Skip to content

Arch Investor
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-07-07 13:50:27
JSON

NIPT: K91404015I
Administrator: Niko Leka
Objekti i Veprimtarisë: Pjesemarrja, ndjekja, kontrolli i pjesemarrjeve ne pronesine e shoqerive te tjera, ku gezon te drejten e pronesise.Çdo veprimtari tjeter e lejuar me ligj, qe ka lidhje direkte ose indirekte me objektin social si edhe me objekt te ngjashme apo te lidhura me te.
Emërtime të tjera Tregtare: Arch Investor
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 26/01/2009
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: I. “A S L- Construction 2”, shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, e themeluar me datë 09/05/2014, me NIPT L41712005A me seli qendrore ne Tirane, Njesia Bashkiake Nr.5, Rruga Ismail Qemali, Pallati Nr.32/1, Shk.Nr.1, Kati II. dhe administrator Sonila Stërmasi. Arch Investor zotëron 100% të kuotave. (Sipas të dhënave të QKB deri me datë 08.04.2023)

II. “Automobile Touring Club Albania”, shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, e themeluar me datë 24/09/2009, me NIPT K92202034A, me seli qendrore ne Tirane, Kashar MEZEZ Rruga Pavaresia, Godina nr. 115, kati 3, kodi postar 1050, Mëzez, Kashar, Tiranë dhe administrator Eridon Lameborshi. Arch Investor zotëron 56% të kuotave. (Sipas të dhënave të QKB deri me datë 08.04.2023)

III. “DIGIT-ALB”, shoqëri aksionere e se drejtës shqiptare, e themeluar me datë 24/03/2004, me NIPT K41719004D, me seli qendrore ne Tirane, Kashar Kashar Rruga Pavarësia, nr 39 dhe administrator Eglinor Ramaj. Arch Investor zotëron 3.2% të kuotave. (Sipas të dhënave të QKB deri me datë 08.04.2023)

IV. “E - BUSINESS SOLUTIONS”, shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, e themeluar me datë 16/05/2016, me NIPT L61720027D, me seli qendrore ne Tirane, Njesia bashkiake nr 5, rruga Ismail Qemali, godina nr 32, kati 3 dhe administrator Ana Murati. Arch Investor zotëron 100% të kuotave. (Sipas të dhënave të QKB deri me datë 08.04.2023)

V. “Expo City”, shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, e themeluar me datë 27/02/2015, me NIPT L51504021G, me seli qendrore ne Tirane, Vore Autostrada Tirane-Durres, Km.8, brenda godines Autocity, Nr.2, Kati perdhe dhe administrator Aulona Hoxha. Arch Investor zotëron 75.21% të kuotave. (Sipas të dhënave të QKB deri me datë 08.04.2023)

VI. “S-SYSTEMS”, shoqëri me aksionere e se drejtës shqiptare, e themeluar me datë 21/03/2007, me NIPT K81317008R, me seli qendrore ne Tirane, Rruga “Ibrahim Rugova”, Ndërtesa 70, Hyrja 5, Apartamenti 24, Njësia Administrative Nr. 5, Kodi Postar 1019 dhe administrator Holta Orgocka. Arch Investor zotëron 49% të kuotave. (Sipas të dhënave të QKB deri me datë 08.04.2023)

VII. “UNITED TRANSPORT (UNI TRANS)”, shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, e themeluar me datë 04/02/2005, me NIPT K51524005I, me seli qendrore ne Tirane, Vore Rruga Industriale Dytesore Vore, Ndertese me Nr Pasurie 132/14/3, Zona Kadastrale 2183, Koder Vore dhe administrator Gent Joca. Arch Investor zotëron 60% të kuotave. (Sipas të dhënave të QKB deri me datë 08.04.2023)

Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 05/12/2012, me ane te Vendimit date 22.11.2012 te asamblese se ortakeve, ku eshte vendosur shperndarje dividenti, nga zeri Fond per Investime i shoqerise "ARCH INVESTOR" sh.p.k shumen prej 2.800.000 Lek.

II. Me date 24/01/2013, me ane te Vendimit te asamblese se ortakeve, date 26.12.2012, per deklarimin si shprendarje dividenti nga zeri “fond per investime”, ne Shumen 2.500.000 Leke.

III. Me date 18/12/2014, me ane te Vendimit te asamblese se ortakeve, date 18.12.2014 ku eshte vendosur: Shperndarja e dividentit nga zeri fond per investime te shoqerise.

Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Ismail Qemali, Nr.32/1, kati 3, 1019

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 13.09.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Kontrate Shitje Kuotash date 23.12.2010
Vendim i Asamblese se Ortakeve, Shperndarje Dividenti date 22.11.2012
Vendim i Asamblese se Ortakeve, Shperndarje Dividenti date 26.12.2012
Vendim i Asamblese se Ortakeve, Shperndarje Dividenti date 18.12.2014
Kontrate Shitje Kuotash date 21.10.2016
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 08.04.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 07.07.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 5 986 495,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 4 779 723,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 9 808 912,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 17 490 968,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 22 737 759,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 23 832 231,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 41 307 019,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 15 529 834,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 41 064 140,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 27 733 002,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 55 284 220,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 26 410 498,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -1 181 490,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: -1 107 024,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:6 828 112,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:7 195 434,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:12 864 016,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:20 816 073,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:27 893 800,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:28 165 400,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:44 632 650,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:17 688 894,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 42 250 648,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 28 039 413,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 55 501 500,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 27 497 000,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Baja / P. Nikolli