Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Subjekti eshte person fizik
Rezultate gjithsej: 1790

ALMA KODRA

K32725211G
(Tregti artikuj te ndryshem. Sherbime hidraulike, elektrike, marangozi, punime gipsi, lyrje me boje, riparime universale etj. Shitje delivery. Tregtim,furnizim e shperndarje me shunice e pakice, per ente priv)

Elbasan ALL

NAXHIE PANGO

K32726407S
(Tregtimi me pakice i artikujve ushqimore e te perzier, detergjente, artikuj kozmetik etj.)

Fier ALL

ARTAN LLOZANA

K32731239W
(Veprimtari private per tregtimin e paisjeve elektronike, kancelari te ndryshme si dhe mesimdhenien e kompjuterit. Shitje dhe servis, kancelari, fotokopje, printera, kompjutera, aksesore dhe pajisje elektronike,)

Elbasan 820029 ALL

ALTIN KARARI

K32731459C
(Tregtim pjese nderrimi makinash. Riparim automjetesh, saldime, lyerje me boje i Automjeteve.)

Patos ALL

Alfred Braho

K32801212M
(Pjese kembimi dhe servis automjetesh (a. Riparim dhe mirembajtje e pjeseve mekanike dhe te motorrit. dh. Mbledhje, depozitim, shkaterrimin i mjeteve rrugore ose i pjeseve te tyre te dala jashte perdorimit ap)

Elbasan ALL

LEONARD PRIFTI

K32802216D
()

Elbasan ALL

ARBEN ALLIAJ

K32802421F
(Fotostudio, printime, stampime, video, materiale printimi, pajisje printimi. Servis per pajisjet e printimit. Studiografike. Shtepi Botuese. Organizim eventesh, ndriçim, foni, ndertim faqesh interneti, prod)

Fier ALL

ADEM BORIÇI

K32803221V
(Televizion kabllor)

Elbasan ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

KLARIDA SEMANJAKU

K32810428J
(Prodhimi, magazinim dhe perpunim i produkteve bujqesore, blektorale, industriale, tregtimi i tyre brenda dhe jashte vendit.Importimi dhe eksportimi i tyre dhe te tjera si lenda e pare per to. Makineri e paisje )

Fier 5343037 ALL

EDUART FEKA

K32830403J
()

Fier ALL

BEHAR LAMAJ

K32907408G
(Tregtimi me pakice i artikujve te ndryshem ushqimore, kozmetike, industrial, hidraulik, detergjent dhe kancelari. Riparime dhe dhe sherbime te ndryshme hidraulike dhe elektrike etj.)

Fier ALL

MYRTEZA HIMI

K32923056M
(Restorant. Sherbim katering)

Berat ALL

Eduart Azizolli

K32923143K
(Perseritje e sinjaleve Radio-Televizive me kabell .Sherbime interneti.)

Berat 449008 ALL

ARBEN ÇEPELE

K32926414H
(Bar kafe, restorant. Tregtimi me pakice i mallrave ushqimore.)

Roskovec ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

FIQIRI HOXHA

K33019826R
(Servis, shkaterim dhe tregtim te automjeteve te perdorura dhe pjeseve te tyre. Transport rrugor nderkombetar mallrash per te trete e me qira. Transport rrugor brenda vendit mallrash per te trete e me qira. Tran)

Kavajë 3190539 ALL

BARDHYL TOSKU

K33019864G
(Televizion kabllor (ASPARAG),sherbime me kabell,fiber optike,sherbim transmetimi IPTV.Sherbim interneti per abonente, jo per ente publike.)

Rrogozhine ALL

Arben Skuqi

K33019877O
(Televizion kabllor.)

Kavaje ALL

Zeqo Norra

K33111638O
(Tregeti pjese kembimi .Servis Automjetesh (Makinash).Shitje automjetesh. Blerje automjetesh nga importi. Dhenie automjetesh me qera. Mbledhje, depozitim, shkaterrim I mjeteve rrugore ose I pjeseve te tyre te da)

Gjirokaster ALL

SEJAT BIHUCI

K33111662K
(Transport udhëtarësh, mallrash për të tretë e me qera. Bar-kafe, lavazho. Organizime ture guidash turistike. Servis automjetesh. Sherbime funerale.)

Gjirokastër ALL

Kreshnik Seferi

K33111665L
(Ne fushen e transportit te udhetareve.)

Gjirokaster ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni