Skip to content

SCAN (ish "MEDIASAT")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-08-21 10:10:42
JSON

NIPT: K12312001A
Administrator: Dorina Sela
Objekti i Veprimtarisë: Veprimtari radiotelevizive dhe pergjithesisht çdo operacion financiar tregetar, industrial me pasuri te paluajtshme ose te luajtshme qe mund te lidhet drejtepersedrejti ose terthorazi me ushtrimin e veprimtarise radiotelevizive.
Emërtime të tjera Tregtare: SCAN
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 08/05/2000
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 328 732 483,00
Numri i pjesëve: 3 287 325
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: “Balfin - Balkan Finance Investment Group”, shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, e themeluar me datë 11/09/2007, me NIPT K72223031K, me seli qendrore ne Tirane, Njesia bashkiake nr.2, Rruga Papa Gjon Pali II, Ndertesa Nr.12, Kati 11, Zyra nr.1206, Kodi Postar 1010, dhe me administrator Edlira Muka. Ortak i Vetëm i shoqërisë është Samir Mane. (Sipas të dhënave të QKB deri me datë 21.08.2023)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, depozituar në QKB date 11.07.2022, terhequr date 21.08.2023, Pronar perfitues te subjektit “SCAN”, zoterues te 25% te kapitalit e me teper eshte:

Samir Mane, shtetas shqiptar, i datelindjes 1967, pronar perfitues prej 70% te kapitalit, pasi zotëron 100% të kapitali të shoqërisë “Balfin - Balkan Finance Investment Group”, e cila zotëron 70% të kapitalit të “SCAN”. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 18.03.2022.

Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Anëtarë Bordi: Ervin Kajno; Artan Hoxha; Agim Fjolla
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rr "Aleksander Moisiu", Ish Kinostudio, godina e Kinofilmit

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik I Regjistrit Tregtar date 04.08.2022
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Akt Ekspertimi per Zmadhim Kapitali date 15.07.2000
Kontrate Shitje Aksionesh date 04.04.2006
Kontrate Shitje Aksionesh date 04.04.2006
Vendim i Asamblese se Aksionereve, Zmadhim Kapitali date 18.12.2008
Kontrate Shitblerje Aksionesh date 24.02.2012
Vendim i Asamblese se Aksionereve, date 21.03.2012
Vendim i Asamblese se Aksionereve, date 25.03.2013
Kontrate Shitblerje Aksionesh date 16.09.2013
Vendim i Asamblese se Aksionereve, date 22.12.2016
Kontrate Shitblerje Aksionesh date 17.07.2017
Vendim i Asamblese se Aksionereve, Zmadhim Kapitali date 13.08.2019
Kontrate Shitblerje Aksionesh date 10.02.2020
Kontrate Shitblerje Aksionesh date 29.10.2021
Vendim i Asamblese se Aksionereve, Zmadhim Kapitali date 04.01.2022
Akt Shitje/Trans. i Aksioneve date 09.03.2022
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 20.04.2023
Vendim i Asamblesë së Përgjithshme, Zvogëlim Kapitali datë 26.09.2022
Vendim i Asamblesë së Përgjithshme, Zmadhim Kapitali datë 19.12.2022
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 20.04.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 21.08.2023
Kontratë Shitblerje Aksionesh datë 29.05.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 21.08.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyrat Financiare 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet Shpjeguese te PF 2019
Pasqyrat Financiare 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: -113 969 433,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -251 587 225,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 549 699,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 620 801,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 2 444 602,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -28 954 477,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 1 259 491,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 2 541 714,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 697 419,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:106 662 878,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:127 894 225,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:136 454 793,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:134 205 722,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:148 831 396,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:116 800 319,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:123 266 654,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:97 648 850,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 93 860 360,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Baja / P. Nikolli