Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Status: Ç’regjistruar
Rezultate gjithsej: 560

BRUKA AB

J64103469S
(Import export, tregeti shumice pakice artikuj te ndryshem,)

Divjake ALL

Ema Arbana

L22312502R
(Tregti makinash te perdorura, pjese kembimi dhe servis)

Shijak ALL

Romeo Çakuli

K84107802N
(Bar - Restorant)

Sarandë ALL

Mariglen Disha

L32319039I
(Projektim, ndertim)

Tirane ALL

Nertil Bellaj

L56410203L
(Tregtimi me pakice dhe shumice i artikujve ushqimore dhe te perzier.Transport ne funksion te biznesit)

Vlorë 290948 ALL

MEGAL - CENTER

L23213401H
(Mbikqyrje, kolaudim, punime e sherbime ndertimi. Vlersim te pasurive te patundeshme (Troje, ndertesa). Vlesesim te ndikimit ne mjedis. Projektim objekte ndertimi dhe infrastruktyre.Sherbime konsulence inxhin)

Fier -1274932 ALL

Kledio Belba

L62301051J
(Sherbime, riparime dhe shitje te artikujve elektroshtepiake.)

Tirane ALL

Rudina Byberi.

L58712602E
(Bar -restorant)

Tropoje ALL

EURO-GJICI ( perthithur nga "EUROGJICI-SECURITY")

K51531041Q
(Organizimin e sherbimit te rojeve civile per ruajtjen e objekteve ne pronesi ose ne perdorim te personave fizik e juridik Shqiptar ose te huaj. Ruajtjen e rendit dhe te vlerave materiale e monetare ne keto o)

Tirane ALL

ENER - ALB PROJECTS

K88227301R
(Veprimtari ne fushen energjetike, shfrytezime minerare, turizem, ndertime, import export mallra te ndryshem, etj.)

Lezhe ALL

Shyqyrije Meço

L39001401A
(Internet, ofrim të rrjeteve dhe shërbimeve të komunikimeve elektronike.Lojëra zbavitëse. Tregti me pakicë të materialeve elektronike.)

Poliçan ALL

UNIVERSAL ALBANIAN MEDIA

K81304002T
(Aktivitet i pergjithshem ne fushen e reklamave.)

Tirane ALL

LULI FARMA

J71328001O
(Eksport - Import dhe tregti me shumice e pakice te artikujve farmaceutike, materialeve te mjekimit, higjeno - kozmetike, disinfektante, aparateve mjekesore, ushqime per femije, materialeve ortopedike.)

Tirane ALL

ARGITA MALLTEZI

K61415009Q
()

Tirane ALL

SWARCO ALBANIA

K52029005U
(Prodh i materialeve per sinjalistiken e sigurine ne rruge si dhe zbatimin e punimeve lidhur me to)

Tirane ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Fatime Alliu

K72215028T
(Ekspert Kontabel i Autorizuar, (Sherbime Financiare ). Sherbime kontabiliteti, auditimi, konsulenca fiskale etj.Sherbime auditimi,sherbime rishikimi, sherbime te tjera te sigurise dhe sherbime te lidhura sip)

Tirane 25226555 ALL

Valter Taho

K63924004R
(Prodhim, tregtim mobilje.)

Korçe ALL

INTERPOST (perthithur nga POSTA SHQIPTARE SH.A)

L21409002T
(Ndertimin e sistemeve te integruara. Tregtimin me shumice e pakice, si dhe import eksportin e paisjeve te telekomunikacionit, VOIP, IPTV, informatikes, elektronikes, rrjeteve kompjuterike.paisje elektronike te )

Tirane ALL

UNITED MOTORS (perthithur nga “AUTO MASTER”)

K71616010J
(Tregtim automjetesh te çdo marke e tonazhi te reja ose te perdorura. Tregtim pjesesh auto. Tregtim te çdo lloj malli qe ka te beje me çdo lloj automjeti, perfshire bateri, goma te çdo lloji, paisje pjese)

Tirane -7233301 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

ALBANIAN COURIER (ish "UNION EKSPRES") (Perthithur nga "United Transport (Uni Trans)")

K31511058A
(Sherbim postar.Agjensi doganore, magazinim doganor dhe sherbime doganore.Korrospondencen:letrat,kate postalet,shtypshkrimet,mostrat,literaturen per te verberit,paketat e vogla,te adresuara. Veprimtari e agje)

Tirane 1205080 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni