Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Subjekti eshte person fizik
Rezultate gjithsej: 1170

ARMAND MALIQI

K33714695T
(Bar- Bufe.)

Pogradec ALL

DEMIR ELEZI

K33715793O
(Bar - bufe)

Korçë ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

VASKE GAQI

K33729014R
(Tregeti me pakice te materialeve elektrike dhe te ndricimit.)

Korçë 6452802 ALL

Ilir Gishto

K33814002O
(Tregtim te barnave veterinare,biopreparateve,veglave veterinare dhe klinike veterinare dhe ushqim per kafshe.Tregti te plehrave kimike dhe imputeve bujqesore. Organizim panairesh per kafshe dhe trajnime te ndry)

Korçe ALL

SANDI NITA

K33903017J
(Kancelari dhe tregti me pakice te materialeve te pastrimit dhe detergjenteve.)

Korçe ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

ILIRJAN POSTOLI

K33915001O
(Kancelari, artikuj te ndryshem, mjete shkollore, printera, boje per printera, aksesore kompjuteri, artikuj sportive, lodra, artikuj pikture, detergjente, materiale elektrike.)

Korçë 7215995 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

SOTIRAQ PLASARI

K33925036K
(Shitje shumice pakice pjese kembimi per automjete dhe servis makinash. Montim impiante gazi.)

Korce 1805981 ALL

ALEKO MIÇO

K33926064U
(Tregtim i makinave te zyrave dhe te pajisjeve informatike. Riparim paisje kompjuterike, tregti paisje kancelarie, krijim dhe mirembajtje faqe interneti, krijim dhe mirembajtje rrjete kompjuterike, shitje progra)

Korçe ALL

Darien Shena

K34122838O
(Gomister.)

Sarande ALL

DHIMITER FRANGO

K34122947T
(Servis automjetesh, riparime te sistemit te frenimit , hidraulike dhe elektrike. Tregti me pakice te artikujve industriale dhe pjeseve te kembimit per automjete. Import i automjeteve te tipeve te ndryshme dhe t)

Vlore ALL

Panajot Xhoxhi

K34206438F
(Transport dhe tregtim te materialeve te ndertimit,materiale elektrike, hidraulike e vegla pune. Sherbime te ndryshme hidraulike dhe elektrike.Tregtim i kompjuterave dhe kancelari .)

Lushnje 739819 ALL

Thanas Kote

K34212007F
(Stacion televiziv privat "kristal")

Korçe ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Kristina Beqirllari

K34406004D
(Tregtim artikuj industial etj.Tregti bombula gazi. Importeksport dru zjarri, lende drusore, qymyr, pellet dhe kaldaja per ngrohje.)

Korçe 1474974 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Leonard Mihallari

K34627002G
(Import dhe tregetimme shumice dhe pakice te artikujve te ndryshem industriale, materiale elektrike etj.)

Korce 1489986 ALL

RADIO TELEVIZION "ABC"

K34805001J
()

Korce ALL

KASTRIOT VORFI

K36306710V
(Kancelari dhe shërbime kompjuterike.Shitje tonerash. Tregtim montim dhe mirmbajtje kamerash sigurie, shitje te paisjeve elektronike. Tregëtim të materialeve të pastrimit etj.Transport mallrash sipas nevojav)

Dibër ALL

BASHKIM ELEZI

K36306712O
(Prodhimi i bukës dhe i brumrave të freskëta.)

Dibër ALL

ZIHNI GJURA 

K36306748O
(Tregëti mishi me pakicë, tregëti qumështi, tregëti bulmeti e prodhime të tjera shtazore.)

Dibër ALL

SELVI HASA

K36306812U
(Tregeti artikuj te ndryshem.)

Gramsh ALL

MUSTAFA TOCILA

K36306821T
(Tregti artikuj te ndryshem. Organizim eventesh etj)

Elbasan ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni