Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Status: aktiv
Rezultate gjithsej: 17767

HANNA INSTRUMENTS ALBANIA

M11621034H
(Tregeti / instalim dhe prodhim i instrumenteve per laboratore reagent dhe prodhime kimike;Tregeti / instalim dhe prodhim i instrumenteve e veglave te punes per agrikulture, peshkim, blegtori, prodhirne ushqirno)

Tirane ALL

Klint 2021

M16621204I
(Punime ne fushen e ndertimit. Zhvillimi dhe kryerja e aktivitetit të shërbimeve të ndryshme, hotelerisë, restoranteve, aktivitet turistik, transportues, menaxhimit, konsulencës dhe studimeve të të gjitha)

Vlore ALL

ALBES INVEST

M17821501K
(Tregeti me shumice dhe pakice te produkteve ushqimore dhe industriale, kozmetike etj. Ndertim, Investim, Ndertimi I objekteve Civile dhe industrial.prodhim dhe tregeti te materialeve te ndertimit, veprimtari ne)

Shengjin ALL

VIP HOME FURNITURE

M11621035P
(Tregtim me pakice dhe shumice te mobiljeve, dizenjim dhe arredim te ambjenteve te brendshme te te gjitha llojeve, tregtimin e produkteve elektroshtepiake dhe aksesoreve dekorativ)

Tirane ALL

KRISS AUTO

M16622201M
(Import dhe tregtim me pakice te automjeteve dhe motomjeteve te perdorura. Lavazho.)

Vlore ALL

E.R.A KONSTRUKSION

M11622003G
(Karpenteri, skeleri, suvatim e pllake dhe murature.Ne fushen e ndertimit dhe shitjes se banesave te qytetareve, objekte industriale, social-kulturore, bujqesore, turistike, hoteleri, ujesjellesa, punime restaur)

Tirane ALL

SOLAR MINING SERVICES ALBANIA

M11622006H
(Të merret me import, eksport, prodhim dhe tregtim të të gjitha llojeve të eksplozivëve, për përdorim civil, sisteme ndezjeje, detonatorë dhe dinamitë dhe të gjitha llojet e mjeteve dhe makinerive që )

Tirane ALL

KUTIA DISTRIBUTION

M11622018H
(Shitje me shumice te produkteve te tesktilit ( bluza, kapele dhe te ngjashme ). Import –Export dhe shitje me shumice te produkteve te tesktilit ( bluza, kapele dhe te ngjashme).)

Tirane ALL

AB Consulting

M12822801A
(Call - center)

Kavaje ALL

Business Consulting Tirana

M11622020T
(Konsulence per shoqerite dhe sipermarrjet, konsulence per manaxhimin administrativ dhe planifikim te shoqerive. Koordinimin teknik-financiar dhe administrativ te shoqerive, entiteteve, sipermarrjeve, konsorsium)

Tirane ALL

KALINJOT AUTOCHTONOUS OLIVE

M16622203F
(Perpunimi i ullirit dhe prodhimi i vajit te ullirit. EksportImport dhe tregtimi i ullinjve dhe i vajit te ullirit. Kultivimi i ullirit, i bimeve dhe kulturave te ndryshme bujqesore AgroFerme dhe Agro-Turizem)

Vlore ALL

Montenapoleone Group 2021

M16622204N
(Tregeti me shumice e pakice e veshjeve dhe konfeksioneve te ndryshme.Hapje e bareve, restoranteve, dyqaneve tregetar te specializuar ose jo, zyrave per shitjen e sherbimeve te ndryshme. Import-eksport mallrash,)

Vlore ALL

TEKNOPARTS

M12822802I
(Komercializimi I makinerive, (makinerite per punim toke, pajisjet ngritese, motoret dhe grupet e motorizuara per secilen aplikim, makinerite e ndertimit ne pergjithesi, makinat bujqesore dhe kamionet) pajisjet,)

Tirane ALL

STEFA - SHPK

K24022001A
()

ALL

Bledar Lilo

L52727405K
(Specialist per betonin, formimin e armaturave, suvatimeve, murature)

Fier ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

PIK (ish PIK Creative)

L12316016A
(Ofrimi i sherbimeve grafike, dizenjim, editori, dizenjim faqe web, grafike multimediale, fushata promocionale prodhimesh, fushata sociale, packaging, reklama, ilustrime, broshura, katalogje elektronike dhe akti)

Tirane 1217043 ALL

BT International Engineering Services Limited & Arun Construction Joint Stock Company

K42115802W
(Eksport— importi i karburanteve dhe nenprodukteve te tyre, hidrokarbureve ne pergjithesi; Perpunim, rafinim i naftes dhe produkteve te saj; Shitje me pakice te karburanteve te te gjitha llojeve; Blerjen, impo)

Tirane ALL

GROUP - 6. A.I.

K11805002J
(Veprimtari ne fushen e ndertimit dhe te projektimit te objekteve te fushave te ndryshme ,prodhimi dhe tregtimi i materialeve te ndertimit te te gjitha llojeve ,import eksport i tyre brenda dhe jashte vendit per)

Tirane ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Euro Market Freal

L56712601P
(1. Te bleje apo te zoteroje ne ndonje menyre tjeter, te importoje , magazinoje, ruaje, eksportoje apo tregtoje me shumice dhe pakice mallra te ndryshme, perfshire ato ushqimore, bujqesore e blegtorale, industri)

Korce 5019554 ALL

ALSAT 1 ( ish "RADIO ALSAT 1")

K31511108R
(Veprimtari ne fushen e radiofonise e radiodifuzionit. Prodhim, transmetim dhe ritransmetimi programeve dhe informacioneve te cdo lloji me ane te zerit, sinjalit te koduar, shkrimit, te destinuara per publikun n)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni