Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Person Fizik
Rezultate gjithsej: 917

DHIMITRAQ GJINI

L31602012V
(Tregti me pakice perde, korniza, grila)

Tirane ALL

Luan Karuli

L41410511J
(Shites ambulant me makineri automatike. Magazinim te produkteve ushqimore)

Durres ALL

KADRI HALDEDA

K61610003S
(Punime druri. Prodhime druri,punime druri mobileri e tapiceri, prodhime metalike te cdo lloji, dyer dritare etjTregti me shumice dhe pakice të artikujve të ndryshëm të të gjitha llojeve te aksesoreve si dh)

Tirane ALL

ENGJELLUSHE HYSA

K37508978T
(Tregtim me pakice te artikujve te ndryshem kancelarie, konfeksione, tregtim te kompjuterave, fotokopjeve, printerave, bojrave si dhe sherbimet e tyre. Punime ndertimi, rikonstruksione, ujesjellesa, kanalizime, )

Diber ALL

Fiqiri Hysa

K52829201B
(Tregti impute buqesore. Kryerje e sherbimit te DDD-ve ne ambjente humane dhe shendet publik. Pastrim dhe dezifektimin me klorinim te depozitave dhe linjave te furnizimit me uje te pijshem.)

Elbasan ALL

Armand Hasko

L31404018E
(Ekspert Kontabel i regjistruar)

Tirane ALL

Hashim Dedolli

L17505901N
(Gomisteri. Transport mallrash per nevoja vetjake dhe per te trete.Tregti me pakice te vajrave, filtrave, gomave dhe aksesoreve per automjete.)

Diber ALL

Angjelin Hasaj

K87629701P
(Tregti me pakice dhe shumice e artikujve te ndryshem, tregti me pakice e artikujve te ndertimit. Tregtim i mallrave anticovid si maska, doreza, dizinfektante etj. Tregtim materiale pastrimi dhe dizinfektimi. Tr)

Shkoder 449145 ALL

Kadri Buçpapaj

L89226601K
(Mobileri, prodhim, montim dhe tregtim. Punime ne ndertesa administrative dhe private. Tregtim artikuj te ndryshem. Shitje te materialeve te ndertimit dhe te mirmbajtjes te ndertesave. Arredim zyrash dhe ndertes)

Tropoje ALL

Paqsor Elezi

L88106901P
(Prerje dru zjarri.)

Mat ALL

Dervish Myftaraj

L74815005E
(Prodhim dhe tregtim fidanesh, fara, artikuj te tjere bujqesore dhe postera bujqesore. Dezinfektim, deratizim, deinsektim dhe sherbime te tjera ne bujqesi, pyje dhe kullota. Tregtim me pakice te pesticideve. Eks)

Korce ALL

Shkëlqim Fetahu

L93013402Q
(Tregtimi i materialeve elektrike me shumice e pakice importeksport, materiale ndertimi, punime elektrike, punime ndertimi, dekorime, kancelari, inagurime eventesh.,Tregetim e detergjenteve,paisje zyre,,Servis d)

Patos ALL

Aneta Gudi

L13825807S
(Tregti me shumice dhe pakice e materjaleve te ndertimit,elektrike,hidraulike. Punime mermeri , punime hidraulike. Riparime pompa uji, punime ndertimi, punime elektrike, punime speciale per ujesjellesa dhe siste)

Vlorë ALL

Ton Kala (Ish NIKO ZIU)

K36309813U
(Transport rrugor mallrash brenda vendit e nderkombetar per te trete e me qera. Prodhim buke, tregti me pakice te artikujve ushqimore. Prodhim , perpunim, amballazhim, etiketim, shperndarje e ushqimeve per njere)

Gramsh -533520 ALL

Vasil Belishta

L74605006C
(Shpime puse uji , tregti me shumice dhe pakice te artikujve industriale dhe ndertime ujesjellesh kanalizime, blerje dhe shitje pompash uji.)

Korce ALL

Pellumb Gjeçaj

K86322002E
(Tregtim i artikujve te ndryshem.)

Vau i Dejes 543557 ALL

Armir Elezaj

L47513201O
(Sherbime funeralesh. Bar-Kafe.Sherbim i mirembajtjes se varrezave.)

Kukes ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni