Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Person Fizik
Rezultate gjithsej: 844

Rudina Rexha

L54626203B
(Kancelari)

Tiranë ALL

Blerim Kurti

L56309701R
(Punime gërmimi në tokë, ndërtime civile dhe industriale, rikonstruksion dhe mirëmbajtje godinash civile e industriale, veshje fasadash. Rrugë, autostrada, mbikalime. Punime për prishjen e ndërtimeve. )

Dibër ALL

Gentian Mani

L56313001S
(Tregtim artikuj të ndryshëm kancelarie, artikuj shkollore, pajisje zyre, shtypshkrime, mjete pastrimi, detergjente etj. Shitje dhe riparime pajisjesh elektronike të ndryshme, kompjuterike, fotokopje dhe shë)

Shkodër ALL

Hysen Cahani

L56319901K
(Materiale ndërtimi, hidrosanitare, elektrike dhe vajra të ndryshëm.)

Kukës ALL

Brunilda Gjeçaj

L56321006G
(Bar Lounge, shërbime hotelerie, agjenci Shërbimesh, transport për vete dhe ndaj të tretëve)

Shkodër ALL

Ernest Pasha

L56406203O
(Import-eksport, tregtim, mirëmbajtje, kolaudim të pajisjeve të sigurisë, vëzhgimit dhe mbrojtjes nga zjarri për shpëtim, si dhe pajisjeve të mbrojtjes nga puna. Mirëmbajtje e tregtim të pajisjeve mjek)

Vlorë ALL

Iris Dibra

L56409004C
(Studio grafike-printime dhe ndërtim faqe interneti; riparime kompjuterësh dhe mirëmbajtje rrjeti; kancelari dhe artikuj të ndryshëm, punime artizanale)

Shkodër ALL

Dritan Xheka

L56503401V
(Tregti me pakice te artikujve higjenosanitare, elektrike, hidraulike, materiale ndertimi dhe artikuj te ndryshem. Pjese kembimi dhe automjete te perdorura. Organizim eventesh dhe festash te ndryshme. Sherbim ho)

Dibër ALL

Bardhyl Lamçe

L51927010D
(Punime të specializuara të ndërtimeve, kancelari, tregtim mallrash dhe materiale, transport mallrash, tregtim pjesë këmbimi për automjete, vajra lubrifikante dhe material të tjera për automjete. Transpo)

Tiranë ALL

Mevlude Rrokaj

L52327030B
(Tregti me pakicë dhe shumicë materiale ndërtimi, elektrike, hidraulike. Instalime dhe riparime elektrike, hidraulike, punime të specializuara ndërtimi. Shitje dhe riparime të pompave të ujit, të pajisje)

Tiranë ALL

Maringlen Zenelaj

L37712801E
(Tregtim mallra industrial, çimento, hekur dhe tregtim me pakicë i drunjve dhe pastrim i hapësirave të gjelbra etj. Punime në ndërtim.)

Fier ALL

LULJETA IBRAHIMI 

L19012301B
(Shërbime komunale, tregti artikuj të ndryshëm)

Shkodër ALL

Petrit Shaha

L19513501K
(Gërmime dheu me punime eventuale muraturë e beton armë prishje dhe punime në toke të gërmuar. 2-Prodhim material ndërtimi. 3-Ndërtime civile dhe ekonomike. 4-Ndërtime rrugore. 5-Ndërtim ura dhe vepra )

Gjirokastër ALL

Arben Pandili

L21319001M
(Shitje dhe servis, kancelari, fotokopje, printer, kompjuterë, aksesorë dhe pajisje elektronike, asistencë teknike, lidhje dhe mirëmbajtje rrjeti etj.)

Tiranë ALL

Bernard Pepa 

L21323027C
(Servis makinash, shitje me pakicë të pjesëve të këmbimit të makinave të përdorura.)

Tiranë ALL

AUREL LILO

L21401044A
(Dezinfektim i specializuar i objekteve)

Tiranë ALL

Aurel Brozi 

L21507021S
(Kancelari, servis printeri dhe aksesor kompjuterik.)

Tiranë 743877 ALL

Dylber Neziri

L21602013F
(Studio arti. Import eksport të materialeve për studio arti (fonderi artistike).)

Tiranë ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

AGRON HOXHA

L21715017N
(Punime të ndryshme në fushën e mobilierisë)

Tiranë 1447520 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Albert Sezairi 

L22024004I
(Tregti me pakicë të artikujve të kancelarisë etj. Import - eksport të pajisjeve elektronike, bojëra printeri, të artikujve të kancelarisë. Riparim i pajisjeve elektronike)

Tiranë 8463946 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni