Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Status: Ç’regjistruar
Rezultate gjithsej: 559

e.Solution

K81504028S
(Ndertim tregtim sisteme telekomunikacioni dhe transmetime televizive, im-exp. aparutura elektronike)

Tirane -6648 ALL

ABA TRADE (perthithur nga ""GENER 2"")

K91607019P
(Tregtimin me shumice e pakice të artikujve industriale, produkteve ushqimore, aktiviteteve bar - restorant. Perdorimin e burimeve vendase te cdo lloji (hidrike, era, qymyret etj.) me qellim prodhimin e ener)

Tirane ALL

LESKOVA (perthithur nga ""GENER 2"")

K27924318J
(Ne fushen e minierave, Studimin, zbulimin, projektimin, konsulencen, siper marjen zbatuese dhe/ose investimin, sipas rastit,per realizimin me fonde publike dhe/ose jopublike te minierave me karakter shfryte)

Kurbin ALL

MORGAN GROUP LIMITED ALBANIA

L71427018I
(Dhënia me qira e makinave, motorëve, minibus, autobus, jahte, mjete lundruese etj, si dhe te gjitha llojeve të tjera të mjeteve motorike, personave te trete. Tregtim, sherbim me qera, me drejtues mjeti, )

Tirane ALL

TM Grup

L71428033K
(Veprimtari ne fushen e tregtise, tregtim te artikujve te ndryshem ushqimore, me shumice dhe pakice, importeksport, distribucion, shperndarje te ketyre artikujve si dhe kryerjen e aktiviteteve te tjera tregtar)

Tirane ALL

AIDEL

L71428015M
(Telemarketing)

Tirane ALL

Albert Mëlyshi

L59502002G
(Fotokopje,internet kafe, kancelari. Sherbime dhe riparime të kompjutrave.Agjensi imobilare)

Mirdite ALL

Adrian Gurma

L64116803T
(Ekografi)

Sarande ALL

Erion Isai

L41607042A
(Sherbime ne fushen e aktrimit)

Tirane ALL

Flamur Golemi

L02708603V
(Sherbime ne fushen optikes.)

Gjirokaster ALL

Fredi Kokoneshi

K93705402T
(Prodhim pije alkolike)

Divjake ALL

Gezim Topçiu

K93927002T
(Transport udhetaresh.)

Maliq ALL

Kristo Kiço

K94015802F
(Instalime dhe mirembajtje te sistemeve te alarmit.)

Sarande ALL

Majlinda Bufi

K73415406V
(Eksperte ne inxhinjeri dhe sherbime ne kompiuter.Sherbime linguistike.)

Roskovec ALL

Pjerin Ndreu

K91328012J
(Sherbime te avokatise.)

Tirane ALL

Landi Shahini

L02310502F
(Investitor ne ndertim)

Durres 0 ALL

Berla

K64730601J
(Ne fushen e ndertimit,germime dheu me punime eventuale murature e beton arme-prishje dhe punime ne toke te germuar,ndertime civile,industriale,turistike, bujqesore deri ne 5 kate rikonstruksione, ndertime hi)

Pogradec ALL

MAJLINDA XHAKOLLI

K32202001S
(Tregti me pakice veshmbathje)

Tirane ALL

A & I BUSHI

L04501203G
(Import-eksport te artikujve te ndryshem te te gjitha llojeve industriale dhe ushqimore.Aktivitete te fushes se ndertimit, konstruksione te rrugeve, ndertime civile. Pastrim dhe gjelberim i hapesirave publike)

Kruje ALL

M A R I N A

K32130001R
(Tregtim me shumice dhe me pakice, import-eksport, tregtim te artikujve te ndryshem si: Industrial, elektroshtepiak, ushqimore, bujqesore, blektoral, material ndertimi, lende drusore, hidrosanitare, bime medi)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni