Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Shoqëri Aksionare SH.A
Rezultate gjithsej: 511

UJESJELLES - KANALIZIME ELBASAN

L43121201L
(Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm i konsumatorëve dhe shitja e tij. Mirëmbajtja e sistemit(eve) të furnizimit të ujit të pijshëm. Prodhim dhe/ose blerja e ujit për plotësimin e kërkesës së )

Elbasan -16203620 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

NDERMARJA E UJESJELLSIT PATOS

J63208406B
(Shërbimi i furnizimit me ujë te pijshëm i konsumatorëve dhe shitja e tij, mirëmbajtja e sistemit (eve) të furnizimit me ujë të pijshëm, prodhim dhe/ose blerja e ujit për plotësimin e kërkesës së k)

Fier 201633151 ALL

Ujesjelles-Kanalizime Rubik (ish Ujesjellesi Rubik)

K39010095A
(Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm i konsumatorëve dhe shitja e tij. Mirëmbajtja e sistemit/sistemeve të furnizimit me ujë të pijshëm. Prodhimi dhe /ose blerja e ujit për plotësimin e kërkesë)

Mirditë -36341832 ALL

UJESJELLES KANALIZIME MALLAKASTER Sh.a

J77517803S
(Ujësjellës kanalizime.)

Fier ALL

UJESJELLES KANALIZIME PUKE Sh.a

J69310307F
(Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm i konsumatorëve dhe shitja e tij. Mirëmbajtja e sistemit/sistemeve të furnizimit me ujë të pijshëm. Prodhimi dhe/ose blerja e ujit për plotësimin e kërkesës)

Shkodër -3812554 ALL

UJESJELLES GJIROKASTER QYTET Sh.a 

J62903737T
(Furnizimi me ujë dhe mirëmbajtja kanalizimeve.)

Gjirokastër ALL

UJESJELLESI FSHAT ELBASAN

J93112216Q
(Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm konsumatorëve dhe shitja e tij. Mirëmbajtja e sistemeve të furnizimit me ujë të pijshëm. Prodhimi dhe/ose blerja e ujit për plotësimin e kërkesave të konsum)

Elbasan -71770700 ALL

UJESJELLESI PEQIN (Ish -UJËSJELLËS KANALIZIME PEQIN)

K78723108J
(Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm i konsumatorëve dhe shitja e tij. Mirëmbajtja e sistemit(eve) të furnizimit me ujë të pijshëm. Prodhimi dhe/ose blerja e ujit për plotësimin e kërkesës së )

Elbasan -7115331 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Ujesjelles Kanalizime Orikum sh.a (Perthithur nga Ujesjelles Kanalizime Sh.a Vlore -K07303204A)

K67327201K
(Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm i konsumatorëve dhe shitja e tij. Mirëmbajtjen e sistemeve të furnizimit me ujë të pijshëm. Prodhim dhe/ose blerja e ujit për plotësimin e kërkesës.)

Vlorë 1642976 ALL

UJESJELLESI SH.A. NOVOSELE (UJESJELLESI SH.A. NOVOSELE (Perthithur nga Ujesjelles Kanalizime Sh.a Vlore -K07303204A)

K56625203W
(Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm i konsumatorëve dhe shitja e tij. Mirëmbajtjen e sistemit(eve) të furnizimit me ujë të pijshëm. Prodhimi dhe/ose blerja e ujit për plotësimin e kërkesës së)

Vlorë -27604936 ALL

SH.A UJESJELLES KANALIZIME KELCYRE (Ish-Sh.a Ujesjelles Kelcyre)

K49225204A
(1.Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm i konsumatorëve dhe shitja e tij. 2.Mirëmbajtja e sistemit(eve) të furnizimit me ujë të pijshëm. 3.Prodhimi dhe/ose blerja e ujit për plotësimin e kërkesë)

Gjirokastër -5217700 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Ujësjellës Kanalizime SH.a Dimal ( Ish-Ujësjellës Kanalizime Sha Ura Vajgurore)

K32803022R
(Furnizimi me uje te pijshem per konsumatoret dhe shitja e ujit ne Bashkine Ura Vajgurore,perfshire banoret e qytetit dhe fshatrave ne perberje te saj;Pashalli,Skrevan,Vokopole,Komunen Poshnje. Mirembajtjen e si)

Berat 7844232 ALL

UJËSJELLËS - KANALIZIME (Ish-Ujësjellës Vlorë)

K07303204A
(Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm i konsumatorëve dhe shitja e tij. Mirëmbajtja e sistemit/sistemeve të furnizimit me ujë të pijshëm. Prodhimi dhe/ose blerja e ujit për plotësimn e kërkesës )

Vlorë -5252140 ALL

UJESJELLES FSHAT LUSHNJE SH.A

K44222401J
(Furnizimi me ujë të pijshëm i konsumatorëve dhe shitje e tij. Mirëmbajtjen e sistemeve të furnizimit me ujë të pijshëm. Prodhimi dhe/ose blerja e ujit për plotësimin e kërkesës së konsumatorëve.)

Fier -21930275 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Ujësjellës Kanalizime Gjirokastër (Ish- Ujësjellës Kanalizime Qytet Gjirokastër)

K43522604G
(Prodhim dhe shitje ujë të pijshëm për popullatën, entet shtetërore, subjektet private që veprojnë në qytetin e Gjirokastrës si dhe mirëmbajtjen e rrjetit të kanalizimeve të ujërave të zeza për k)

Gjirokastër 11900145 ALL

Ujesjellesi Tepelene

K29009502G
(Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm i konsumatorëve dhe shitja e tij. Mirëmbajtja e sistemit/sistemeve të furnizimit me ujë të pijshëm. Prodhimi dhe/ose blerja e ujit për plotësimin e kërkesës)

Gjirokastër -9310742 ALL

Ujësjellës-Kanalizime Selenicë (Ish-Ujesjelles Selenice Sh.a)

K47127201C
(Shërbimi me ujë të pijshëm i konsumatorëve të tij. Mirëmbajtjen e sistemit (eve) të furnizimit me ujë të pijshëm, prodhimi dhe/ose blerja e ujit për plotësimin e kërkesave të konsumatorëve. Shë)

Vlorë -3550863 ALL

UJESJELLES-KANALIZIME HIMARE (Ish- Ujesjelles Himare)

L26328203D
(Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm i konsumatorit dhe shitja e tij. Mirëmbajtjen e sistemit/sistemeve të furnizimit me ujë të pijshëm. Prodhimi dhe/ose blerja e ujit për plotësimin e kërkesës )

Vlorë -8539121 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Ujesjellesi Berat-Kuçove (Ish-Ujesjelles Kanalizime Berat)

J62903166T
(Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm i konsumatorëve dhe shitja e tij. Mirëmbajtjen e sistemit(eve) të furnizimit me ujë të pijshëm. Prodhimi dhe/ose blerja e ujit për plotësimin e kërkesës së)

Berat 22325689 ALL

Ujësjellës Kanalizime Shkodër (Ish Ujësjellës Qytet Shkodër)

J66902052A
(Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm i konsumatorëve dhe shitja e tij. Mirëmbajtjen e sistemit/sistemeve të furnizimit me ujë të pijshëm, prodhimi dhe/ose blerja e ujit për plotësimin e kërkesë)

Shkodër -1130295 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni