Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Subjekti eshte person fizik
Rezultate gjithsej: 1177

Lenije Zani

K36306832L
(Tregti te artikujve te ndryshem ushqimore, mishit dhe bulmetit dhe fruta-perimeve. Pastrim ambiente, zyra shteterore, private, spitalore, godina administrative-publike etj. Dizinfektim, dezinfektim, dizinsektim)

Elbasan 410828 ALL

PIRRO VERUSHI

K36306852C
(Botues dhe kancelari)

Elbasan ALL

SEBIE LUSHA

K36306929U
(Shitje me pakicë të artikujve të ndryshëm.)

Kukës ALL

KRESHNIK BARDHOSHI

K36306934K
(Tregtimi i pjeseve te kembimit te mjeteve rrugore me motor ose te rimorkiove.Riparimi dhe mirembajtja e pjeseve mekanike dhe te motorit ,te mjeteve rrugore me motot dhe rimorkiove.Riparimi dhe mirembajtja e kar)

Has ALL

JORGO KONOMI

K36308504V
(Riparime të automjeteve, punime xhenerike, shitje pjesë këmbimi, vajrave dhe gomave të ndryshme.)

Vlorë ALL

KOSTAQ KALANDERI

K36308527N
(Tregti me pakicë e artikujve elektrike dhe hidraulike)

Sarandë ALL

SAJMIR NASUFI

K36308755H
(R.T.V.Sistem Kabllor.)

Diber ALL

FATOS ELEZI

K36308777O
(Shitje me pakicë për artikuj ndërtimi dhe të ngjashme. Tregëtim të pajisjeve hidrosanitare,bojrave,kolles dhe finos,motorsharave dhe pjeseve te tyre,veglave dhe makinerive bujqesore.)

Diber ALL

AGIM MADHI

K36308887E
(Shfrytëzim dhe shitje te lendes drusore, tregetim te mallrave ushqimore dhe industriale. Magazinim malli.)

Gramsh ALL

EMANUEL HOXHA

K36308896D
(Lavazh.)

Gramsh ALL

Anifete Muça

K36309406N
(Tregti me pakice e shumice, detergjent, materiale pastrimi si kova, fshesa e tjera, hidrosanitare me shumice dhe pakice.)

Bulqize ALL

Ton Kala (Ish NIKO ZIU)

K36309813U
(Transport rrugor mallrash brenda vendit e nderkombetar per te trete e me qera. Prodhim buke, tregti me pakice te artikujve ushqimore. Prodhim , perpunim, amballazhim, etiketim, shperndarje e ushqimeve per njere)

Gramsh -533520 ALL

FESTIM SHULKU

K36310766J
(Tregti me pakicë pajisje elektrike, hidraulike e të ngjashme. Tregti materiale të imta ndërtimi. Punime dhe shërbime të ndryshme.)

Dibër ALL

Tomor Çemalli

K36310782O
(Tregti me pakicë dhe shumicë e artikujve të ndryshëm, indrustrial, ushqimore, bylmet, fruta e perime, detergjentë, materjale pastrimi e desefiktimi, kancelari, tonera, kompjutera, printera e fotokopje, let)

Dibër ALL

LAVDRIM KOÇI

K36313753Q
(Tregti pakicë, shtypshkrime, kancelari e pajisje elektronike. Tregtimi i artikujve të ndryshëm industrialë për përdorim të gjerë. Tregtim detergjentesh, materialesh pastrimi dhe i çdo produkti të ngja)

Dibër ALL

Shehat Elezi

K36313783O
(Tregti me pakicë për artikuj të përzier (Miell, Hime).Tregti me pakicë profile çeliku, çimento, rrjeta teli, hekur betoni, materiale dhe aksesorë ndërtimi e të ngjashëm.Import mallrash ushqimore dhe )

Dibër ALL

DEFRIM KOCI

K36315705H
(Radio Televizive, lokale, bar-kafe.)

Diber ALL

Ajet Çemalli

K36315706P
(Tregti me pakice dhe shumice e materialeve hidraulike, elektrike, hidrosanitare, termosanitare, material ndertimi, pllaka dhe artikuj te ndryshem. Bojra te ndryshme dhe sherbim lyerje dhe dekore te te gjitha ll)

Dibër ALL

AJET BRAHO

K36315740S
(Projektim, mbikqyrje, kolaudim.Tregëtim me pakicë artikujsh të ndryshëm.)

Diber ALL

HAJRI HOXHA

K36315771B
(Televizion kabllor)

Diber ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni