Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Rezultate gjithsej: 25112

Marketi.al

M31705027S
(Tregtimi me shumicë dhe pakicë i një shumëllojshmërie produktesh kancelarike, elektrike, elektronike etj. Shitja e produkteve përmes web-it Marketi.al online. Poste me motora elektrike. Shpërndarja e )

Tirane ALL

AlphaCloud

M37905201J
(Krijim dhe zhvillim programesh kompjuterike.Projektim dhe implementim rrjetash kompjuterike.Instalim,konfigurim Data Center (Qendra te dhenash kompjuterike).Blerje dhe shitje me shumice dhe pakice programesh)

Kukes ALL

El Nur Company

M31705030P
(Ndermjetesim dhe lidhje te kontratave ne fushen e mineraleve dhe hidrokarbureve, brenda dhe jashte vendit.)

Tirane ALL

TechCare

M36705003F
(Të mbështesim klientët tanë gjatë ciklit jetësor të aplikacioneve të tyre nëpërmjet një kombinimi unik midis ekspertizës së thelluar të biznesit,komunikimit dhe aftësive teknologjike, duke org)

Shkoder ALL

ALMAGRA AL Sh.p.k

M31705510I
(Perpunim dhe tregtim te ushqimeve per kafshe te te gjitha llojeve. lmport-ekport, tregti me shumice dhe pakic I produkteve me origjin bimore dhe plehrave kimike, pesticideve,ne te gjitha kulturat bujqesore, )

Durres ALL

ELITE PLUS SHPK

M31705025C
(Agjensi turistike, Agjensi punësimi, Makina me qera, Sherbime konsulence marketing, Sherbime ndermjetesimi etj.)

Tirane ALL

JAD-23

M34105803I
(Dhenije e ambjenteve me qera,ofrimi i sherbimeve nepermjet shezlloneve ne plazh,bare te hapura.sherbim hotelerie i guidave turistike,dhenie te makinave,motora me qera.administrim.mirmbajtje ambjenteve te ban)

Sarande ALL

KOA OPTICS

M31705021Q
(Tregeti me pakice te produkteve te ndryshme optike dhe jo vetem. Tregetim me shumice e pakice si syze optike, syze dielli, artikuj kozmetike, konfeksione, aparatura dhe materiale ndihmese per ekzaminim mjeke)

Tirane ALL

TORAJ ( ish "T-INVEST INTERNATIONAL")

L72213028K
(Tregti me pakice dhe shumice i artikujve dhe mallrave te ndryshem. Import-eksport i artikujve dhe malirave te ndryshem ushqimore dhe jo ushqimore. Tregetimin e produkteve te duhanit dhe te gjithe produktet e)

Tirane ALL

MUNDËSI

M31708058Q
(Shitje me shumice dhe pakice te pajisjeve te vogla dhe te medha dhe pjese kembimi te pajisjeve elektronike, fshesa me korent brenda dhe jashte territorit shqiptar, import-eksport. Shitje me shumice dhe pakic)

Tirane ALL

Ergi SKELA

M31708021I
(Aktivitet në Punime të specializuara ndërtimi, skela. Import të materiale të)

Tirane ALL

ONIRIK SHPK

M31708005D
(Hoteleri, turizem.Bar Restorant, dhe sherbime mbeshtetese ne funksion te aktivitetit kryesor.Transport te mallrave dhe personave ne funksion te aktivitetit.Agjenci turistike, bileta avioni, trageti, etj.Nder)

Tirane ALL

TRITA HOSPITAL

M31708019T
(-Ofrimi, kryerja e operacioneve te ndryshme shendetesore, kryerjen e sherbimeve mjekesore spitalore jopublike duke perfshire: Laborator Klinike Biokimike, Vizita, Sherbime mjekesore, paresore, spitalore, Kar)

Tirane ALL

BROTHERS LR

M34108801H
(Operator turistik, sherbime turistike per pushuesit ne det dhe toke. Dhenia me qira e automjeteve, dhoma me qira per pushuesit. Tregti, Import dhe eksport te mallrave industriale dhe ushqimore.)

Sarande ALL

AGRO REXHO

M32908401D
(1. Kryerjen e aktivitetit të biznesit në tregtimin e produkteve bujqësore. 2. Prodhimin e produkteve bujqësore. 3. Grumbullim, magazinim, ruajtje, eksport fruta perimesh dhe importe të ndryshme. 4. Ofri)

Fier ALL

FINVEST

M31708039K
(Veprimtari në fushen e ndërtimin, ndërtime dhe konsulencë në fushën e ndërtimit për palë të treta. Ndërtime, projektim dhe rikonstruksione të godinave civile dhe industriale një dhe shume katës)

Tirane ALL

DSG Care Sale

M31708029D
(Eksport, import, tregti, dhënie me qera të automjeteve të tonazheve të ndryshme, agjensi imobiliare, blerje, shitje, dhënie me qera, ndërmjetësim për shitje dhe blerje të pasurive të paluajtshme dh)

Tirane ALL

SKINTASTIC BEAUTY

M31708024J
(Sherbime estetike, shplodhese, parukerie, qender (sallon) bukurie, SPA, trajtime estetike dhe dermatologjike, tregtim artikujsh kozmetike, suplemente ushqimore dhe artikuj te tjere qe kane lidhje me objektin)

Tirane ALL

360Deg

M31708063G
(Importimin dhe tregetimin me shumice e pakice te konstruksioneve metalike dhe pjeseve te tyre , dyerve dhe dritareve prej metalit , i produkteve te tjera prej qelqi, duke perfshire edhe mallrat teknike prej )

Tirane ALL

Logan & A.D

M32908804F
(Bar, restorant, hoteleri)

Kavaje ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni