Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Shoqëri Aksionare SH.A
Rezultate gjithsej: 511

"Ujesjelles - Kanalizime" Sh.a. Divjakë

K63731401A
()

Fier -7559113 ALL

UJESJELLES KANALIZIME DURRËS Sh.a

J61819502V
(Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm i konsumatorëve dhe shitja e tij. Mirëmbajtja e sistemit/sistemeve të furnizimit me ujë të pijshëm. Prodhimi dhe/ose blerja e ujit për plotësimin e kërkesës)

Durrës -297534844 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Ujesjelles Kanalizime Korçe sh.a

J64103141O
(Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm i konsumatorëve dhe shitja e tij. Mirëmbajtja e sistemit(eve) të furnizimit të ujit të pijshëm. Prodhimi dhe /ose blerja e ujit për plotësimin e kërkesës se)

Korçë 7888782 ALL

UJESJELLES-KANALIZIME POGRADEC

J64103615J
(Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm i konsumatorëve dhe shitja e tij. Mirëmbajtja e sistemit/sistemeve të furnizimit me ujë të pijshëm. Prodhimi dhe /ose blerja e ujit për plotësimin e kërkesë)

Korçë -4669259 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Ujesjelles Kanalizime Sarandë sh.a. (ish UJESJELLESI SARANDE)

J64228814D
(Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm i konsumatorëve dhe shitja e tij. Mirëmbajtja e sistemit/sistemeve të furnizimit me ujë të pijshëm. Prodhimi dhe/ose blerja e ujit për plotësimin e kërkesës)

Sarandë 64114603 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

UJESJELLES KANALIZIME KRUJE SH.A (ish UJESJELLESI KRUJE)

J64713209J
(Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm i konsumatorëve dhe shitja e tij. Mirëmbajtja e sistemit/sistemeve të furnizimit me ujë të pijshëm, prodhimi dhe ose blerja e ujit për plotësimin e kërkesës)

Durrës 1476142 ALL

Ujesjelles Kanalizime Bulqize sh.a ( ish Ujesjelles Bulqize sh.a)

J66702422U
(Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm i konsumatorëve dhe shitja e tij. Mirëmbajtja e sistemit/sistemeve të furnizimit me ujë të pijshëm. Prodhimi dhe ose blerja e ujit për plotësimin e kërkesës)

Dibër 760226 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Ujesjelles Kanalizime Maliq (Ish "UJESJELLES FSHAT KORÇE Sh.a)

J64103106D
(Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm i konsumatorëve dhe shitja e tij.Mirëmbajtja e sistemeve të furnizimit me ujë të pijshëm. Prodhim dhe/ose blerja e ujit për plotësimin e kërkesave të konsum)

Korçë 11726736 ALL

Ujesjelles Kanalizime Kavaje sh.a (Ish Ujesjellesi Kavaje)

J62903868I
(Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm konsumatorëve dhe shitja e tij. Mirëmbajtjen e sistemit (eve) të furnizimit me ujë të pijshëm. Prodhimi dhe/ose blerja e ujit për plotësimin e kërkesës se k)

Tiranë -820688 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Ujësjellës-Kanalizime Devoll (ish Ujësjsellësi Bilisht)

J66702601K
(Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm i konsumatorëve dhe shitja e tij, mirëmbajtjen e sistemit(eve) të furnizimit me ujë të pijshëm, prodhimi dhe/ose blerja e ujit për plotësimin e kërkesës se )

Korçë 11715350 ALL

Ujesjelles Gramsh sh.a. (Ish-UJESJELLSI GRAMSH)

J66702809R
(Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm i konsumatorëve dhe shitja e tij. Mirëmbajtja e sistemeve të furnizimit me ujë të pijshëm. Prodhimi uji për plotësimin e kërkesës së konsumatorëve.)

Elbasan -3895593 ALL

Ujësjellës Kanalizime Poliçan (ish Ujesjelles Poliçan sh.a.)

J69102446I
(Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm i konsumatorëve dhe shitja e tij. Mirëmbajtja e sistemit(eve) të furnizimit me ujë të pijshëm. Prodhimi dhe/ose blerja e ujit për plotësimin e kërkesës se k)

Berat -12935252 ALL

UJESJELLES-KANALIZIME TROPOJE ( Ish UJESJELLES TROPOJE Sh.a)

J69228620W
(Shërbimi i furnizimit me ujë te pijshëm i konsumatorëve dhe shitja e tij; Mirëmbajtja e sistemit/sistemeve të furnizimit me ujë te pijshëm. Prodhimi dhe/ose blerja e ujit për plotësimin e kërkesës s)

Kukës ALL

UJESJELLES KANALIZIME KURBIN Sh.a

J77506306D
(Furnizim me ujë.)

Lezhë ALL

SH.A. UJESJELLES KANALIZIME CERRIK

L63502206Q
(Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm i konsumatorëve dhe shitja e tij. Mirëmbajtja e sistemit/sistemeve të furnizimit me ujë të pijshëm. Prodhimi dhe/ose blerja e ujit për plotësimin e kërkesës)

Elbasan ALL

Ujësjellës Kanalizime Vau Dejës

L67302001M
(Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm i konsumatorëve dhe shitja e tij, mirëmbajtja e sistemeve të furnizimit me ujë të pijshëm, prodhimi ose blerja e ujit për plotësimin e kërkesës së konsumat)

Shkodër ALL

UJESJELLES KANALIZIME ROSKOVEC

L63327402A
(Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm i konsumatorëve dhe shitje e tij. Mirëmbajtja e sistemeve të furnizimit me ujë të pijshëm. Prodhimi ose blerja e ujit për plotësimin e kërkesës se konsumato)

Fier ALL

Ujesjelles Kanalizime Belsh

L63215202R
(Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm i konsumatorëve dhe shitja e tij. Mirëmbajtja e sistemeve të furnizimit me ujë të pijshëm. Prodhimi dhe shitja e ujit për plotësimin e kërkesës se konsumato)

Elbasan ALL

UJËSJELLËS KANALIZIME SHIJAK

L62401502P
(Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm i konsumatorëve dhe shitja e tij. Mirëmbajtja e sistemit/sistemeve të furnizimit me ujë të pijshëm. Prodhimi dhe/ose blerja e ujit për plotësimin e kërkesës)

Durrës ALL

Ujësjellës Kanalizime Vora

L62017028A
(Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm i konsumatorëve dhe shitja e tij. Mirëmbajtja e sistemit/sistemeve të furnizimit me ujë të pijshëm. Prodhimi dhe/ose blerja e ujit për plotësimin e kërkesës)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni