Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Subjekti eshte person fizik
Rezultate gjithsej: 828

Kastriot Zotaj

K37506850R
()

Fier 854538 ALL

Klarida Sejati

K37507017C
(Tregetim te bulmetit, reçelit, biskotave etj.)

Kolonje 170709 ALL

LUIGJ NARKAJ

K37507735T
(Shërbime servisi automjete. Tregtim vegla auto.)

Shkodër ALL

JANI TANUSHI

K37508601L
(Artikuj të ndryshëm industrialë, hidrosanitare, hidraulike, elektrike, bojra.)

Elbasan ALL

JONUZ HYSA

K37508610K
(Tregti artikuj te ndryshem elektrike, dhe riparim.)

Librazhd ALL

SKENDER BELBA

K37508684W
(Transport udhetaresh.)

Librazhd ALL

Ilir Dedolli

K37508925G
(Tregti me pakicë artikuj elektrike, hidraulike dhe elektroshtëpiake.)

Klos ALL

VLADIMIR KROSI

K37508957U
(Tregti me shumice e pakice konfeksione (artikuj te ndryshem))

Diber ALL

ENGJELLUSHE HYSA

K37508978T
(Tregtim me pakice te artikujve te ndryshem kancelarie, konfeksione, tregtim te kompjuterave, fotokopjeve, printerave, bojrave si dhe sherbimet e tyre. Punime ndertimi, rikonstruksione, ujesjellesa, kanalizime, )

Diber ALL

ROZETA HAMZAJ 

K37509034C
(Tregtim te artikujve te ndryshem,industriale,ushqimore,blektorale,bujqesore,frutaperime,ushqime sociale,si dhe kryerjen e sherbimeve te ndryshme si merimetime ndertimi e elektrifikimi.)

Korçë ALL

Abas Dajko

K37509184U
(Piktor dekorator. Shërbimi i dekorit në mjedise urbane.)

Berat ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

NAZMI DIDA

K37509245G
(Tregtim artikuj ndertimi.Shitje me pakice e shumice te artikujve hidrosanitare ,elektrike dhe mobileri.Transport mallrash.Punime ndertimi,kancelari.Sherbime pastrimi. Lavanteri. Prodhim, tregtim,montim,eksport )

Kukës 1332483 ALL

Bardhyl Sopaj

K37509280R
(Tregtim dhe Transportim mallrash te ndryshme.)

Kukes ALL

LEFTERI RIRA

K37509643O
(Tregtimin e artikujve te ndryshem industriale dhe ene guzhine. Detergjente, kozmetike. Punime ndertimesh, rikonstruksion i godinave, fasadave, te gjitha llojeve, patinime dhe lyerje. Tregtim dhe montim kaldajas)

Perrenjas ALL

NATASHA MYRTAJ

K37509823M
(Projektuese,mbikqyrese punimesh,kolaudatore punimesh per objekte ndertimi industriale, civile, ujesjellsa, gazsjellsa, vajsjellsa, rruge, ura, shpim puse uji, etj. Tregtim materiale ndertimi. Vleresuese pasuris)

Fier ALL

ALEKSANDËR META

K37509933C
(Tregtim artikujsh te ndryshem industriale-ndertimi. Kancelari. Lyerje, meremetime, punime te ndertimit. Tregtim te veshjeve. Riparim dhe tregtim te pajisjeve per zyra)

Diber ALL

IMERR MILKURTI

K37721967G
(Pike servisi,shitje pjese kembimi,shitje gazi,tregti,importexport,shitje mallrash te ndryshem,Bar-Bufe.Gomisteri. Grumbullim, perpunim e tregtim te bulmetit ( qumesht, kos, djath e gjithe nenproduktet e tyre).I)

Diber ALL

KASTRIOT BASHA

K37810313M
(Sherbim, mbledhje depozitim ose shkaterrimin e mjeteve rrugore, Import te pjeseve te kembimit.Parkegj, lavazh, Kontrolle Teknike te Automjeteve.Ndryshim Konstruktiv, Autoshkolle.)

Kurbin ALL

GEZIM XHERRI ( ish Gëzim Xherri)

K37811642C
(AUTOSERVIS,SERVI EKSPRES E GRUMBULLIM TE MAKINAVE TE VJETRA.)

Perrenjas ALL

BAFTJAR HAXHIA 

K38706511K
(Tregti e pergjithshme.Artikuj Shkollore,Materiale ndertimi, Riparime te ndryshme.Izolime, Meremetime.)

Tepelene ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni