Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Shoqëri Aksionare SH.A
Rezultate gjithsej: 727

UJESJELLES-KANALIZIME ELBASAN

J62903288J
(Furnizim me uje, dhe mirembjatje kanalizimesh)

Elbasan ALL

DREJTORIA RAJON. SHERB. TRANSP.RRUGOR

J66902049D
()

Shkoder ALL

MINIERA E KROMIT KLOS

J68103901T
()

Klos ALL

FAO

J61827035H
()

Tiranë ALL

UJE

L31929006G
(Zhvillimin e aktivitetit te projektimit, ndertimit, mirembajtjes dhe menaxhimit te impianteve: aktivitetin e prodhimit dhe shitjes se pajisjeve: aktivitetin e kerkimit, kosnulences dhe asistences: si dhe akt)

Tiranë -76403 ALL

UJESJELLESI FSHAT TIRANE

J61901121I
(Furnizim me uje)

Tiranë ALL

GJEOLOGJIA MAT

J68118909U
()

Mat ALL

Europa Park

L14224201F
(Import-eksport dhe shitje blerje me shumice dhe pakice te karburanteve te cdo lloji,vajrave lubrifikante si dhe te cdo lloji tipi te vajrave te tjera me perberje sintetike dhe lubrifikante qe perdoren aktual)

Kruje 0 ALL

UJESJELLESI PEQIN

J69102109J
(Furnizim dhe shperndarje uji)

Peqin ALL

FILIALI TELEKOMIT/M

J69102040F
()

Mirdite ALL

TELEKOM

J67902923U
()

Mat ALL

KLUBI SPORTIV VLORA

K97313204N
(Veprimtari ne fushen e zhvillimit te aktiviteteve sportive,duke perfshir jo vetem ekipe te moshave te rritura,por dhe ekipe te moshave te reja duke krijuare skuadra zinxhir.Shitblerje te sportisteve.Hapje te)

Vlorë ALL

KLUBI I MUNDJES KUKES

L38003201T
(Organizimi i aktiviteteve sportive te mundje. Krijimi i ekipeve zinxhir dhe pjesmarja ne garat sportive te organizuara nga Federata Shqiptare e Mundjes. Aderimi dhe regjistrimi si klub ne Federaten Shqipptar)

Kukes -482032 ALL

ALBANIA BASTE LIVE

L21620006U
(Lojra fati, baste sportive.)

Tiranë ALL

Fair play Bast

L32306023D
(Organizim dhe zhvillim i lojrave te fatit.)

Tiranë -324608 ALL

Chicken Farm

K72816801U
(Krijimi dhe menaxhimi i impianteve te rritjes, perpunimit, therjes dhe tregtimit te pulave dhe mishit te pules apo te te gjitha kafsheve, mishi i te cilave tregtohet ne tregun vendas e te huaj.Zhvillimi i te)

Tiranë -5675801 ALL

"GLOBAST " SHA

K33926005J
()

ALL

PROBAST SHA

K33914029S
()

ALL

CASINO ITALIA

L06426201B
(Administrim i agjensive për mbledhjen dhe transmetimin e të dhënave me ndihmën e sistemeve informatik dhe të telekomunikacionit,të lidhura ngushtë me prenotimet dhe kontabilizimin të lojrave me ngjar)

Vlorë ALL

77 ELEKTRONIK CASINO

L01817010O
(Shoqeria kryen veprimtarine e saj ne fushat e:Lojrave aritmetike ku perfshihet bingo,lojrave te fatit sportive qe perfshijne konkurset dhe bastet,llotarite per te cilet hidhet short dhe llotarite e çastit,l)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni