Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Subjekti eshte person fizik
Rezultate gjithsej: 416

VANGJEL GJONI

K53725821H
(Riparimi i automjeteve.)

Vlorë ALL

DENIS SHAKAJ

K54027403W
(Shtypshkronje.Montim dhe sherbim e mirembajtje te aparaturave e laboratoreve elektronik.)

Lushnje 249943 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

ILIRIAN OSMANI (ish "Ilirian Osmani")

K56321820T
(Tregtim i artikujve te ndryshem industriale, ushqimore dhe materiale ndertimi, magazinim çimento dhe materiale te tjera ndertimi me shumice e pakice.Transport mallrash per nevojat e veta per te tretet dhe me q)

Gramsh 2964129 ALL

Zenel Hoxhaj

K57527715P
(Transmetues televiziv të TV Koplikut, "Jehona e malësisë")

Shkodër ALL

VALJETA NDOJ

K58721011L
(Tregti e artikujve ushqimorë. Prodhim dhe tregtim i bukës. Kafene. Internet, shërbime të ndryshme si fotokopje etj.)

Lezhë ALL

KLODIAN BODLLI

K61417005R
(Tregtimin e artikujve te ndryshem si industriale, ushqimore, konfeksione, fruta perime, kozmetike, shkollore, elektronike, mobileri, trensport mallrash per vete dhe te trete,tregti fruta perime me mjetin e vet.)

Tirane ALL

KADRI HALDEDA

K61610003S
(Punime druri. Prodhime druri,punime druri mobileri e tapiceri, prodhime metalike te cdo lloji, dyer dritare etjTregti me shumice dhe pakice të artikujve të ndryshëm të të gjitha llojeve te aksesoreve si dh)

Tirane ALL

RIZA ÇERA

K61611004I
(Tregtim vegla pune, materiale elektrike, paisje elektronike, makineri pune te llojeve te ndryshme. Punime ne fushen e ndertimit, duralumini, elektrike, hidraulike, izoluese dhe termoizoluese. Tregtim dhe stampi)

Tirane 426412 ALL

AGIM SERANAJ

K62301005F
(Projektim, supervizion kualidimi)

Tiranë ALL

SILVANA ABAZI

K62314018J
(Supervizim, kolaudim dhe vleresuesim te pasurive te paluajtshme. Raportime financiare, kryerje bilanci, kontabel i miratuar.)

Tiranë ALL

VALENTINA FRASHËRI

K62315503U
(Ofrim rrjeti dhe sherbimit internet, Mirembajtje pajisjesh elektronike, kompiutera, printera,montim kamerash.)

Durrës ALL

LUMTURI KRASNIQI

K63006201D
(Projektim, mbikqyrje, kolaudim ne ndertim.)

Elbasan ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Klodian Kajo

K64230404G
(Germim dhe transport.)

Divjake 4534590 ALL

Spiro Koti

K64521001O
(Projektim dhe supervizion;)

Korce ALL

Lazër Gjekaj

K66531011G
(Transport karrotreci. Shitblerje makinash. Servis automjetesh. Agjenci siguracionesh. Tregtim pjese kembimi per automjete. Mbledhja, depozitimi, shkaterrimi i mjeteve ose pjeseve te tyre te dala jashte perdorim)

Shkodër ALL

ALBERT DAKARE

K67126827F
(Tregetim pjese kembimi per automjete, transport mallra per nevojat e veta.Riparim automjetesh.)

Elbasan 665957 ALL

ZENULLA MEHMETI

K67206749B
(Shërbime të projektimit, mbikëqyrjes dhe kolaudimit të punimeve.)

Dibër ALL

Gzim Likaj

K67330001N
(Supervizor, kolaudator, punime ndertimi, projektim)

Shkoder ALL

HAMET ILJAZI 

K67516029E
(Tregtim te pjeseve te nderimit te te gjitha llojeve, tregtim e vendosje te gomave, sherbime te riparimit dhe sherbime te ndryshme mekanike, per te gjitha llojet e automjeteve.)

Korçë ALL

"NIKOLL UJKAJ"

K67720506W
(Grumbullim, perpunim bime medicinale per shitje.Prodhim i vajrave vegjetale.)

Lezhë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni