08.2019, u njoftua kontrata per Dhënie me koncesion/partneritet publik privat të portit të jahteve “Marina Rodon”, propozim i kërkuar, dhe lloji i kontratës është “Punë”.
Objekti i kontratës: “Dhënia me koncesion/partneritet publik privat të portit të jahteve “Marina Rodon”, propozim i kërkuar”.
Forma e kontratës: B.O.T (Ndërtim – Operim – Transferim) .
Burimi i financimit: Investim privat.
Porti është projektuar të ndërtohet në vijën bregdetare jugore të Gjirit të Drinit, rreth 7 km larg Kepit te Rodonit Porti është projektuar të ndërtohet në vijën bregdetare jugore të Gjirit të Drinit, rreth 7 km larg Kepit te Rodonit, në koordinatat gjeografike:
- Gjerësi Gjeografike 41º34' 16” Veri
- Gjatësi Gjeografike 19º 31’ 58” Lindje.
Porti i jahteve "Marina Rodon" është parashikuar të ndërtohet në bregun lindor të Adriatikut të Jugut, në Gjirin e Rodonit i cili bën pjesë ne Gjirin e Drinit si njësia fiziografike me e madhe e bregdetit shqiptar. Përgjatë vijës bregdetare të kësaj Njësie, rreth 83 km e gjatë, që kufizohet në veri me Kepin Mendre (Ulqin) dhe ne jug me Kepin e Rodonit, ndodhen edhe grykëderdhjet e lumenjve Drin i Lezhës, Mat e Ishem si dhe lagunat e Vilunit, Kune-Vainit e Patogut.
Ref Nr: 32773-08-05-2019

II. Ne daten 07.10.2019, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë lajmëron Bashkimin e Përkohshëm të Shoqërive “Praslin Investment” sh.p.k. / NUIS K52113007F dhe “R&T” sh.p.k. / NUIS J61901094G, me adresë: Rruga “Nikolla Tupe”, Pallati 5/9, Tiranë, se oferta e paraqitur më datë 6 Shtator 2019, për marrjen me koncesion/PPP të portit të jahteve “Marina Rodon”, është pranuar.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Nikolla Tupe, nr. 5, kati 10, njësia administrative nr. 5

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 10.04.2023
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 10.04.2023
Akti i themelimit dhe statuti i shoqerise koncesionare
Kontrate shitje kuotash date 23.02.2022
VENDIM Nr. 497, datë 30.7.2021 PËR MIRATIMIN E KLAUZOLAVE TË STABILITETIT PËR KONTRATËN E KONCESIONIT/PARTNERITETIT PUBLIK PRIVAT, PËR DHËNIEN ME KONCESION/PPP TË PORTIT TË JAHTEVE “MARINA RODON
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 05.04.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyra e pozicionit financiar 2021
Shenimet shpjeguese te PF 2021
Pasqyrat Financiare 2022
Njoftime Prokurime Publike: Njoftimi i kontrates
Njoftimi i fituesit
DPK Porti i Jahteve Marina Rodon (Formulari)
Informacione Financiare

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja / P. Nikolli