Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Status: Ç’regjistruar
Rezultate gjithsej: 131

Ujesjelles Kuçove sh.a. (Ish Ujesjelles-Kanalizime Kuçove)

J67902119N
(Furnizim me ujë dhe mirëmbajtje kanalizimesh.)

Berat ALL

Ujësjellës - Shërbime Komunale Krastë - Martanesh (perthithur nga J66702422U)

K46915428A
(Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm i konsumatorëve dhe shitja e tij. Mirëmbajtja e sistemit/sistemeve të furnizimit me ujë të pijshëm. Prodhimi dhe/ose blerja e ujit për plotësimin e kërkesave)

Dibër -3087086 ALL

SPORT KLUB FARKA

K91815006H
(Veprimtari në fushën e sportit, konkretisht të aktivitetit të futbollit në qytetin e Tiranës, duke përfshirë këtu jo vetëm ekipin e parë por edhe ekipin e moshave më të reja të sistemit zinxhir. S)

Tiranë ALL

UJESJELLES-KANALIZIME FUSHE-KRUJE (Perthithur nga J64713209J)

J93711212U
(Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm konsumatorëve dhe shitja e tij. Mirëmbajtja e sistemeve të furnizimit me ujë të pijshëm. Prodhimi ose blerja e ujit për plotësimin e kërkesave të konsumator)

Durrës -17802332 ALL

ND TRAJTIMIT TE STUDENTEVE NR 3

K51726022O
(Trajtimi i studentëve të Universitetit Bujqësor të Tiranës në konvikt. Shoqëria brenda caqeve të parashikuara nga legjislacioni në fuqi, do të kryeje çdo operacion tregtar financiar, që lidhet drejt)

Tiranë -17212748 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË 

J62005002O
(Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm i konsumatorëve dhe shitja e tij. Mirëmbajtja e sistemeve të furnizimit me ujë të pijshëm, prodhimi dhe/ose blerja e ujit për plotësimin e kërkesës së kons)

Tiranë 626102000 ALL

F.K.FIERI 

K73628402O
(Administrim, drejtim i klubit të futbollit Çlirimi në Fier.)

Fier ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Banka NBG Albania (Ish Banka Kombëtare e Greqisë SHA Dega Tiranë)

J61911008C
(Banka mund të kryejë veprimtaritë: pranimin e depozitave dhe fondeve të tjera nga publiku; të gjitha format e kredi dhënies duke përfshirë edhe kredinë konsumatore e kredinë hipotekare; qiranë financ)

Tiranë, Korçë, Fier, Vlorë, Berat, Gjirokastër, Elbasan, Kukës, Durrës, Lezhë, Shkodër 144976000 ALL

VENETO BANKA (Ish Banka Italiane e Zhvillimit, Ish Dardania Bank)

J71928004K
(Grumbullim i kursimeve, dhënie kredie në forma të ndryshme, si dhe çdo aktivitet tjetër financiar.)

Tiranë -1043855000 ALL

BANKA NDËRKOMBETARE TREGTARE

J71329002E
(Objekti i veprimtarisë së Bankës është ushtrimi i çdo lloj veprimtarie bankare dhe financiare si dhe të veprimtarive të tjera të lidhura me këto, në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe sipas nd)

Tiranë -106569000 ALL

TEKSTILI BERAT

K72526001N
(Prodhim, tregtim tekstilesh pambuku, prodhim filli, batanie, etj)

Berat ALL

MIKA-BERAT (Perthithur nga Mika Korca Sh.a -J64103104K)

J62904145C
(Shfrytëzimin dhe rinovimin e kapaciteteve ekzistuese të ish fabrikës përpunim të duhaneve Berat dhe të depove të saj, furnizimin dhe instalimin e makinerive dhe pajisjeve bashkëkohore për fermentimin n)

Berat ALL

INSTITUTI I SIGURIMEVE SH.A.

J62006012D
(Veprimtari të sigurimeve për dëmet, sigurimeve të jetës si dhe veprimtarinë e ri-sigurimeve.)

Tiranë -20848653 ALL

N.P.V.4

J61813524V
(Prodhim konfeksionesh me fason, tregtim, eksport konfeksionesh me material porositës, blerje lëndësh të para ndihmëse.)

Durrës ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

TREGTIMI I LIBRIT ARTISTIK DHE SHKENCOR

J61820017U
(Tregtim i librit artistik shkencor.)

Tiranë 3891236 ALL

TIPOGRAFIA USHTARAKE (e perthithur nga J61827076U)

J61821057H
()

Tiranë -4933038 ALL

HOTEL ARBANA

J61826122A
(Shërbim turistik,ushqim social dhe shërbime hoteljere.)

Tiranë ALL

SH.A. VESHJE 3

K22231501I
(Prodhim e tregtim konfeksione me material porositësi.)

Durrës ALL

ELBER (e perthithur nga J61827055V)

K13621201W
()

Elbasan -44492239 ALL

PRODHIM KABLLO SHKODER (e perthithur nga J61827055V)

J66902025D
(Prodhim dhe tregtim i telave elektrike të veshur dhe të zhveshur me alumin dhe bakër, prodhim i kabllove të ndryshëm.)

Shkodër -2315555 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni