Skip to content

Tirana Logistic Park (ish "Recreation and Construction")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-04-24 10:00:53
JSON

NIPT: K81715012B
Administrator: Elda Hysenbelli
Objekti i Veprimtarisë: Menaxhimin e qendrave tregtare,parqeve logjistike,bareve,restoranteve.Shija me shumice dhe pakice e mallrave industriale dhe ushqimore.Shitja,blerja,dhenia me qira e pasurive te paluajtshme.Importi,eksporti,shitja me shumice e pakice e produkteve tekstile,veshjeve te te gjitha llojeve.Tregtimi i artikujve te ndryshem.Importi,eksporti,shitja me shumice e pakice e pajisjeve elektrike,elektronike,lende te pare per industrine,materiale ndertimi e hidrosanitare,pajisje zyrash,kancelari,pjese kembimi auto e makineri te cdo lloji,pajisje teknologjike etj.Transport i mallrave dhe udhetareve brenda dhe jashte vendit.Ofrimi i sherbimeve te konsulences ne fushen e biznesit,manazhimit,taksave etj.Si dhe cdo veprimtari tjete ekonomike qe do te konsiderohet e nevojshme dhe e dobishme per realizimin e qellimit te shoqerise e qe nuk bie ndesh me legjislacionin shqiptare ne fuqi.
Emërtime të tjera Tregtare: Tirana Logistic Park
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 07/05/2008
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 536 042 861,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: “Balfin - Balkan Finance Investment Group”, shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, e themeluar me datë 11/09/2007, me NIPT K72223031K, me seli qendrore ne Tirane, Njesia bashkiake nr.2, Rruga Papa Gjon Pali II, Ndertesa Nr.12, Kati 11, Zyra nr.1206, Kodi Postar 1010, dhe me administrator Edlira Muka. Ortak i Vetëm i shoqërisë është Samir Mane. (Sipas të dhënave të QKB deri me datë 24.04.2023)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 11.03.2021, terhequr nga QKB date 24.04.2023, Pronar perfitues te subjektit “Tirana Logistic Park”, zoterues te 25% te kapitalit e me teper eshte:

Samir Mane, shtetas shqiptar, i datelindjes 1967, pronar perfitues prej 100% te kapitalit, pasi zotëron 100% të kapitali të shoqërisë “Balfin - Balkan Finance Investment Group”, e cila zotëron 100% të kapitalit të “Tirana Logistic Park”. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 19.03.2012.

Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femer
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.5 - Leje mjedisore
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane Kamez Autostrada Tiranë - Durrës Km. 5, Rruga Gryka e Kaçanikut, mbrapa fabrikës Coca - Cola.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 24.04.2023
Akt themelimi i Shoqerise
Kontratë Shitje Kuotash datë 09.06.2009
Marrëveshje Shitje Kuotash datë 16.06.2011
Vendim i Asamblesë së Zakonshme, Miratim Ortaku datë 19.03.2012
Kontratë për Nënshkrim Kuotash datë 10.10.2012
Kontratë për Shitblerje Kuote datë 15.07.2016
Kontratë për Shitblerje Kuote datë 03.01.2017
Vendim i Asamblesë së Zakonshme, Zmadhim Kapitali datë 30.11.2011
Vendim i Aksionarit të Vetëm, Zmadhim Kapitali datë 09.10.2012
Vendim i Asamblesë së Përgjithshme, Zvogëlim Kapitali datë 30.09.2020
Vendim i Asamblesë së Përgjithshme, Zmadhim Kapitali datë 01.06.2022
Vendim i Asamblesë së Përgjithshme, Zvogëlim Kapitali datë 12.12.2022
Vendim i Asamblesë së Përgjithshme, Zmadhim Kapitali datë 04.04.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 24.04.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2009
Pasqyrat Financiare 2010
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyrat Financiare 2015
Pasqyrat Financiare 2016
Pasqyrat Financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 541 199 523,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 444 171 146,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 25 782 110,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 30 073 298,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 14 384 750,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 3 221 837,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -18 277 999,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -9 850 224,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -24 012 994,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -13 469 929,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -7 015 404,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -2 195 320,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: -866 629,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:615 083 648,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:512 975 386,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:75 901 492,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:80 836 861,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:71 633 781,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:64 161 869,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:51 951 542,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 31 918 467,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : P. Nikolli