Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Status: Ç’regjistruar
Rezultate gjithsej: 498

Gezim Topçiu

K93927002T
(Transport udhetaresh.)

Maliq ALL

Kristo Kiço

K94015802F
(Instalime dhe mirembajtje te sistemeve te alarmit.)

Sarande ALL

Majlinda Bufi

K73415406V
(Eksperte ne inxhinjeri dhe sherbime ne kompiuter.Sherbime linguistike.)

Roskovec ALL

Pjerin Ndreu

K91328012J
(Sherbime te avokatise.)

Tirane ALL

Landi Shahini

L02310502F
(Investitor ne ndertim)

Durres 0 ALL

Berla

K64730601J
(Ne fushen e ndertimit,germime dheu me punime eventuale murature e beton arme-prishje dhe punime ne toke te germuar,ndertime civile,industriale,turistike, bujqesore deri ne 5 kate rikonstruksione, ndertime hi)

Pogradec ALL

MAJLINDA XHAKOLLI

K32202001S
(Tregti me pakice veshmbathje)

Tirane ALL

A & I BUSHI

L04501203G
(Import-eksport te artikujve te ndryshem te te gjitha llojeve industriale dhe ushqimore.Aktivitete te fushes se ndertimit, konstruksione te rrugeve, ndertime civile. Pastrim dhe gjelberim i hapesirave publike)

Kruje ALL

M A R I N A

K32130001R
(Tregtim me shumice dhe me pakice, import-eksport, tregtim te artikujve te ndryshem si: Industrial, elektroshtepiak, ushqimore, bujqesore, blektoral, material ndertimi, lende drusore, hidrosanitare, bime medi)

Tirane ALL

BRUKA AB

J64103469S
(Import export, tregeti shumice pakice artikuj te ndryshem,)

Divjake ALL

Romeo Çakuli

K84107802N
(Bar - Restorant)

Sarandë ALL

Mariglen Disha

L32319039I
(Projektim, ndertim)

Tirane ALL

Nertil Bellaj

L56410203L
(Tregtimi me pakice dhe shumice i artikujve ushqimore dhe te perzier.Transport ne funksion te biznesit)

Vlorë 290948 ALL

MEGAL - CENTER

L23213401H
(Mbikqyrje, kolaudim, punime e sherbime ndertimi. Vlersim te pasurive te patundeshme (Troje, ndertesa). Vlesesim te ndikimit ne mjedis. Projektim objekte ndertimi dhe infrastruktyre.Sherbime konsulence inxhin)

Fier -1274932 ALL

Rudina Byberi.

L58712602E
(Bar -restorant)

Tropoje ALL

EURO-GJICI ( perthithur nga "EUROGJICI-SECURITY")

K51531041Q
(Organizimin e sherbimit te rojeve civile per ruajtjen e objekteve ne pronesi ose ne perdorim te personave fizik e juridik Shqiptar ose te huaj. Ruajtjen e rendit dhe te vlerave materiale e monetare ne keto o)

Tirane ALL

ENER - ALB PROJECTS

K88227301R
(Veprimtari ne fushen energjetike, shfrytezime minerare, turizem, ndertime, import export mallra te ndryshem, etj.)

Lezhe ALL

Shyqyrije Meço

L39001401A
(Internet, ofrim të rrjeteve dhe shërbimeve të komunikimeve elektronike.Lojëra zbavitëse. Tregti me pakicë të materialeve elektronike.)

Poliçan ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni