Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Rezultate gjithsej: 77

DUHAN CIGARE 

J66902074H
(Grumbullim, përpunim duhani, prodhim, tregtim cigaresh me filtër dhe pa filtër dhe duhan të grirë.)

Shkodër -1130662 ALL

"Superfosfat"Kurbin

J67902331V
(Prodhim superfosfati, prodhim acidi, import plehra kimike, import lëndësh të para dhe ndihmëse, transport dhe parking.)

Lezhë ALL

Porti Detar Shengjin

J67902539F
(Koordinimi i aktiviteteve tregtare brenda territorit të portit, ndërtim, menaxhim, ruajtje e objekteve brenda portit, ngarkimi, shkarkim dhe magazinim mallrash për llogari të subjekteve juridike private dhe)

Lezhë -26025677 ALL

AZITALJA ALBEKAOLINE 

J69310310C
(Në fushën e prodhimit dhe tregtimit, për prodhimin dhe eksportin e kaolinës.)

Pukë ALL

INTERKINEX 

J71506006T
(Tregtim të artikujve të ndryshëm ushqimore, industriale etj, import eksport, tregtim të sistemeve informative, programime këshillime, transmetim e ritransmetim të sinjaleve televizive, konsulencë tregtar)

Tiranë 0 ALL

AGRIGOSE 

J72902823F
(Kultivimi dhe prodhimi i bimeve te fushes me teknologji moderne, transformimi industrial, konservimi, magazinimi ne frigorifere dhe impiante te speciale, import eksprot, tregti me shumice e pakice e produkteve )

Lushnje -36169839 ALL

PERPUNIM PESTICIDE

J81728502T
(Bluarje squfuri, përpunim pesticide dhe ambalazhim, prodhim materiale ndërtimi, import-eksport lëndësh të para dhe produkte të gatshme, parking e transport mallrash e produktesh.)

Durrës ALL

ALB BAKRI

J81920006K
()

Tiranë ALL

GENERAL INVEST

J82323002A
(Shërbime tregtare për rikonstruksionin e veprimtarisë në fushën e shërbimeve tregtare për rikonstruksionin dhe vënien në punë të objektit tre katësh në rrugën e "Barrikadave", tregtimin e mallrave)

Tiranë ALL

Shtepia Botuese Naim Frasheri

J82416003W
(Botimi dhe tregtimi i librit artistik.)

Tiranë ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

ELBASAN CEMENT FACTORY

J82816206B
(Prodhim, tregtim çimento të markave të ndryshme. Prodhimin e çimentos të markave të ndryshme dhe klinkerit. Tregtimin, shitjen me shumicë dhe pakicë të çimentos dhe klinkerit. Importimin e lëndëve t)

Elbasan 97936941 ALL

A.R.M.O.

J82916498D
(Prodhim, përpunim dhe tregtim të naftës e nënprodukteve të saj. Blerjen, importimin, eksportimin, transportimin edhe për llogari të të tretëve, shpërndarjen me shumicë të gazit, lubrifikantëve, pro)

Tiranë ALL

UZINA MEKANIKE E NAFTES

J98323107N
()

Kuçovë ALL

EUROMAG 2000 (Ish-Furnizim Ndërtim Nr.2)

K01404503G
(Tregtimi i mallrave që do të shërbejnë për fushën e ndërtimit.)

Durrës -532700 ALL

PRODH.MAT.NDERTIMI 

K02727219I
(Prodhim materiale ndërtimi, import lëndësh të para e materiale ndihmëse, punim zdrukthëtarie, prodhim materiale inertes, përpunim hekuri e parafabrikate të ndryshme, eksport, prodhim traversash, transpo)

Elbasan -3486716 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

ADELCHI SHQIPERI 

K06424016C
(Prodhim dhe përpunim të këpucëve dhe të pjesëve të saja, prodhime të lëkurës dhe pjesëve të ngjashme të lëkurës duke përdorur lëndën e parë të furnitorit nga jashtë si dhe shitjen e produkt)

Shkodër 14230051 ALL

ELBER (e perthithur nga J61827055V)

K13621201W
()

Elbasan -44492239 ALL

TARABOSH

K17028001M
(Grumbullim, përpunim, prodhim dhe tregtim të duhan cigareve, me shumicë dhe pakicë, eksport-import, si dhe materiale të tjera për këtë industri e transport për vete e të tretët.)

Shkodër ALL

BURSA E TIRANES SH.A (Perthithur nga Petrol Alba -K81706017T)

K21916801Q
(Të sigurojë një treg titujsh të hapur, transparent, të barabartë, efiçentë dhe ekonomik. Të rregullojë, të lehtësojë dhe të përmirësoj tregtimin në tituj. Të krijojë përputhshmërinë me par)

Tiranë ALL

SH.A. VESHJE 3

K22231501I
(Prodhim e tregtim konfeksione me material porositësi.)

Durrës ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni