Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Shoqëri Aksionare SH.A
Rezultate gjithsej: 679

ONUFRI TV (ish "ONUFRI TV 1")

K32515109B
(Prodhime,trasmetim dhe ritrasmetim te programeve me karakter informativ,edukativ,,kulturor,artistik,argetues e reklamues.)

Berat ALL

DIGITAL CABLE NET WORK

K42117017I
()

Tiranë ALL

SIRIUS LOUNGE BAR

M22001506J
(Bar - Lounge - Kafe)

Durrës ALL

NM Company-Distribution

M22001010H
(Dhenia me qera e automjeteve ,apartamenteve me qera ditore.)

Tiranë ALL

REAL SOLAR

M22003028T
(Prodhimi energjise elektrike duke shfrytezuar burimet e energjise te cilat gjenden ne natyre dhe jane te rinovueshme, si ajo hidrike, diellore, e eres, gjeotermale, e biomases ose biogazit si dhe energjia ng)

Tiranë ALL

Fast Food International

M22008024M
(a) Sherbime restoranti, linje retorantesh, linje sherbimi ushqimi te shpejte. Sherbim Hotelerie, Kafe -Bar, Supermarkete, Minimarkete, Tregtim me shumice te produkteve ushqimore, industriale. Te operoje ne f)

Tiranë ALL

EDAN

M24410402J
(Import-Eksport, transport, tregtim me shumice i gazit natyror, gazit te lengshem, i nenprodukteve te perpunuara te naftes si, benzine avionash, gazoil, vajguri ndricues, vajguri avionash aromatike, solvent, )

Lushnje ALL

SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME POGRADEC

M24416601U
(Sherbimi i fumizimit me uje te pijshem i konsumatoreve dhe shitja e tij. Mirembajtja e sistemit/sistemeve te furnizimit me uje te pijshem. Prodhimi dhe/ose blerja e ujit per plotesimin e kerkeses se konsumat)

Pogradec ALL

NATIONAL

L81323029B
(Objekti i Shoqerise eshte ushtrimi i veprimtarise se lojrave te fatit dhe perkatesisht "Bingo Televizive", "Baste Sportive dhe "Baste per Garat ne Piste", ne perputhje me legjislacionin shqiptar per ushtrimi)

Tiranë ALL

"SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME DURRES SH.A"

M22031502M
(a) Sherbimi i fumizimit me uje te pijshern i konsumatoreve dhe shitja e tij; b) Mirermbajtja e sistemit/sistemeve te fumizimit me uje te pijshern; c) Prodhimi dhe/ose blerja e ujit per plotesimin e kerkeses )

Durrës ALL

Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Korçë

M24431001N
(a) Sherbimi i furnizimit me uje te pijshern i konsurnatoreve dhe shitja e tij; b) Mirembajtja e sistemit/ sistemeve te furnizimit me uje te pijshern; c) Prodhimi dhe/ose blerja e ujit per plotesimin e kerkeses )

Korce ALL

SUNTRUST BROKER

L81421004J
(Prezantimin, propozimnin, aktivitete te tjera pergatitore, te cilat kane per qellim negocimin me shoqerite e sigurimit ne emer dhe per llogari te konsumatorit per t'i mundesuar ketij te fundit nenshkrimin e )

Tiranë ALL

MIRAZH-ÇAJUPI

L81422034M
(Shtypshkrime tipografike, botime arsimore, artistike shkencore e te tjera, postera, flet palosje, shtepi botuese, shtypshkrime te ndryshme dhe tregetimin e tyre me shumice dhe pakice, import eksport dhe treg)

Tiranë ALL

KALE RESTORASYON TURIZM INSAAT KIMYA NAKLIYE SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI

L81422032T
(Zbatimi i kontratave te puneve te marra dhe qe do te merren persiper nga ana e firmes tone ne Republikes se Shqiperise. Qellimi i hapjes se deges do te jete perfaqesimi i firmes sone ne Republiken e Shqiperi)

Tiranë ALL

S-TRADING GROUP

M22102046P
(Tregtimi me shumice i karburanteve te ndryshme, naftes, dhe nenprodukteve te saj si dhe vajrave lubrifikante, te gazit te lengshem per ngrohje dhe pajisjeve te lidhura me to etj. Blerja, importimi, shitja e )

Tiranë ALL

QENDRA E LLOTARIVE

J61821056W
()

Tiranë ALL

FILIALI I TELEKOMIT V

J66903230K
()

Vlorë ALL

DURAHU GAZ

K11624504G
()

Durrës ALL

ATLANTIK

K17015201F
()

Vlorë ALL

PROJEKTI I TRANSPORTIT

K72006003G
()

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni