Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Person Fizik
Rezultate gjithsej: 1856

Rudina Rexha

L54626203B
(Kancelari)

Tirane ALL

Blerim Kurti

L56309701R
(Punime gërmimi në tokë, ndërtime civile dhe industriale, rikonstruksion dhe mirëmbajtje godinash civile e industriale,veshje fasadash.Rrugë, autostrada, mbikalime. Punime për prishjen e ndërtimeve. Impi)

Dibër ALL

Gentian Mani

L56313001S
(Tregtim artikuj te ndryshem kancelarie, artikuj shkollore, paisje zyre, shtypshkrime, mjete pastrimi, detergjente etj. Shitje dhe riparime paisjesh elektronike te ndryshme, kompjuterike, fotokopje dhe sherbime )

Shkoder ALL

Hysen Cahani

L56319901K
(Materiale ndërtimi, hidrosanitare, elektrike dhe vajra të ndryshëm.)

Kukës ALL

Brunilda Gjeçaj

L56321006G
(Bar Lounge, shërbime hotelerie, agjenci Shërbimesh, transport për vete dhe ndaj të tretëve)

Shkodër ALL

Ernest Pasha

L56406203O
(Import-eksport, tregtim, mirembajtje, kolaudim, testim te pajisjeve dhe sistemeve te sigurise, vezhgimit, (safety&security systems) mbrojtjes nga zjarri per shpetim, veshjeve per pune si dhe pajisjeve te mbrojt)

Vlorë ALL

Iris Dibra

L56409004C
(Agjensi publicitare, fushata Publicitare, marrredhenie me publikun-PR, planifikim strategjik per kompani dhe produkte, krijim imazhi per individe, kompani dhe korporata. Dizajn produktesh, printim dhe shtyp te )

Shkodër ALL

Dritan Xheka

L56503401V
(Tregti me pakice te artikujve higjenosanitare, elektrike, hidraulike, materiale ndertimi dhe artikuj te ndryshem. Pjese kembimi dhe automjete te perdorura. Organizim eventesh dhe festash te ndryshme. Sherbim ho)

Bulqize ALL

Bardhyl Lamçe

L51927010D
(Punime te specializuara te ndertimeve, kancelari, tregtim mallrash dhe materiale, transport mallrash, tregtim pjese kembimi per automjete, vajra lubrifikante dhe material te tjera per automjete. Transport udhet)

Tiranë ALL

Mevlude Rrokaj

L52327030B
(Tregti me pakicë dhe shumice materiale ndërtimi, elektrike, hidraulike. Istalime dhe riparime elektrike , hidraulike ,punime te specializuara ndertimi. Shitje dhe riparime te pompave te ujit, te pajisjeve te )

Tirane ALL

Maringlen Zenelaj

L37712801E
(Tregtim mallra industrial, çimento, hekur dhe tregtim me pakice i drunjeve dhe pastrim i hapsirave te gjelberta etj.Punime ne ndertim.)

Fier ALL

LULJETA IBRAHIMI 

L19012301B
(Sherbime komunale, tregti artikuj te ndryshem,Sherbime interneti.)

Puke ALL

Petrit Shaha

L19513501K
(Germime dheu me punime eventuale murature e beton armeprishje dhe punime ne toke te germuar.2-Prodhim material ndertimi.3-Ndertime civile dhe ekonomike.4-Ndertime rrugore.5-Ndertime ura dhe vepra arti .6-Nderti)

Gjirokastër ALL

Arben Pandili

L21319001M
(Shitje dhe servis, kancelari, fotokopje, printera, kompjutera, aksesore dhe pajisje elektronike, asistence teknike, lidhje dhe mirembajtje rrjeti etj. Pergatitja dhe mirembajtja e faqeve te internetit, sherbime)

Tirane ALL

Bernard Pepa 

L21323027C
(Servis makinash, shitje me pakice te pjeseve te kembimit te makinave te perdorura.Riparimi dhe mirembajtja e pjeseve mekanike dhe te motorit, te mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove)

Tiranë ALL

AUREL LILO

L21401044A
(Disinfektim i specializur i objekteve.)

Tirane ALL

Aurel Brozi 

L21507021S
(Kancelari,Servis printeri dhe aksesor kompjuterik. Materiale pastrimi per zyra. Tregti me pakice e tonerave dhe printerave te ndryshem. Shtypshkrime.)

Tirane 743877 ALL

Dylber Neziri

L21602013F
(Studio arti. Import eksport të materialeve për studio arti (fonderi artistike).)

Tiranë ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

AGRON HOXHA

L21715017N
(Punime te ndryshme ne fushen e mobilerise.)

Tiranë 1447520 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Albert Sezairi 

L22024004I
(Tregti me pakicë të artikujve të kancelarisë etj. Import - eksport të pajisjeve elektronike, bojëra printeri, të artikujve të kancelarisë. Riparim i pajisjeve elektronike)

Tiranë 8463946 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni