Skip to content

SCAN (ish "MEDIASAT")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-10-25 11:29:50
JSON

NIPT: K12312001A
Administrator: Dorina Sela
Objekti i Veprimtarisë: Veprimtari radiotelevizive dhe pergjithesisht çdo operacion financiar tregetar, industrial me pasuri te paluajtshme ose te luajtshme qe mund te lidhet drejtepersedrejti ose terthorazi me ushtrimin e veprimtarise radiotelevizive.
Emërtime të tjera Tregtare: SCAN
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 08/05/2000
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 328 732 483,00
Numri i pjesëve: 3 287 325
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Anëtarë Bordi: Ervin Kajno; Artan Hoxha; Agim Fjolla
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rr "Aleksander Moisiu", Ish Kinostudio, godina e Kinofilmit

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik I Regjistrit Tregtar date 04.08.2022
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Akt Ekspertimi per Zmadhim Kapitali date 15.07.2000
Kontrate Shitje Aksionesh date 04.04.2006
Kontrate Shitje Aksionesh date 04.04.2006
Vendim i Asamblese se Aksionereve, Zmadhim Kapitali date 18.12.2008
Kontrate Shitblerje Aksionesh date 24.02.2012
Vendim i Asamblese se Aksionereve, date 21.03.2012
Vendim i Asamblese se Aksionereve, date 25.03.2013
Kontrate Shitblerje Aksionesh date 16.09.2013
Vendim i Asamblese se Aksionereve, date 22.12.2016
Kontrate Shitblerje Aksionesh date 17.07.2017
Vendim i Asamblese se Aksionereve, Zmadhim Kapitali date 13.08.2019
Kontrate Shitblerje Aksionesh date 10.02.2020
Kontrate Shitblerje Aksionesh date 29.10.2021
Vendim i Asamblese se Aksionereve, Zmadhim Kapitali date 04.01.2022
Akt Shitje/Trans. i Aksioneve date 09.03.2022
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 20.04.2023
Vendim i Asamblesë së Përgjithshme, Zvogëlim Kapitali datë 26.09.2022
Vendim i Asamblesë së Përgjithshme, Zmadhim Kapitali datë 19.12.2022
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 20.04.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 21.08.2023
Kontratë Shitblerje Aksionesh datë 29.05.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 21.08.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 25.10.2023
Kontratë Shitblerje Aksionesh datë 09.10.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyrat Financiare 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet Shpjeguese te PF 2019
Pasqyrat Financiare 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: -113 969 433,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -251 587 225,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 549 699,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 620 801,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 2 444 602,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -28 954 477,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 1 259 491,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 2 541 714,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 697 419,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:106 662 878,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:127 894 225,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:136 454 793,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:134 205 722,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:148 831 396,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:116 800 319,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:123 266 654,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:97 648 850,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 93 860 360,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Baja / P. Nikolli